تعبیر خواب مردن کسی و دیدن جسد

تعبیر خواب مردن کسی یا دیدن جسد زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند و شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب مردن کسی _ دیدن جسد از نظر معبران باستانی

معبران باستانی عقیده دارند که حالت‌های مختلف یک مرده دارای تعابیر متعددی است که چهره مرده نیز در این تعابیر موثر است. در دنیای واقعی دیدن مرده، جسد و یا جنازه اصلا خوشایند نیست و دیدن آن باعث ترس و هراس می‌شود، اما در عالم خواب مرده تعابیر منفی ندارد و به عقیده معبران می‌تواند خوب باشد. در ادامه تعبیر خواب مردن کسی _ دیدن جسد را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

دیدن جسد از نظر محمد بن سیرین

 • دیدن خواب بودن و نشستن در میان مردگان، خبر از اتفاقات خوبی می‌دهد و نشان دهنده این است که خداوند از شما راضی است، به طور کلی می‌توان صحبت‌های مردگان را به میزان رضایت خداوند از خودتان تشبیه کنید.
 •  اگر فردی در خواب ببیند شخصی که سال‌ها پیش مرده است، زنده شده است و خود نیز بگوید که من نمرده‌ام، نشان می‌دهد که حال و احوال او در آخرت خوب است و خداوند از او راضی و خشنود می باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که خودش جسد است و او را درون قبر می‌گذارند، نشان دهنده این است که او به خاطر عملی که مرتکب شده است، برای مدتی زندانی می‌شود.
 • اگر فردی در خواب مرده‌ای را ببیند که حال و احوال خوبی ندارد، بدین معنی است که او در زمانی که زنده بوده است، بسیار بد کردار بوده است.
 • اگر فردی در خواب شخص مرده‌ای را ببیند که لباس های خوبی پوشیده است، اینگونه تعبیر می‌شود که او در زمان زنده بودن بسیار با ایمان بوده است و اعتقادات خوبی داشته است.
 • اگر مرده‌ای در خواب لباس سفید بر تن داشته باشد، بدین معنی است که او آخرت خوبی خواهد داشت و برعکس اگر لباس سیاهی بر تن داشته باشد، یعنی آخرت بدی در انتظار اوست.
 • اگر فردی در خواب ببیند که بر تن مرده‌ای لباس می‌پوشاند، نشان دهنده این است که فرد به زودی از دنیا خواهد رفت و اگر هم فرد لباس خود را به مرده بدهد به معنای این است که به او غم و اندوه می‌رسد.

تعبیر خواب مردن کسی _ دیدن جسد از نظر امام جعفر صادق (ع )

دیدن خواب جسد از نظر امام صادق (ع) یا نشان دهنده رسیدن به بزرگی و بزرگواری یا رسیدن به مقام و رهبری و ریاست و یا رسیدن به جایگاه والا است.

 • در خواب مرده‌ای را در آغوش گرفتن، به معنای سلامتی برای فرد است.
 • دیدن خواب جسد آشنایان خود که خوشحال هستند، تعبیرش بیماری است.
 • آمدن مرده خندان در خواب به سمت فرد، نشان دهنده این است که فردی که خواب می‌بیند کافر و بی‌دین و ایمان است.
 • اگر فردی در خواب ببیند که یکی از آشنایان او که مرده است و در حال دعوا کردن با او می‌باشد، بدین معنی است که او از شما خواسته‌ای داشته است که شما به آن عمل نکرده‌اید.
 • اگر فردی در خواب شخصی را در حال جان کندن ببیند که سال‌ها پیش مرده است، بدین معنی است که آن شخص در عذاب الهی است.
 • چنانچه مردی در عالم خواب با یک زن مرده رابطه جنسی داشته باشد، اما مایع منی او از خارج نشده باشد، بدین معنی است که آن شخص به خواسته های خود خواهد رسید. در صورت خارج شدن مایع منی دارای تعبیر بالعکس خواهد بود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که یکی از آشنایان او که قبلا مرده است، زنده شده است، به معنای خوب بودن عمل و رفتار او می‌باشد.
 • اگر مردی در خواب زن مرده‌ای را با شهوت ببوسد، بدین معنی است که او ازدواج خواهد کرد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که مرده‌ای در حال نماز خواندن است، بدین معنی است که آن شخص در زمان زنده بودن بسیار از خداوند طلب بخشش داشته است.

تعبیر خواب مردن کسی _ دیدن جسد از نظر دانیال نبی

 • اگر فردی در خواب ببیند که او را در درون قبر می‌گذارند، نشان دهنده این است که در زندگی واقعی خود در تنگنا قرار خواهد گرفت و اگر بر روی او خاک بریزند بدین معنی است که او در امور دینی خود دچار ضعف و کاستی می‌شود.
 • چنانچه فردی در خواب ببیند که از یک مرده یک چیزی را می‌گیرد، بدین معنی است که به او سود و منفعتی خواهد رسید.
 • فردی که در خواب می‌بیند مرده است اما دوباره زنده می‌شود، بدین معنی است که او از گناهانش توبه خواهد کرد.

تعبیر خواب مردن کسی _ دیدن جسد از نظر ابراهیم کرمانی

 • اگر فردی در خواب ببیند که فرزندش مرده و از دنیا رفته است، بدین معنی است که به ثروت و دارایی خواهد رسید.
 • چنانچه فردی در خواب ببیند که در حال غسل دادن میت می‌باشد، نشان از جنسیت فرزندش دارد و به احتمال زیاد پسر خواهد بود.
 • فردی که در خواب ببیند که مرده و دوباره زنده می شود، دارای تعبیر خوبی است.
 • اگر فردی در عالم حقیقی یکی از پسران خود را از دست بدهد، اما در خواب ببیند که فوت شده است، بدین معنی است که او از غم و ناراحتی‌ها خلاص خواهد شد.
 • اگر مردی همسر خود را در عالم حقیقی از دست داده است اما در خواب او را زنده می‌بیند بدین معنی است که دچار فقر و تنگ دستی می‌شود.
 • چنانچه مرده‌ای در عالم خواب فرد را ببوسد، بدین معنی است که به او مال و اموالی از جانب آن شخص خواهد رسید.
 • اگر فردی در خواب ببیند که جنازه‌ای را پشت سر گذاشته است، بدین معنی است او دارای گناهانی بر روی دوش خود می‌باشد.

تعبیر خواب مردن کسی _ دیدن جسد از نظر جابر مغربی

 • اگر فرد مومنی در خواب ببیند که بی دلیل فوت می‌شود، بدین معنی است که او به آسایش و راحتی خواهد رسید.
 • اگر فردی در خواب ببیند که مرده است و دیگران او را غسل می‌دهند، به این معنی است که فرد دارای دین و اعتقادات قوی می‌باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که در میان مردگان خوابیده است، بدین معنی است که در میان مردم به انجام کاری معروف خواهد شد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که مرده‌ای از غذای او می‌خورد، بدین معنی است که غذا گران خواهد شد.

تعبیر خواب از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با علل خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب مردن کسی _ دیدن جسد ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

نگاهی به تعبیر رویا به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است که به طور کلی دیدن خواب مردن کسی _ دیدن جسد، نشان دهنده یک بخش از وجود شخص می‌باشد.

در واقع دیدن حالت‌های مختلف جسد نشان دهنده این است که فرد به دلیل بی توجهی به بخشی از وجودش، بی‌انگیزه و مرده شده است.

در واقع یونگ معتقد است که فرد نمی‌تواند خواسته و هدف خود را واضح بیان کند و به دیگران بفماند، دیدن مرده و جسد نشان دهنده شخصیت گنگ و مبهم شخص می‌باشد.

دیدن خواب مرده توسط افراد درون گرا که این خصلت درون آن ها کنترل نشده است، به معنی خفه کردن قلیان‌های درونی‌شان می‌باشد.

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره