تعبیر خواب مرده چیست؟

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب مرده زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود. و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. و شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی.

تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علارغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

 

تعبیر خواب مرده در شرایط مختلف مانند صحبت کردن، با لبخند و … به شیوه های مختلفی وجود دارد. اما دیدن مرده در خواب به طور کلی به معنای بشارت برای دیدار با دوست یا مهمان است. چهره شاد فرد مرده در خواب نشان از آرامش روح او می‌باشد. یا زمانی که فرد زنده ای را به عنوان مرده در خواب می‌بینیم، به معنای طول عمر بالا و سلامت روان اوست. اگر در خواب مشاهده کنید که کسب فوت کرده است و در کنار شما نشسته است؛ خوشایند است. اما اگر مرده شما را نزد خودش دعوت نکرد اصلا خوب نیست.

سمبل مرده با مفهوم مرگ، انهدام و نیستی مرتبط است. مردن در خواب به منظور احساس فرد در زندگی بیداری، به خاطر تمام شدن دوره خاصی از زندگی نیز اشاره دارد. اگر این نشانه ها برای شما همراه با شکل نگران کننده باشد؛ اضظراب آور می‌باشد. و نشان دهنده موضوع عدم آمادگی برای پذیرش تغییرات در زندگی است. بهتر است بگوییم که انسان هایی که در خواب مشاهده می‌کنید به منظور ابعاد مختلف شخصیت شما هستند. تعبیر خواب مرده ناشناس به منظور اشاره به بعدی از شخصیت و افکار شما دارد. و اگر مشاهده این مرده ناشناس همراه با اضطراب باشد؛ به منظور اضطراب در زندگی بیداری است.

حتما از صفحه اینستاگرام ذهن نو و کانال تلگرامی ذهن نو دیدن نمایید.

تعبیر خواب مرده از نظر معبران باستانی

تعبیر خواب مرده از نظر معبران باستانی

 

مرده‌ها ممکن است به اشکال مختلف به خواب بیایند، به طور کل دیدن مرده بشارت به دیدن دوست و یا مهمان است. حال دیدن آشنایی که مرده است، رنگ لباس، برخودش و … تعابیر مختلفی می‌توان کرد که در ادامه هر کدام از تعبیر خواب مرده را شرح داده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

? زنده شدن آشنایی که می دانید مرده است

یکی از رایج ترین خواب‌ها، دیدن عزیزانی است که مرده‌اند. و همه افراد پس از مشاهده مرده، فورا به تعبیر خواب مرده می‌روند. اما در خواب انگار زنده هستند، ابن سیرین می‌گوید: اگر از کسی که مرده است بپرسی “تو که مرده بودی و او بگوید من زنده ام”، یعنی حالش نیکوست و در درگاه خداوند خشنود است.

اما امام صادق می‌فرماید؛ اگر ببینی که کسی که مرده است؛ در خواب‌تان دارد می‌میرد و یا در بستر مرگ است، یعنی در آن دنیا احوالش خوب نیست و در عذاب الهی به سر می‌برد.

?دیدن مرده با لبخند و روی خوش

یکی از شیوه های تعبیر خواب مرده، مشاهده او با لبخند است. اگر مرده را با لبخند و روی خوش دیدید یعنی حالش خوب است و در آسایش به سر می‌برد. اگر ناراحت و با اخم به شما نگاه می‌کرد و یا رویش را از شما بر می‌گرداند، دچار معصیتی شده‌اید. اما اگر در کنارش نشستید و به شما لبخند زد و با روی خوش نگاه کرد، منتظر خبرهای خوشی باشید.

?صحبت کردن با مرده

صحبت با مرده در خواب برای همه عجیب است. اما تعبیر خواب مرده ای که صحبت کرده است چیست؟ اگر در خواب دیدی که با مرده صحبت می‌کردی و او صحبت هایش خوشایند بود، یعنی خداوند از تو راضی باشد. ولی اگر حرف‌های ناخوشایند به تو زد ، تعبیر آن برعکس است.

?گرفتن یا دادن چیزی به مرده

معمولا تعبیر خواب مرده زمانی که به شما چیزی را اهدا کند؛ خوشایند است. اگر در خواب به مرده چیزی بدهید، نشانه خوبی نیست و یعنی غم و اندوه به شما وارد می‌شود. اما اگر چیزی از مرده بگیرید یعنی نعمت و روزی از جایی که نمی‌دانید به شما می‌رسد. حضرت دانیال می‌گوید “اگر چیزی از مرده بگیرید معنی خواب خوب است و از جایی که انتظارش را ندارید سودی بهتان می‌رسد”.

?>درد داشتن مرده

تعبیر خواب مرده زمانی که درد دارد، معمولا به معنای رنج است. درد به معنای رنج کشیدن است، اما مردگان درد جسمانی دیگر ندارند؛ ولی دیدن مرده ای که از درد شکایت داشت، یعنی در دنیا اعمالی داشته که باعث رنجش او شده و یا بدکردار بوده است. اگر سردرد داشت با غرور و تکبر رفتار می کرده، اگر دل درد داشت، مال حرام خورده، اگر چشم درد داشت، نگاه به نامحرم کرده ویا بدگویی و غیبت کرده، اگر دندان درد داشت، ناسزا زیاد می‌گفته است.

?لباس زیبا بر تن مرده

تعبیر خواب مرده با لباس زیبا به معنای جایگاه خوب فرد است. اگر مرده را در لباسی زیبا و آراسته دیدید، یعنی با ایمان از دنیا رفته است. و اکنون جایگاه خوبی دارد. لباس سیاه بر تن مرده یعنی حالش خوب نیست و لباس کبود و زرد یعنی گناهکار بوده است. اگر لباس بر تن مرده می پوشاندید، یعنی عجل تان نزدیک است.

? تعبیر خواب مرده | فامیل و نزدیکان

طبق گفته های کارل یونگ؛ دیدن یا صحبت با والدین مرده، بیانگر ترس از دست دادن آنها می‌باشد. یا اینکه اینکه شما راهی را برای کنار آمدن با این فقدان برگزینید. و تعبیر خواب مرده در این شرایط به منظور خداحافظی برای بار آخر می‌باشد.

تعبیر خواب مرده در صورتی که مرده برادر یا خواهر، خویشاوند و یا دوست باشد؛ به منظور دلتنگی برای آنها می‌باشد. همچنین سعی دارید تا خاطرات گذشته خود با این افراد را زنده نگه دارید. و در تلاش هستید تا با سرعت با زندگی روزمره خود کنار بیایید.

تعبیر خواب مرده در صورتی که شخص فرزند شما باشد؛ راهی برای زنده نگه داشتن او می‌باشد. مرگ بچه برای پدر و مادر دشوار است. و این رویا به منظور این است که شما نمی‌توانید مرگ او را بپذیرید. به گفته ابراهیم کرمانی:  اگر در خواب فرزند مرده خود را مشاهده کنید؛ به منظور ثروتمندی است. در برخی از تعابیر نیز گفته شده که از شر دشمن در امان خواهی ماند. به گفته جابر مغربی: اگر ببینی که فرزند خود را کشته ای، روزی حلال کسب خواهی کرد. و به گفته ابراهیم کرمانی: اگر در خواب ببینید که والدین شما مرده اند؛ کارتان بهتر خواهد شد.

? تعبیر خواب زدن مرده

به گفته اسماعیل بن اشعث؛ تعبیر خواب مرده در صورتی که او را می‌زنید، به منظور موارد زیر است.

? اگر ببینی که خودت مرده ای و در حال کتک خوردن می‌باشی؛ در دین و ایمان قوی خواهی شد.

?اگر مرده ای را در خواب ببینی که او را می‌زنی؛ و او نیز از کتک خوردن راضی است، در آن دنیا به سعادت خواهی رسید.

? اگر مشاهده کنی که مرده تو را می‌زند؛ از مسافرت سود و منفعت کسب خواهی کرد. یا چیزی که از دست داده ای دوباره کسب خواهی کرد.

? تعبیر خواب آمیزش با مرده

ابن سیرین می‌گوید: در تعبیر خواب مرده، اگر ببینی که با مرده زنی ازدواج کرده ای و با او آمیزش نموده ای؛ به منظور کسب چیزی از اموال و دارایی های آن زن است.

طبق گفته امام صادق در تعبیر خواب مرده: اگر ببینی که با زن مرده ای آمیزش نموده ای؛ تعبیرش این است که خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود. و به سود و منفعت خواهی رسید. اگر آب منی از تو بیرون نیامده است، اما اگر آب منی از تو بیرون آمده است، تعبیرش بد می‌باشد. همچنین اگر مادر یا خواهر تو از دنیا رفته است و در خواب ببینی که با آنها در حال آمیزش هستی؛ یعنی چیزی از اموال مرده به شما خواهد رسید.

در تعبیر خواب مرده به گفته ابن سیرین: اگر زن ببیند که با مرد مرده ای ازدواج کرده و آمیزش صورت گرفته است، اموال زن کم کم دچار کم و کاستی می‌شود.

? تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب مرده در صورتی که زنده شده است، به گفته ابراهیم کرمانی، اگر ببینی که در خواب مرده ای و دوباره زنده می‌شوی؛ تعبیر بسیار خوبی است.

به گفته حضرت دانیال: تعبیر خواب مرده خود در صورتی که دوباره زنده شده اید؛ به منزله توبه از گناه و کسب عمر طولانی است.

تعبیر خواب از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد. که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با علل خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده ویا به آن فکر نشده. دیدن مرده در خواب یکی از همان رویاهایی است که با توجه به وضعیت بیننده خواب و شرایطی که مرده را می‌بینید، تعابیر مختلفی دارد که با دریافت مشاوره می‌توانید علت دیدن این خواب‌ها و تعبیر آن ها را جویا شوید. تعبیر خواب مرده نیز در این علم بررسی شده است.  در ادامه برخی از رویاهایی که مربوط به مردگان هست و از منظر یونگ تعبیر شده را آورده‌ایم. برای آشنایی با روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب مرده از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

تعبیر خواب مرده نشان می‌دهد که وضعیت و شرایط زندگی‌تان در حال حاضر شباهت زیادی با او دارد. شاید این خواب نشان می‌دهد که چگونه باید از این وضعیت خارج شوید و یا از فرصت‌هایتان استفاده کنید.

اگر خواب کسی را ببینید که به تازگی مرده و او را در خواب زنده ببینید، به معنای این است که هنوز مرگ او را باور نکرده‌اید. و تلاش دارید تا راهی برای ارتباط با او و یا حفظ خاطراتش بیابید. اگر درخواب ببینید که با مرده به جایی می‌روید یعنی تلاش دارید تا علت مرگ او را بفهمید چرا که نبود او به شما حس تنهایی می‌دهد و این جستجو حس بودن در کنار او را منتقل می‌کند. به هر حال تعبیر خواب مرده در شرایط مختلف به شیوه های مختلفی وجود دارد.

تعبیر خواب مرده در صورت حرف زدن، می‌تواند نشانه‌ای از یک اخطار باشد. و یا راهی برای بیان احساساتی که نمی‌توانید به کسی بگویید. همانطور که خیلی اوقات برای درد و دل به مزار عزیزان رفته و فقط به دنبال دو گوش شنوا هستیم.

تعبیر خواب مرده ای که مدت ها قبل مرده است، بیانگر این است که موقعیت یا رابطه فعلی شما مشابه با ویژگی های فردی است که فوت شده. رویا شاید نشانگر این باشد که چگونه نیاز دارید به این موقعیت پایان دهید.

تعبیر خواب مرده از منظر تونی کریسپ

طبق نظر تونی کریسپ، نویسنده کتاب فرهنگ تفسیر رویا؛ تعبیر خواب مرده در اکثر مواقع به منظور احساس خود در رابطه با مرگ و تلاش برای کنار آمدن با خاطرات، احساس گناه، خشم و سایر احساسات است. زمانی که شخص آشنایی می‌میرد؛ به دنیایی قدم می‌گذاریم که رابطه ما با آنها تغییر یافته است. و از موجودی حاضر در عالم ماده به موجودی زنده در خاطرات و زندگی درونی تبدیل شده است.

همسر مرده | تعبیر خواب مرده

بسیاری از رویاهای مردگان از سوی خانم هایی گزارش شده است که شوهران خود را از دست داده اند. رویاهای آزار دهنده از دست دادن توانایی دیدن رویای همسر تا مدتی و یا دیدن رویای با مضمون تصویر او در دوردست ها نزدیک نمی‌شود. و این امر تا مدتی پس از مرگ همسر طبیعی است. بعد از پذیرش مرگ؛ مواجه با حس فقدان؛ خشم، عزاداری، ادامه زندگی بدون همسر و … به مرور زمان بر طرف می‌شود.

کلام آخر

در این مقاله تعبیر خواب مرده را به شیوه های مختلف توضیح دادیم. به طور کلی تعابیر این شیوه خواب در شرایط متفاوت؛ مختلف است. و معانی متفاوتی دارد. علم روانشناسی نیز خواب و رویا را در خود جای داده. که اعتقاد به افکار ناخودآگاه است.  مرکز مشاوره ذهن نو به صورت تلفنی و حضوری به شما مراجعین گرامی خدمات ارائه می‌دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب مرده می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

 

 

سوالات متداول

آیا همه خواب های مربوط به مرده ها تعبیر دارند؟

روانشناسان اهمیت زیادی برای ناخودآگاه و خواب‌ها قائل هستند و رویا را شاهراهی به بخش‌های دست نیافتنی روان می‌دانند. بنابراین هر رویایی می‌تواند معنای خاصی داشته باشد و به شما برای آگاهی از آینده و جهت گیری‌هایتان آگاه کند. چرا که همه ما فردایمان را امروز می‌سازیم و اگر حال امروزمان را خوب کنیم، آینده‌ بهتری برای خود و خانواده‌مان رقم خواهیم زد.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

‫2 دیدگاه ها

  1. سلام خسته نباشین مادرم چندسال پیش فوت کردخواب دیدم مادرم درخواب داره کهنه بچموعوض میکنه تعبیرش چیه

  2. سلام من شخصی که مرده درخواب دیدم برای ما خانه درست می‌کند چی تعبیر دارد لطفن بگوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره