تعبیر خواب ستاره

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب ستاره زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب ستاره می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

تعبیر خواب ستاره از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از ستاره در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر ستاره را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم، با این حال تعابیری که در ادامه آمده بر اساس خواب هایی است که به دانایان به علم خواب گفته شده و شما برای دانستن تعبیرخواب خود باید موضوع را با متخصصین مطرح کنید. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

تعبیر خواب ستاره از نظر محمد بن سیرین

محمد ابن سیرین از بزرگ‌ترین معبران باستانی است که در رابطه با تعبیر خواب ستاره می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند که ستارگان در حال لرزیدن هستند، خواب او به این معنی است که در میان مدیران و مسئولان کشور فتنه‌ای برپا می‌گردد.

در صورتی که در خواب خود دیدید که ستاره‌ای را در دست گرفته‌اید، تعبیر خواب‌تان این است که صاحب فرزندی خواهید شد که یکی از نزدیکان پادشاه زمانه می‌شود. دیدن ستاره در خانه و در خواب به معنای داشتن فرزندان بسیار است.

در صورت که فردی در خواب ببیند که ستاره‌ها از آسمان بر روی سر او می‌افتند، تعبیر خواب او این است که به اندازه نور ستاره‌ها از سوی پادشاه، به او نعمت و خیر می‌رسد.

افتادن ستاره روشن در خواب بر روی زمین و کم نور شدن آن، به معنای هلاک شدن بزرگی در عالم می‌باشد.

تعبیر خواب‌ ستاره از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی در رابطه با تعبیر خواب ستارگان این گونه می‌گوید : اگر فردی در خواب ببیند که تمامی ستارگان مطیع و فرمانبردار او هستند، خواب او به معنای رسیدن به پادشاهی است. گرفتن ستارگان در دست در خواب، به معنای رسیدن به مال و ثروت می‌باشد.

سخن گفتن با ستارگان در خواب به معنای پادشاه عادل و دادگر زمانه است و البته برعکس این خواب اشاره به پادشاه ظالم و ستمکار دارد. جنگ ستارگان با هم در خواب، به جنگ و کارزار در عالم بیداری تعبیر می‌گردد.

تعبیرخواب ستاره از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) برای دیدن خواب ستاره در خواب، 9 تعبیر متفاوت را ارائه کرده است:

  • فقیه
  • علما و دانشمند
  • قاضی
  • خلیفه
  • وزیران
  • دبیر و نویسنده
  • خزانه دار
  • مردم جنگجو
  • شاگرد

تعبیرخواب ستاره از نظر جابر مغربی

جابر مغربی می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند که از میان تمامی ستارگان، یک ستاره جدا شده و در مقابل او می‌افتد، تعبیر خواب او این است که صاحب فرزندی عزیز و گرامی می‌شود.

تعبیرخواب ستاره از نظر حضرت دانیال نبی (ع)

به عقیده دانیال نبی (ع)، دیدن ستاره در خواب به معنای بزرگان زمانه می‌باشد؛ به طوری خورشید به معنای شاه و ماه به معنای وزیران است.

تعبیرخواب ستاره از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب خود دیدید که ستاره‌ای را بر روی سینه خود قرار داده‌اید و یا ستاره را بر روی شانه خود نصب کرده‌اید، تعبیر خواب‌تان این است که به جایگاه بزرگی در زندگی می‌رسید و مورد تکریم و تعظیم مردم واقع می‌شوید.

در صورتی که در خواب خود ببینید که ستاره‌ای از خانه شما بلند می‌شود و به آسمان می‌رود، به طوری که کم کم دور شده و محو می‌گردد، باید بدانید که خواب‌تان تعبیر خوبی ندارد و ممکن است در عالم بیداری یکی از اعضای خانوداه و افراد نزدیک خود را از دست بدهید.

چنانچه ستاره‌ای که در خواب می‌بینید از شهر و دیار شما بلند شده و به آسمان برود، تعبیر خواب‌تان این است که بزرگی از شهر شما خواهد رفت. شمارش ستارگان در خواب، به انجام کارهای بزرگ تعبیر می‌شود.

اگر در خواب خود دیدید که ستاره‌ای را در دست گرفته اید، خواب‌تان به معنای رسیدن به کامیابی و موفقیت می‌باشد. دیدن کم رنگ شدن ستارگان در خواب و ناپدید شدن آن‌ها به معنای این است که شما فردی مهم را در زندگی‌تان گم کرده و یا از دست داده‌اید.

تعبیر خواب ستاره از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب ستاره ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیرخواب ستاره به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون از معبران غربی است که می‌گوید : اگر ستاره‌ای از آسمان فرود بیاید و با شما برخورد کند، این خواب به معنای مصیبتی در زندگی شما می‎‌باشد. ستارگان کم سو و سرخ در خواب نیز به معنای یک دردسر و یا حتی بدبختی است.

همینطور بیتون دیدن چرخیدن ستاره‌ها به دور زمین در خواب را نیز به معنای یک واقعه خطرناک در زندگی واقعی تعیبر کرده است.

تعبیرخواب ستاره به روش لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو برای دیدن ستارگان در خواب چندین تعبیر آورده است که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم:

  • ستاره درخشان : خوشبختی و سعادت
  • معنی خواب ستارگان کم‌سو : موانع در زندگی
  • تعبیر خواب ستاره تیره : غم و غصه در میان اعضای خانوداه
  • ستارگان روشن : نیک‌بختی
  • ستاره دنباله‌دار در خواب : اشاره به مرگ یکی از افراد خانواده

تعبیرخواب ستاره به روش کتاب فرهنگ تفسیر رویاها

بر اساس کتاب فرهنگ تفسیر رویاها، از آنجایی که انسان‌ها به ستارگان و اجرام آسمانی دسترسی ندارند، دیدن خواب ستاره می تواند اشاره به افرادی در گذشته و یا زندگی خواب‌بیننده داشته باشد که دارای قدرت مطلق هستند و دسترسی به آن‌ها سخت است. ممکن است این افراد پادشاهان و یا وزیران در سال‌های گذشته باشند که ستاره تشبیه شده‌اند.

تعبیرخواب ستاره به روش لیلا برایت

لیلا برایت از دیگر معبران غربی است که دیدن ستارگان روشن در خواب را به معنای دریافت اخبار خوب تعبیر کرده است. اگر فردی در خواب ببیند که فقط یک ستاره در آسمان در حال درخشش است، خواب او به این معنی است که در کارش پیشرفت می‌کند.

اگر فردی در خواب ببیند که ستارگان در پشت ابر پنهان شده‌اند، خواب او به این معنی است که باید پذیرای شکست باشد.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب ستاره می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره