تعبیر خواب مردن کسی و دیدن جسد

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب مردن کسی یا دیدن جسد زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند و شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب مردن کسی یا دیدن جسد می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

تعبیر خواب مردن کسی _ دیدن جسد از نظر معبران باستانی

معبران باستانی عقیده دارند که حالت‌های مختلف یک مرده دارای تعابیر متعددی است که چهره مرده نیز در این تعابیر موثر است. در دنیای واقعی دیدن مرده، جسد و یا جنازه اصلا خوشایند نیست و دیدن آن باعث ترس و هراس می‌شود، اما در عالم خواب مرده تعابیر منفی ندارد و به عقیده معبران می‌تواند خوب باشد. در ادامه تعبیر خواب مردن کسی _ دیدن جسد را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

تعبیر خواب مردن کسی و دیدن جسد از نظر محمد بن سیرین

 • دیدن خواب بودن و نشستن در میان مردگان، خبر از اتفاقات خوبی می‌دهد و نشان دهنده این است که خداوند از شما راضی است، به طور کلی می‌توان صحبت‌های مردگان را به میزان رضایت خداوند از خودتان تشبیه کنید.
 •  اگر فردی در خواب ببیند شخصی که سال‌ها پیش مرده است، زنده شده است و خود نیز بگوید که من نمرده‌ام، نشان می‌دهد که حال و احوال او در آخرت خوب است و خداوند از او راضی و خشنود می باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که خودش جسد است و او را درون قبر می‌گذارند، نشان دهنده این است که او به خاطر عملی که مرتکب شده است، برای مدتی زندانی می‌شود.
 • اگر فردی در خواب مرده‌ای را ببیند که حال و احوال خوبی ندارد، بدین معنی است که او در زمانی که زنده بوده است، بسیار بد کردار بوده است.
 • اگر فردی در خواب شخص مرده‌ای را ببیند که لباس های خوبی پوشیده است، اینگونه تعبیر می‌شود که او در زمان زنده بودن بسیار با ایمان بوده است و اعتقادات خوبی داشته است.
 • اگر مرده‌ای در خواب لباس سفید بر تن داشته باشد، بدین معنی است که او آخرت خوبی خواهد داشت و برعکس اگر لباس سیاهی بر تن داشته باشد، یعنی آخرت بدی در انتظار اوست.
 • اگر فردی در خواب ببیند که بر تن مرده‌ای لباس می‌پوشاند، نشان دهنده این است که فرد به زودی از دنیا خواهد رفت و اگر هم فرد لباس خود را به مرده بدهد به معنای این است که به او غم و اندوه می‌رسد.

برای آشنایی با راه های غلبه بر ترس از مرگ کلیک کنید.

تعبیر خواب مردن کسی _ دیدن جسد از نظر امام جعفر صادق (ع )

دیدن خواب جسد و تعبیر خواب مردن کسی از نظر امام صادق (ع) یا نشان دهنده رسیدن به بزرگی و بزرگواری یا رسیدن به مقام و رهبری و ریاست و یا رسیدن به جایگاه والا است.

 • در خواب مرده‌ای را در آغوش گرفتن، به معنای سلامتی برای فرد است.
 • دیدن خواب جسد آشنایان خود که خوشحال هستند، تعبیرش بیماری است.
 • آمدن مرده خندان در خواب به سمت فرد، نشان دهنده این است که فردی که خواب می‌بیند کافر و بی‌دین و ایمان است.
 • اگر فردی در خواب ببیند که یکی از آشنایان او که مرده است و در حال دعوا کردن با او می‌باشد، بدین معنی است که او از شما خواسته‌ای داشته است که شما به آن عمل نکرده‌اید.
 • اگر فردی در خواب شخصی را در حال جان کندن ببیند که سال‌ها پیش مرده است، بدین معنی است که آن شخص در عذاب الهی است.
 • چنانچه مردی در عالم خواب با یک زن مرده رابطه جنسی داشته باشد، اما مایع منی او از خارج نشده باشد، بدین معنی است که آن شخص به خواسته های خود خواهد رسید. در صورت خارج شدن مایع منی دارای تعبیر بالعکس خواهد بود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که یکی از آشنایان او که قبلا مرده است، زنده شده است، به معنای خوب بودن عمل و رفتار او می‌باشد.
 • اگر مردی در خواب زن مرده‌ای را با شهوت ببوسد، بدین معنی است که او ازدواج خواهد کرد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که مرده‌ای در حال نماز خواندن است، بدین معنی است که آن شخص در زمان زنده بودن بسیار از خداوند طلب بخشش داشته است.

تعبیر خواب مردن کسی _ دیدن جسد از نظر دانیال نبی

 • دانیال نبی در تعبیر خواب مردن کسی گفته است که اگر فردی در خواب ببیند که او را در درون قبر می‌گذارند، نشان دهنده این است که در زندگی واقعی خود در تنگنا قرار خواهد گرفت و اگر بر روی او خاک بریزند بدین معنی است که او در امور دینی خود دچار ضعف و کاستی می‌شود.
 • چنانچه فردی در خواب ببیند که از یک مرده یک چیزی را می‌گیرد، بدین معنی است که به او سود و منفعتی خواهد رسید.
 • فردی که در خواب می‌بیند مرده است اما دوباره زنده می‌شود، بدین معنی است که او از گناهانش توبه خواهد کرد.

برای عضویت در کانال تلگرامی ذهن نو کلیک کنید.

تعبیر خواب مردن کسی _ دیدن جسد از نظر ابراهیم کرمانی

 • در تعبیر خواب مردن کسی ابراهیم کرمانی میگوید اگر فردی در خواب ببیند که فرزندش مرده و از دنیا رفته است، بدین معنی است که به ثروت و دارایی خواهد رسید.
 • چنانچه فردی در خواب ببیند که در حال غسل دادن میت می‌باشد، نشان از جنسیت فرزندش دارد و به احتمال زیاد پسر خواهد بود.
 • فردی که در خواب ببیند که مرده و دوباره زنده می شود، دارای تعبیر خوبی است.
 • اگر فردی در عالم حقیقی یکی از پسران خود را از دست بدهد، اما در خواب ببیند که فوت شده است، بدین معنی است که او از غم و ناراحتی‌ها خلاص خواهد شد.
 • اگر مردی همسر خود را در عالم حقیقی از دست داده است اما در خواب او را زنده می‌بیند بدین معنی است که دچار فقر و تنگ دستی می‌شود.
 • چنانچه مرده‌ای در عالم خواب فرد را ببوسد، بدین معنی است که به او مال و اموالی از جانب آن شخص خواهد رسید.
 • اگر فردی در خواب ببیند که جنازه‌ای را پشت سر گذاشته است، بدین معنی است او دارای گناهانی بر روی دوش خود می‌باشد.

تعبیر خواب مردن کسی _ دیدن جسد از نظر جابر مغربی

 • اگر فرد مومنی در خواب ببیند که بی دلیل فوت می‌شود، بدین معنی است که او به آسایش و راحتی خواهد رسید.
 • اگر فردی در خواب ببیند که مرده است و دیگران او را غسل می‌دهند، به این معنی است که فرد دارای دین و اعتقادات قوی می‌باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که در میان مردگان خوابیده است، بدین معنی است که در میان مردم به انجام کاری معروف خواهد شد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که مرده‌ای از غذای او می‌خورد، بدین معنی است که غذا گران خواهد شد.

تعبیر خواب مردن کسی یا دیدن جسد از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با علل خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب مردن کسی _ دیدن جسد ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

نگاهی به تعبیر خواب مردن کسی به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است که به طور کلی تعبیر خواب مردن کسی _ دیدن جسد، نشان دهنده یک بخش از وجود شخص می‌باشد.

در واقع دیدن حالت‌های مختلف جسد نشان دهنده این است که فرد به دلیل بی توجهی به بخشی از وجودش، بی‌انگیزه و مرده شده است.

در واقع یونگ معتقد است که فرد نمی‌تواند خواسته و هدف خود را واضح بیان کند و به دیگران بفهماند، تعبیر خواب مردن کسی یا دیدن مرده و جسد نشان دهنده شخصیت گنگ و مبهم شخص می‌باشد.

دیدن خواب مرده توسط افراد درون گرا که این خصلت درون آن ها کنترل نشده است، به معنی خفه کردن قلیان‌های درونی‌شان می‌باشد.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب مردن کسی یا دیدن جسد می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

‫12 دیدگاه ها

  1. سلام من خواب دیدم بابای مامانم که خیلی ساله مرده و من اصلا ندیدمش روحش اومده خونمون و خیلی عصبیه مادرمو که زندست باخودش برد و توخواب جسد مادرمو دیدم که براش ختم گرفتیم و من خیلی گریه کردم اما انگار روح مادرمم اونجا بود و لبخند میزد بهم که خوشحاله از مردنش تورو خدا تعبیرشو بگید قلبم داره وایمیسته

 1. سلام وقت بخیر
  چند وقت به گونه های مختلفی خواب درباره بچه یتیم می بینم.
  خواب اخیرم بسیار عجیب بود
  در خواب این را دیدم که در پزشکی قانونی هستم و میخوام وارد بخش انجا بشم و خبر از مرگ یک مادر و بچه بدهم که میخواند کشته شوند…زمان بسیاری پشت در اتاق سرهنگ می ایستم که خبر را بهش بدم و باور نمی کند و از من می پرسد که از کجا میدانم و من می گویم خواب دیدم که به کسی ظلم واقع می شود و مادر و فرزندی یتیم را می کشند می خندد و من از اتاق بیرون می روم پیش مقام بالاترش می روم که روحانی است با اصرار و زور وارد اتاقش می شوم و قضیه را باور نمی کند در همین حال کسی دیگر وارد میشود یک اقای اشنا ان روحانی هست و خواب من را دیده بود و گفت من نیز چنین خوابی دیدم. من گفتم پس این خود نشانه است که خوابم درست هست و گفتم بریم سردخانه چک کنیم ایا ان ها هنوز زنده هستند یا مرده اند…. متاسفانه هر دو مرده بودند و جسد کودک اگر چه نیمه جان بود ولی نصف صورتش پوسیده شده بود و در واقع روح نداشت ولی دستش کمی حرکت میکرد و فهمیدن ان ها مورد تجاوز قرار گرفتند و می شد سریعتر به ان ها رسید و زنده می ماندند ولی مثل اینکه بیمارستان گفته بود ان ها مردند درحالی که زنده بودند و با زجر در سردخانه مرده بودند. حرف عجیبی زدم بذارید که کامل بمیرد و امیدی وجود ندارد… اولین بار چنین خوابی رو میدم

  1. سلام نورا عزیز
   از این خوابتون میشه این معنی رو کرد که در حال حاضر در زندگی تون مسائل به نحوی است که مورد خواست و اراده شما نیست و نتیجه امور آن طور که دلتان می خواهد پیش نمی رود. بهتره به دنبال راهی منطقی برای رسیدن به اهدافتون داشته باشید. چرا که کمک و حمایت اطرافیان تنها بعد از تلاش و اراده خودتان نتیجه بخش خواهد بود.

  2. سلام من خواب دیدم یه دختر خانمی از اقواممون مرده ولی حالت خواب نشسته بودیم و باهم. حرف می زدیم در اصل زنده هست می‌خوام بدونم تعبیرش چیه

 2. خواب دیدم یکی از فامیلای نزدیکم که سه چهار سال پیش مرده دوباره میمیره دقیقا مثل مرگ حقیقش ک ت بیمارستان بود ،بود یعنی فقط نفس میکشید ن حرفی میزد ن کاری میکرد،اما اینبار ت خونه بود و با عصبانیت خوابیده بود منم بهش نگاه میکردم و گریه میکردم اونم ت جمعی که همه خانوم بودن توشون و منو جسد اون وسطشون بودیم

 3. سلام.
  خواب دیدم چند نفر در نزدیکی محل سکونت من توسط یه بیماری همه گیره تصادف میکنند و میمیرند و جسد خون آلودشان را من میبینم میشه یکی بگه تعبیرش چیه من به خواب های خودم ایمان دارم چون اکثر خواب هایی که دیدم یا رویاهایی که میبینم به واقعیت تبدیل میشن

 4. سلام من در عالم خواب دیدم که یکی از نزدیکانم که مثل عموی من هست فوت شده و من گریه میکنم و بعد دیدم با ماشین با خانواده خاله ام میخواهیم به مزار او برویم و من جسد دختر خاله ام را که بهترین دوستم هست را در صندوق عقب ماشین میبینم و در ناخودآگاه ذهنم هم جسد اون یکی دختر خاله هم را در خواب احساس میکنم ( ولی جسد او را نمی‌بینم )
  میشه تعبیر شو بهم بگید برام مهمه

 5. سلام من 14 سالمه امروز صبح عجیب و وحشتناکی دیدم خواب دیدم من و چنتا از خاله ها و مامانم رفتیم پارک منو دختر خاله ام داشتیم از سرسره ها سر میخوردیم که مامانم رفت از بلندترین سرسره سر بخور بعد نیم ساعت من دیدم ازش خبری نیس نگرانش شدم رفتم به نگهبان گفتم رفتیم پیشه سرسره سطح بالای سرسره صاف بود ما که رفتیم بالا دیدیم یه جسد توی نایلون زرد و رو کشه زیپ داره ابیه بعد بردیمش خونه وقتی بردیمش خونه هیچکس گریه نمیکرد نه بابام نه برادرم خونست بودنو فقط میخواستن ببرن دفنش کنن من به بابام گفتم میخوام جسدش پیشم باشه اونم قبول کرد من روکش ابیو برداشتم دیدم روش توی یه دایره یه ماده ی قهوه ای هس که روش گل سبز پاشیدن(گفتم شاید اهمیت داشته باشه)خودمم بعضی وقتا چند قطرهه اشک میومد بعدش کلا با صدای بلند نفس میکشیدم بعد گریم رفتم از خواب بیدار شدم
  میشه تعبیر شورای بگین دارم میمیرم حقیقتا

  1. سلام و درود پرستو جان این دست خوابهای شما اگر به خاطر حوادث یا مشاهدات روزمره شما نباشه، نشان از دل آشفته و مضطرب شما رو داره. اگر مساله ای در زندگی تون هست که ذهن تون رو مشغول کرده این دست رویاها میتون تظاهر پیدا بکنند.

 6. همه جا تو گوگل زده تعبیر خواب مردن عزیزان و دیدن جسد ولی من برعکس خواب دیدم که متوجه شدم همه ناراحتن یک نفر مرده ولی جسدشو پیدا نمیکردم ولی اونو نمی‌شناختم. اگه میشه بگید من تو گوگل هرکاری کردم تعبیر مشابهی پیدا نکردم درباره این.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره