تعبیر خواب طلا برای مرد و زن

تعبیر خواب طلا زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند و شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد.برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب طلا از نظر معبران باستانی

معبران از دیرباز بر این باور بودند که دیدن طلا در خواب زن و مرد معنای متفاوتی دارد. به طوری که برای زنان نوید بخش یک رویداد خوشایند است اما برای مردان تعبیر مثبت ندارد. در ادامه تعبیر خواب طلا را از دیدگاه معبران مختلف بررسی کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

تعبیر خواب طلا از نظر دانیال نبی (ع)

دانیال نبی (ع) بر این باور بود که دیدن طلا در خواب برای مردان می‌تواند 4 تعبیر داشته باشد:

  • ممکن است بیانگر بی آبرویی و بدنامی باشد.
  • ممکن است از یک دعوا و درگیری خبر بدهد.
  • می تواند نشان دهنده مشکلات و موانعی باشد که در مسیر زندگی سد راه انسان می‌شوند.
  • و در آخر می تواند از یک ضرر و زیان مالی حکایت کند.

با این حال دانیال نبی (ع) بر این باور بود که اگر طلایی که در خواب رویت می‌شود از دست فرشته و ملائکه به انسان برسد، تعبیر نیکویی دارد و از بخت خوب خبر می‌دهد.

 از نظر ابن سیرین

ابن سیرین نیز خواب طلا را برای مردان و زنان به طور جداگانه تعبیر می‌کرد. او بر این باور بود که دیدن طلا در خواب برای زنان می‌تواند از فرزند نیکو، خوشبختی و مال فراوان حکایت دارد. اما برای مردان موضوع کاملا برعکس است. بر اساس تعابیر این سیرین اگر مردی در خواب ببیند که طلا خریده یا از کسی طلا دریافت می‌کند نشانگر این است که مالش دچار خسران و زیان می‌شود و یا مجبور می‌شود برای جبران یک خسارت دیه و مواردی نظیر آن پرداخت نماید.

از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) 3 تعبیر را برای خواب طلا در نظر می‌گرفت:

  • اول رفتن به سفر حج برای خود یا اعضای خود
  • دوم رسیدن به جایگاه بالا
  • سوم دشمن داشتن و احتمال بروز دعوا یا بحث

هم چنین امام صادق (ع) بر این باور بودند که خواب طلا می‌تواند نشانگر حرص و طمع‌های دنیوی نیز باشد. در نتیجه لازم است که فرد در صورت رسیدن به مال یا جایگاه بالا در مورد این موضوع نیز هشیار باشد و درگیر آن نشود.

از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید دیدن طلای زیاد در خواب بیانگر رسیدن به مال و ثروت است. اما دیدن طلایی که ذوب می‌شود از بدنامی و رسوایی حکایت می‌کند.

تعبیر خواب طلا  در کتاب منوچهری تهرانی

منوچهری تهرانی نیز در کتاب خود ذکر کرده که طلا برای زنان تعابیر بسیار نکویی دارد، اما برای مردان خبر از غم، رنج و ناراحتی می‌دهد. اگر مرد در خواب ببیند که طلایی به دست می‌آورد بیانگر از دست دادن مال است و اگر ببیند که طلایی را به کسی بخشید به معنای آسیب دیدن از جانب آن فرد است.

تعبیر خواب طلا از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با علل خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده.  برای مثال ممکن است زمانی خواب طلا ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند.

 تعبیر خواب کفش از منظر روانکاوی 

بسیاری از درمانگران بر این باورند که معنای خواب هر فرد با توجه به زمینه ذهنی منحصر به فردی که دارد با دیگران متفاوت است و رویاهای یکسان لزوما معنای مشترکی ندارند. با این حال برخی از تصاویری که در خواب می‌بینیم از ناخودآگاه جمعی ما نشات می‌گیرند. از همین رو معنای نمادین آن‌ها در اکثر فرهنگ‌ها و افراد یکسان است. از جمله این خواب ها می توان به دیدن طلا اشاره کرد. برای آشنایی با روانکاوی کلیک کنید.

بسیاری از روانشناسان بر این باورند که طلا در خواب بیانگر جنبه‌های مثبت شخصیت است. آن‌هایی که خواب طلا می‌بینند اغلب افرادی اجتماعی هستند و گشودگی بیشتری نسبت به تجربیات تازه دارند. همچنین خواب طلا می‌تواند بازتاب محبوبیت‌تان باشد. در واقع شما احتمالا شخصیت یاری رسانی دارید و در اکثر موارد برای کمک به دیگران پیش قدم می‌شوید. در ادامه چند نمونه از خواب طلا و تعابیر روانشناسی آن را مرور کرده‌ایم.

1- تعبیر خواب دزدیده شدن طلا

خواب دزدیده شدن طلا بیانگر ترس از وجود افراد حسود و سودجود در اطراف انسان است. در نتیجه اگر چنین خوابی را به طور مکرر می‌بینید لازم است در روابط میان فردی خود تجدید نظر کرده یا از یک روانشناس برای بهبود اوضاع کمک بگیرید.

2- تعبیر خواب داشتن مقدار زیاد طلا

داشتن مقدار زیاد طلا نشانگر رضایت شما از ویژگی‌های درونی و محبوبیتتان در بین سایر افراد هست. این خواب معمولا از احساسات خوب و لذت بردن از وقت گذرانی در کنار دیگران نشات می‌گیرد.

3- بخشیدن طلا به دیگران

بخشیدن طلا به دیگران از منظر روانشناسی به معنای لطف، مهربانی و مراقبت نسبت به اطرافیان است. در واقع طلا آن بخش‌های مثبت وجود شماست که در اختیار دیگران قرار می‌دهید.

4- تعبیر خواب پیدا کردن طلا

از منظر روانشناسی اینکه در خواب ببینید چیزی راپیدا می‌کنید، نماد تلاش، پشتکار و سختکوشی شما برای رسیدن به اهداف است. هم چنین این موضوع می‌تواند نشانگر دستیابی به موفقیت باشد. اگر در خواب ببینید چیز ارزشمندی نظیر طلا پیدا کردید به معنای درک ارزشمندی‌های خود، رسیدن به آگاهی و احساس رضایت و خوشبختی است.

تعبیر خواب طلا از منظر کارل گوستاو یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان روانشناسی است که در زمینه تحلیل و تفسیر رویا نیز مطالعات گسترده‌ای انجام داد. او درباره دیدن طلا در خواب می‌گوید که طلا می‌تواند نمادی از استعدادها و ویژگی‌های منحصر به فرد درونی باشد. در نتیجه اگر در خواب ببینید طلایی را پنهان می‌کنید نشان دهنده پنهان کردن بخش‌هایی از وجود خود از چشم دیگران است. همچنین طلا می‌تواند به عنوان نمادی از ارزش‌ها و باورهای شما نیز در نظر گرفته شود. همچنین از آنجایی که طلا در ذهن اکثر افراد نشانه‌ای از ثروت است می تواند درگیری ذهنی با موضوعات مالی را نیز بیان کند.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز با برترین متخصصان در زمینه تعبیر و تفسیر جلوه های خواب در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

 
 
 

سوالات متداول

دیدن طلا در خواب از نظر روانشناسی چه معنایی دارد؟

روانشناسان برای تعبیر خواب طلا معانی متفاوتی را در نظر گرفته اند که از جمله مهم ترین آن ها می‌توان به نشانه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی مثبت، محبوبیت در بین سایرین، برخورداری از استعداد و توانمندی‌های منحصر به فرد اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره