تعبیر خواب قورباغه

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب قورباغه زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب قورباغه از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از قورباغه در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر قورباغه را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

معنی خواب قورباغه از نظر محمد بن سیرین

اغلب معبران باستانی بر این عقیده هستند که قورباغه یک موجود دو زیست است و اغلب شب‌ها در آبگیرها ظاهر می‌شود؛ دیدن آن در خواب اشاره به شب زنده‌داری و زهد دارد. به طوری که محمد بن سیرین می‌گوید : اگر فردی در خواب خود وزغی را ببیند به این معنی است که او با یک مرد زاهد هم صحبت می‌شود.

دیدن قورباغه در خواب می‌تواند به یک انسان کج‌خو، پر مدعا و یاوه‌گو نیز اشاره داشته باشد. اگر فردی در خواب ببیند که قورباغه‌های بسیاری در یک مکان جمع شده‌اند؛ به این معنی است که او در جمعی از مردم بدطینت و بدسیرت وارد می‌شود.

اگر فردی در خواب ببیند که یک قورباغه در اتاق و یا خانه او وارد شده است، به این معنی است که در عالم بیداری برای بیننده خواب مهمانی می‌آید که حضورش چندان خوشایند نمی‌باشد. در صورتی که یک مرد مجرد در خواب ببیند که یک قورباغه در رختخواب او است به این معنی است که او در آینده با یک زن بدطینت ازدواج می‌کند.

معنی‌خواب‌قورباغه از نظر خالد اصفهانی

خالد اصفهانی می‌گوید : تعبیر وزغ در خواب، مصاحبت و هم نشینی با یک مرد زاهد می‌باشد. اگر فرد در خواب ببیند که وزغی را از آب می‌گیرد و بر روی زمین می‌اندازد، به این معنی است که او به یک شخص زاهد ظلم می‌کند.

تعبیرخواب قورباغه از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌گوید : اگر فردی در خواب ببیند که وزغ‌ها در حال آواز و فریاد هستند، به این معنی است که بیننده خواب در آینده وارد جایی خواهد شد که مورد عذاب الهی واقع شده است.

تعبیرخواب قورباغه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی معتقد است که تعبیر دیدن خواب قورباغه، انسانی بدگو و غیبت کننده می‌باشد. اگر فردی در خواب ببیند که در محلی قورباغه‌های بسیاری وجود دارد، به این معنی است که او وارد محیطی می‌شود که چندان امن نیست.

به طور کلی منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید : اگر فردی در خواب قورباغه را در محل زندگی او همچون رودها، قنات و … بیبیند؛ تعبیرخواب او چندان بد نمی‌باشد اما دیدن قورباغه در خواب در مکان‌های غیرطبیعی می‌تواند تعابیر بدی داشته باشد. به طور مثال اگر فردی در خواب ببیند که قورباغه‌ای در جیب او هست، به این معنی می‌باشد که در عالم بیداری مال بیننده خواب را می‌برند و از او دزدی می‌کنند.

اگر فردی در خواب ببیند که یک قورباغه‌ای به پشت او چسبیده است به این معنی می‌باشد که از جانب برادرش اندوهی به او می‌رسد. قورباغه چسبیده به سینه در خواب نیز به معنای اندوهگین شدن از جانب پسر و فرزند است. همینطور قورباغه در شلوار به معنای ناراحت شدن از دست همسر می‌باشد.

در صورتی که فردی در خواب ببیند که قورباغه‌ای بر روی شاخه درخت می‌باشد؛ به این معنی است که در عالم بیداری شخصی، بیننده خواب را فریب می‌دهد.

تعبیر خواب قورباغه از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب قورباغه ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب قورباغه به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است، که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است که دیدن خواب قورباغه اشاره به ظرفیت تغییر در فرد بیننده خواب دارد.

یونگ می‌گوید : قورباغه در خواب می‌تواند یک شاهزاده‌ای باشد که تغییر قیافه داده است. در واقع این موضوع به تولد دوباره بیننده خواب اشاره دارد.

در تعابیری دیگر یونگ معتقد است که قورباغه نمادی از تمیز نبودن است. اگر فردی در خواب ببیند که قورباغه‌ای می‌جهد؛ به این معنی است که بیننده خواب برای رسیدن به هدفی، از هدف دیگر دست می‌کشد.

همینطور یونگ می‌گوید : خواب قورباغه می‌تواند به این معنی باشد که بیننده خواب برای رسیدن به هدف و خواسته خود، گام‌های اصلی را برداشته است. صدای قورباغه در خواب نیز به معنای نرسیدن به اهداف است.

تعبیرخواب قورباغه به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید : اگر فردی در خواب قورباغه‌ای را بگیرد، به این معنی است که او در زندگی واقعی از خودش مراقبت نمی‌کند و احتمال دارد مریض شود. در صورتی که فرد قورباغه را درون سبزه ببیند، به معنای این است که با دوستی آرام و همینطور محرم اسرار آشنا می‌شود.

دیدن قورباغه بزرگ در خواب توسط یک زن نیز به یک مرد ثروتمند تعبیر می‌شود. این معبر غربی متعقد است دیدن قورباغه در باتلاق نمادی از خلاص شدن از شر دیگران و خوردن آن در خواب نیز به معنای زودگذر بودن خوشی‌ها است.

اگر فردی در خواب خود صدای قورباغه‌ها را بشنود، به این معناست که فرد از طریق رفت و آمد با دوستانش متوجه خواهد شد که همنشینی او با دوستانش بی اثر می‌باشد.

تعبیرخواب تخم قورباغه

به طور کلی دیدن تخم قورباغه در خواب به معنای بارداری و تولید مثل است.

تعبیرخواب قورباغه در آب

دیدن خواب قورباغه‌ای که در آب شنا می‌کند، به تحول در ذهن بیننده خواب اشاره دارد. شنای آزادانه قورباغه در خواب به این معنی است که به زودی موفقیت برای بیننده خواب حاصل می‌شود.

معنی رنگ های مختلف قورباغه در خواب

  • معنی خواب قورباغه طلایی : سرمایه گذاری‌های پرریسک اما با سود زیاد
  • قورباغه سبز : وجود برخی پنهان‌کاری‌ها در زندگی
  • معنی خواب قورباغه سیاه : غم و اندوه
  • قورباغه سرخ : آسیب دیدن از حوادث زندگی
  • معنی خواب قورباغه زرد : نمادی از بیماری و یا تنش در زندگی
  • قورباغه بنفش : استرس‌های بیننده خواب در زندگی
  • معنی خواب قورباغه آبی : مراقب بودن در برابر حیله دوستان
  • قورباغه سفید : نشان دهنده مسائل عاطفی همچون شکست عشقی
  • معنی خواب قورباغه نارنجی : آشنایی با یک دوست وفادار و مهربان

تعبیر خواب قورباغه مرده

قورباغه مرده در خواب به معنای این است که بیننده خواب از دیگران ناامید شده است و ترجیح می‌دهد کارهایش را خودش به تنهایی انجام دهد.

تعبیر خواب پریدن قورباغه

اگر فردی در خواب ببیند که قورباغه‌ای در مقابل او می‌پرد، به این معنی است که او در زندگی برای رسیدن به اهدافی که دارد؛ گام‌های بلندی برمی دارد.

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره