از خودم متنفرم | از زندگی متنفرم

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

از خودم متنفرم ؛ احتمالا ھمه افراد در زندگی خود یک بار این جمله را به خودگفته اند. یا از ذھن شان گذشته است که حس خوبی نسبت به خود ندارند. خودپنداره و جھان بینی ما به مسائل مختلفی بستگی دارد. این موضوع گاھی به صورت ناخودآگاه باعث می شود که افراد آسیب ھایی به خود وارد کنند. احساس بی ارزشی و تنفر از خود بر روابط ما با دیگران نیز تاثیرگذار است و آن را تحت تاثیر قرار می دھد.

برخی در این مورد دچار وسواس شده و تنفر از خود برای آنھا حالت بیمارگونه پیدا می کند. به این معنا که حتی اگر دلیلی ھم برای این مورد نداشته باشند؛ بازھم باید به آن فکر کرده و به خود نفرت ورزند. باورھای ما زمینه ساز این موضوع ھستند. برای دریافت مشاوره فردی کلیک کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه احساس تنفر از خود می‌توانید در هر ساعت از روز برای مشاوره تلفنی از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن ثابت با شماره 9099070354 جهت ارتباط با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو تماس حاصل نمایید.

از زندگی متنفرم

در بروز حس تنفر از خود سابقه ای طولانی وجود دارد که از بین بردن آن را نیز سخت تر خواھد کرد. ھمچنین این احساس باعث از بین رفتن علاقه و انگیزه نسبت به زندگی نیز می شود. قطعا این احساس ناامیدکننده است و حتی بر رفتارھای اطرافیان نیز با ما تاثیرگذار است.

بھتر است ھر چھ سریعتر تاثیرات این احساس را در زندگی خود شناسایی کرده، محرک ھای ایجاد کننده آن را پیداکنید و برای از بین بردن آن نیز اقداماتی انجام دھید. فراموش نکنید که این احساس پیش رونده است اگر آن را متوقف نکنید؛ بیشتر شده و پیامدھای زیادی خواھد داشت. برای آشنایی با نشانه های احساس نفرت کلیک کنید.

دلایل تنفر از خود | از خودم متنفرم

علل تنفر از خود

افراد به دلایل مختلفی این احساس را تجربه می کنند. گاھی تنفر از خود یک احساس زودگذر بوده و به دلیل اتفاق ناگواری است که فرد مسبب آن بوده. اما در صورت ادامه دار شدن این احساس و ھمچنین بروز آن به دلایل نامشخص، افراد باید برای از بین بردن آن تلاش کنند. برای اطلاع از روش های تشخیص انواع احساسات کلیک کنید.

?بدبینی

یکی از دلایل تنفر از خود ، بدبینی نسبت به ھمه چیز است. معمولا بدبینی حاصل شرایط سختی است که فرد در آن قرار داشته است. و یا به طور کلی بدشانسی ھایی که در زندگی تجربه کرده. اما نمی توان ھمه نتایج را تعمیم داد و برای ھمه راھکاری یکسان در نظر گرفت. افراد بدبین بسیار رادیکال بوده و عجولانه قضاوت می کنند. اما با کمی صبر متوجه خواھند شد که شرایط ھمواره تغییر کرده و حتی بسیاری از اتفاقات نتیجه افکار خود ما ھستند. برای اطلاع از نشانه های بدبینی کلیک کنید.

 ?اعتماد به نفس پایین

طبیعی است کسانی که اعتماد به نفس پایینی دارند؛ تنفر از خود را تجربه کنند. چنین افرادی خود را بی ارزش دانسته و ھیچ اھمیتی برای خود قائل نمی شوند. این افراد به صورت مداوم خود را با دیگران مقایسه کرده و احساس کھتری دارند. در نتیجه در مقایسه دائمی با دیگران بازنده بوده و از خود و شرایط زندگی شان متنفر می شوند. ھمیشه افرادی ھستند که شرایط بھتری از ما دارند. اما با وجود عزت نفس، افراد خود را ھمانگونه که ھستند پذیرفته و احساس آرامش می کنند.

 ?ترسویی

ترسیدن از تجربه کردن به طور کلی موقعیت ھای تازه، موجب تنفر از خود می گردد. چنین افرادی به دلیل اعتماد به نفس پایین، خود را شایسته رویاھای بزرگ و شرایط بھتر نمی دانند و حتی از فکر کردن به چنین چیزھایی نیز احساس ترس می کنند. آنان به زندگی محافظه کارانه خود عادت کرده و از منطقه امن خود خارج نمی شوند. به ھمین دلیل پیشرفت و موفقیت اطرافیان را می بینند از خودشان احساس تنفر و انزجار می کنند.

?کمالگرایی و سخت گرفتن به خود

یکی از دلایل اصلی تنفر از خود، کمالگرایی و سخت گرفتن به خود در شرایط مختلف است. افراد کمالگرا از خود انتظار دارند تا در ھر زمینه ای بی نقص باشند. اما چنین چیزی ممکن نیست. به ھمین دلیل وقتی مرتکب اشتباه یا خطایی می شوند؛ از خود متنفر می شوند.

چنین افرادی حتی در مورد خطاھایی که در گذشته نیز مرتکب آنان شده اند نیز احساس خجالت کرده و خود را سرزنش می کنند. فکر کردن به گذشته احساسات منفی افراد را تشدید می کند. فراموش نکنید که ھیچ کس بی نقص نیست و ھمه افراد تا پایان عمر حق اشتباه کردن، دارند. برای اطلاع از روش های درمان کمالگرایی کلیک کنید.

 ?تجربیات گذشته

ھمانطور کھ بارھا به آن اشاره شد؛ تجربیات گذشته افراد، از عوامل موثر بر تنفر از خود است. حتی خاطرات دوران کودکی نیز این احساس را در افراد برمی انگیزد. ھمه انسان ھا بیشترین آسیب ھای روحی را در کودکی خود تجربه کرده و آثار آن را در آینده مشاھده می کنند. افرادی که در گذشته توسط افراد مختلف مورد توھین و تحقیر به روش ھای مختلف قرار گرفته اند؛ بیشتر نسبت به خودشان احساس بدی پیدا کرده و احتمالا عوارضی را تجربه می کنند.

 ?ابتلا به اختلالات روان

وقتی افراد به اختلالات مختلف روان و یا شخصیت مبتلا ھستند؛ نمی توانند به درستی فکر کنند و یا نقاط قوت خود را در نظر نمی گیرند. برای مثال افسردگی باعث بدبینی و ناامیدی در افراد می گردد. آنھا بعد از مدتی به دلیل اینکه قادر نیستند که کارھای شخصی خود را نیز انجام دھند؛ تنفر از خود را تجربه می کنند. به طور کلی بیماری ھای روان تاثیر زیادی بر امید به زندگی و ھمچنین باورھای افراد دارد. در چنین شرایطی با درمان مشکلات روان، این احساس نیز از بین می رود.

 مقابله با تنفر از خود

بعد از شناسايي دلايل احساس تنفر از خود، بهتر است افراد با كمك متخصصين و حتي اطرافيان خود، اين حس را در خود از بين ببرند. وجود هر انساني به تنهايي با ارزش بوده و لايق دوست داشتن است. نيازي به دليل بزرگ و چشمگيري براي اين موضوع ندارد. در اين قسمت به توضيح برخي از راهكارهاي موثر براي مقابله با تنفر مي‌پرداریم. برای آشنایی با روش های افزایش عزت نفس کلیک کنید.

 ✅شناسایی محرک ھا

در قدم اول بهتر است محرک هایی را باعث ایجاد احساس تنفر از خود می‌شوند را شناسایی کنیم. قطعا عواملی در زندگی وجود دارند که با فکر کردن به آنها، بیشتر دچار احساسات منفی می‌شویم. و یا اتفاقاتی که خود را مقصر آنها می‌دانیم. اگر بتوانیم این موضوعات را کنترل کرده و در مواجهه با آنها واکنش درست داشته باشیم؛ دیگر جای نگرانی وجود ندارد. همچنین با گذشت زمان تنفر نیز در وجود ما کمرنگ تر می‌شود.

✅کمک گرفتن از شبکه حمایتی

در اطراف ما افرادی وجود دارند که در شرایط مختلف، از ما حمایت می‌کنند. به طور کلی می‌توان دوستان و خانواده را شبکه حمایتی در نظر گرفت که همواره در کنار ما هستند. یکی از مشکلاتی که احساس تنفر برای افراد ایجاد می‌کند؛ گوشه گیری و دوری از جمع است. اما با حضور در کنار افراد دیگر احساس ارزشمندی در ما افزایش یافته و کمتر تنفر از خود را احساس می‌کنیم. قطعا افراد زیادی هستند که مارا دوست داشته و برای مان احترام قائل هستند. فکر کردن به این موضوع، کمک بزرگی به ما می‌کند.

 ✅کمک گرفتن از درمانگر

از آنجایی که احساس تنفر از خود در بعضی موارد، ریشه در کودکی و تجربیات گذشته فرد دارد؛ از بین بردن آن نیاز به کمک گرفتن به صورت تخصصی دارد. روانشناس علت این مشکل را به صورت دقیق شناسایی کرده و با آموزش تمریناتی به فرد، به او کمک میکند. رویکرد درمانی شناختی رفتاری با تغییر نگرش فرد، رفتارهای او را نیز در رابطه با خود و دیگران تغییر می‌دهد. انجام تکنیک های رفتاری این روش، به کمک روانشناس امکانپذیر است.

حتما از صفحه اینستاگرام ذهن نو و کانال تلگرامی ذهن نو دیدن نمایید.

 تاثیرات تنفر از خود بر زندگی

تاثیرات تنفر از خود بر زندگی

قطعا احساس تنفر از خود بعد از مدتی تبدیل به یک رویکرد اساسی در زندگی فرد می‌شود و تمام رفتارها و فعالیت های شناختی او را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این شرایط بعد از مدتی تبدیل به اختلالات روانی و شخصیت می‌شود. افراد احتمالا از خود رفتارهای پرخطر و مخرب را در زمینه های مختلف نشان می‌دهد.

او نسبت به خود و آینده بدبین بوده و هیچگونه امیدی ندارد. این افکار غیرقابل کنترل بوده و تبدیل به نشخوارفکری می‌گردند. افراد باید نشانه های احساسات منفی را شناسایی کرده و برای برطرف کردن آنها از روش های بالا استفاده کنند.

 سخن پایانی

بدون شک ناامیدی و احساس گناه بخش جدایی ناپذیری از زندگی است. ما به دلایل مختلفی این هیجانات را در شرایط گوناگون تجربه می‌کنیم. اما احساس تنفر از خود از عوامل مختلفی ناشی می‌شود که به طور مفصل به توضیح آنها پرداختیم. کنترل افکار و احساسات کار ساده ای نیست. به همین دلیل افراد باید علاوه بر استفاده از روش هایی که در بالا ذکر شد؛ از یک درمانگر نیز کمک بگیرند.

برای دریافت مشاوره در زمینه احساس تنفر از خود می‌توانید در هر ساعت از روز برای مشاوره تلفنی از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن ثابت با شماره 9099070354 جهت ارتباط با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو تماس حاصل نمایید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره