تعبیر خواب موش و یا گرفتن موش چیست

تعبیر خواب موش زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند و شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب موش از نظر معبران باستانی

از نظر معبران باستانی موش در خواب به دزد و یا زن فاسد تعبیر می‌شود. موش در واقعیت بیانگر یک موجود موذی است که سعی دارد مخفیانه وارد خانه‌ها شده و به صورت پنهانی دزدی کند. از این رو معبران باستانی در تعبیر خواب موش به دزد، اتفاق نظر دارند. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

در تعابیری دیگر موش نشان از یک زن خیانت‌کار و فاسد دارد؛ چراکه وجود موش همچون یک زن خیانت کار در خانه برای اهالی خانه چندان مطلوب و مناسب نمی‌باشد. در ادامه تعبیر خواب موش را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم:

تعبیر خواب موش از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین می‌فرماید که اگر مردی در عالم خواب و رویا ببیند که از آلت تناسلی او یک موش بیرون می‌آید، این گونه تعبیر می‌شود که او در عالم بیداری صاحب یک فرزند دختر خواهد شد که در آینده باعث بدنامی پدرش می‌گردد و او را بی آبرو می‌کند.

ابن سیرین همین طور بر این باور است که موش در خواب نشان از زنی دارد که ممکن است در ظاهر خوب و فریبنده باشد، اما در باطن زنی بدکردار است.

اگر شما در خواب خود موش را دیده‌اید، بایستی که در زندگی واقعی و عالم بیداری از دلسوزی‌های بی مورد اطرافیان خود دوری کنید، چرا که ممکن است در ظاهر دلسوز شما و زندگی‌تان باشند.

اگر فردی در خواب ببیند که یک موش از پاچه شلوار او خارج می‌شود، بدین معنی است که او در زندگی با زنی فاسد در ارتباط است که او را از زندگیش خارج می‌کند.

تعبیر خواب موش از نظر ابراهیم کرمانی

به عقیده ابراهیم کرمانی اگر فردی در خواب ببیند که از گلو و یا سوراخ گوش او موشی خارج می‌شود، بدین معنی است که او صاحب یک فرزند پسر خواهد شد که بایستی بسیار مراقب او و آینده‌اش باشد.

اما اگر فردی خواب ببیند که موش از سوراخ گوش، بینی و یا ناف او خارج می‌گردد، بدین معنی است که او صاحب یک دختر بدکردار خواهد شد.

مردی که در خواب یک موش را در خانه خود شناسایی و آن را می‌گیرد، در عالم بیداری با زنی فاسد و بدکردار ازدواج خواهد کرد. اگر بیننده خواب یک مرد متاهل باشد، تعبیر این خواب به همسر او بر می‌گردد که ممکن است در مسیر اشتباهی قدم گذاشته باشد.

چنانچه فردی در خواب ببیند که موشی در حال جویدن رخت خواب او است، یعنی که او وارد یک رابطه غیرشرعی خواهد شد. در صورتی که بیننده خواب متاهل باشد، تعبیر خواب به همسر او بر می‌گردد.

تعبیر خواب کشتن موش نیز از نظر ابراهیم کرمانی به موفقیت، پیروزی و غالب شدن بر دشمن اشاره دارد.

تعبیر خواب موش از نظر یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) دیدن خواب موش در خواب را شروع بحث و درگیری با یک زن می‌داند. اگر بیننده خواب یک مرد است، ممکن است با همسر خود وارد نزاع شده و با او دشمنی کند.

در تعبیر دیگری از یوسف نبی (ع)، دیدن خواب موش به معنای دزد است و ممکن است در عالم بیداری شخصی از شما چیزی را بدزدد.

تعبیر خواب موش از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی در اینکه موش در خواب نشان دهنده دزد است، با دیگر معبران باستانی هم عقیده است. دزدی که حتی می‌تواند یکی از اطرافیان شخص باشد.

در تعبیری دیگر از دیدن خواب موش، منوچهر مطیعی تهرانی معتقد است که دیدن خواب موش نشان دهنده یک زن خیانت‌کار است که سعی دارد به شخصی که خواب را دیده، آسیب برساند.

اگر فردی در خواب ببیند که سوراخ و لانه موشی را پیدا می‌کند، در عالم بیداری این گونه تعبیر می‌شود که شخصی برای به سرقت بردن مال و اموال او برنامه ریزی کرده است. اگر او نمی‌داند چه کسی برای سرقت اموالش نقشه چیده، با توجه به لانه موش دزد زنی بدکردار است.

اگر فردی موش را در خانه خود ببیند، بدین معنی است که یکی از زنان از نزدیکان و یا حتی خانواده او وارد مسیر اشتباه و نادرستی شده است.

تعبیر خواب‌موش از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با علل خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب موش ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب موش در روانشناسی | نگاهی به تعبیر رویا به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است که اگر فردی خواب موش ببیند، نشان از احساساتی همچون ترس، بی حوصلگی، کج خلقی، بی اهمیتی، و نبودن خشم در فرد دارد.

در واقع درگیر احساساتی است که می‌ترسد به اندازه‌ای که باید کافی نباشد و احساس ناکافی بودن برای او اصلا مطلوب و خوشایند نیست.

دیدن خواب تله موش

اگر در خواب تله موش دیدید یعنی باید در زندگی واقعی خود بیشتر احتیاط کنید. سعی کنید به تمامی کسانی که در ظاهر قصد کمک به شما را دارند، اعتماد نکنید و در انتخاب دوستان و اطرافیان خود دقت کافی داشته باشید.

در تعابیر دیگری از یونگ، تله موش نشان نبوغ، بینش و خلاقیت است. بدین معنی که شما نبوغ سرشار و خلاقیت بالایی برای حل مساله‌های پیش روی خود دارید.

کنار زدن تله موش

اگر فردی در خواب یک تله موش را ببیند و آن را کنار بزند، بدین معنی است که او رقیبان خود را کنار خواهد زد و از آن ها پیشی می‌گیرد.

گرفتن تله موش

برای فردی که در خواب یک تله موش را می‌گیرد در بیداری اینگونه تعبیر می شود که اشخاصی قصد سوء استفاده از او را دارند.

البته تله موش در خواب دارای تعابیر دیگری نیز هست. در واقع تله موش نشان دهنده جنبه‌های پنهانی و مخفی زندگی فرد است، که تمایل ندارد دیگران از این جنبه‌ها مطلع گردند. بهتر است هم با خود و هم با اطرافیانتان روراست باشید.

اسیرکردن موش در تله

اگر فردی در خواب ببیند که موشی را در تله گرفتار کرده است و سپس او را از تله گرفته و می‌کشد، بدین معنی است که شخص نمی‌تواند مسائل کوچک و ساده را حل کند و آن‌ها را تبدیل به مسائل بزرگ می‌کند.

تعبیر خواب موش در روانشناسی | نگاهی به تعبیر رویا به روش لوک اویتنهاو

از نظر لوک اویتنهاو اگر فردی در خواب موش سفیدی را ببیند، بدین معنی است که اگر او ازدواج کرده است و یا قصد ازدواج دارد، ازدواج موفقی را تجربه خواهد کرد.

اگر دختری یک موش سفید را در خواب ببیند، بدین معنی است که او ازدواج همراه با سعادت و خوشبختی را تجربه خواهد کرد.

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره