تعبیر خواب خودکشی دیگران یا خود

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب خودکشی خود یا دیگران زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب خودکشی از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از خودکشی در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر خودکشی را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

تعبیر خواب خودکشی از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی از معبران باستانی است که در رابطه با دیدن خواب خودکشی می‌گوید: اگر شخصی در خواب ببیند که تعدادی از دوستانش در حال آماده شدن برای خودکشی هستند؛ خواب او به این معنی است که بین خواب‌بیننده و دوستانش نزاع و درگیری پیش می‌آید.

تعبیر خواب‌ خودکشی از نظر شیخ طوسی

به عقیده شیخ طوسی دیدن خواب خودکشی به معنای ایجاد دعوا، درگیری و فحاشی در زندگی واقعی است.

تعبیر خواب خودکشی از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب خودکشی ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب خودکشی به روش معبران غربی

معبران غربی در رابطه با دیدن خواب خودکشی در حالت‌های مختلف، تعابیر متفاوتی را ارائه کرده‌اند. اگر فردی در خواب ببیند که دست به خودکشی زده است، خواب او به این معنی است که او از زیر مسئولیت‌های زندگی شانه خالی می‌کند و نسبت به زندگی ناامید است.

اگر فردی در خواب ببیند که دیگران در حال خودکشی هستند، خواب او به این معناست که در زندگی واقعی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد.

دیدن خواب خودکشی پدر در خواب به معنای از دست دادن مال و اموال و افتادن به فلاکت و بدبختی است. اگر فردی در خواب ببیند که مادر و یا خواهرش خودکشی کرده‌اند، خواب او به این معنی است که برکت از زندگی او کم می‌شود. البته برخی از معبران دیدن چنین خوابی را به مال حرام تعبیر کرده‌اند. خودکشی برادر در خواب نیز به معنای افتادن به خواری و ذلت نزدیکان خواب‌بیننده است.

تعبیرخواب‌ خودکشی به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون از معبران غربی است که می‌گوید : اگر فردی در خواب دست به خودکشی بزند، در زندگی واقعی دچار یک بدبختی می‌شود که بر روی دوش او سنگینی می‌کند.

اگر در خواب خود دیدید که شخصی دست به خودکشی می‌زند، خواب شما به این معنی است که شکست خوردن دیگران دارای تاثیرات منفی در زندگی شما می‌باشد.

در صورتی که دختری در خواب ببیند که نامزدش دست به خودکشی می‌زند، خواب او به معنای ناامید و افسرده شدن از بی وفایی نامزدش است. خودکشی کردن دوست در خواب به معنای تردید در انجام کاری می‌باشد.

تعبیرخواب خودکشی به روش کتاب فرهنگ تفسیر رویا

بر اساس کتاب فرهنگ تفسیر رویا، هر کدام از خواب‌های انسان‌ها نشان دهنده جنبه‌ای از وجودشان می‌باشد. به همین دلیل دیدن خواب خودکشی به این معناست که فرد از زندگی خود راضی نیست و لذتی از آن نمی‌برد.

در تعابیری دیگر دیدن صحنه‌های خودکشی در خواب به خشم درونی خواب‌بیننده اشاره دارد. این خشم درونی به جای ابراز در حال نابود کردن بخشی از احساسات فرد می‌باشد. اگر فردی در خواب ببیند شخص دیگر که او را می‌شناسد، در حال خودکشی است؛ خواب او به این معنی است که خواب‌بیننده امیدوار است آن شخص از زندگی او بیرون برود.

معنی خواب دریافت خبر خودکشی

اگر در خواب خود دیدید که شخصی خبر خودکشی فرد دیگری را به شما می‌دهد؛ این خواب اشاره به دوران سختی دارد که پیش روی شماست. شنیدن خبر خودکشی در خواب به معنای این است که خواب بیننده به زودی دوران پراضطرابی را در زندگی‌اش تجربه خواهد کرد.

معنی خواب خودکشی کردن در خواب

اگر فردی در خواب ببیند که خودکشی می‌کند، خواب او به این معنی است که در زندگی دارای دیدگاه‌های منفی می‌باشد که مانع از دستیابی او به هدف و موفقیت در زندگی می‌گردد که بهتر است این جنبه‌های منفی در زندگی را به قتل برسانید و از آن‌‌ها عبور کنید.

معنی خواب شاهد خودکشی بودن

اگر در خواب خود دیدید که شاهد یک خودکشی می‌باشید، خوابتان به این معنی است که شما در یک حادثه و اتفاق ناگوار دخالت می‌کنید.

معنی خواب نجات شخصی از خودکشی‌کردن

اگر فردی در خواب ببیند که شخصی را که در حال خودکشی کردن است نجات می‌دهد، خواب او به این معناست که او در آینده‌‌ای نه چندان دور در یک مسیر پر از سختی و دشواری قرار می‌گیرد و در امور شخصی و زندگی او چالش‌هایی ایجاد می‌گردد.

معنی خواب خودکشی‌کردن با حلق آویز کردن

حلق آویز کردن خود در خواب به استرس و اضطراب بسیار در زندگی واقعی اشار دارد. ممکن است مسئولیت‌ها و تعهدات زیادی را در زندگی واقعی تحمل کنید که همین موضوع دارای تاثیرات منفی بر روی سلامت روحی و جسمانی شما باشد.

معنی خواب خودکشی با سم خوردن

سم خوردن در خواب به قصد خودکشی به رفتار بچگانه و نابالغ خواب‌بیننده اشاره دارد. در واقع این خواب به عنوان تلنگری به فرد است که در مورد تصمیمات خود و تاثیراتی که آن بر سایر افراد دارد؛ کمی بیشتر فکر کند.

معنی خواب خودکشی با غرق کردن خود در آب

غرق کردن خود در آب نشان دهنده این است که خواب‌بیننده تمایل دارد بهترین نسخه از خودش باشد.

معنی خواب خودکشی با مدفون کردن خود

اگر شخصی در خواب ببیند که خودش را به قصد خودکشی مدفون و یا حبس می‌کند، خواب او می‌تواند اشاره به تنهایی، انزوا و یا افسردگی خواب‌بیننده داشته باشد. در واقع احساسات منفی فرد در زندگی ناشی از انزوا اجتماعی و تنهایی به صورت خودکشی از طریق مدفون کردن خود نمایان شده است.

معنی خواب خودکشی با بریدن گلو

به عقیده معبران بریدن گلو در خواب به قصد خودکشی دارای تعابیر خوبی است. این خواب بر خلاف ماهیت خشونت آمیزی که دارد که معنای موفقیت می‌باشد. اتفاقی که به صورت غیرمنتظره اتفاق می‌افتد و سبب رسیدن به موفقیت می‌شود.

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

‫13 دیدگاه ها

 1. سلام خواب دیدم یک فرد درمنزل پدریم خودش رودار زده یه عده غریبه هم اونجا زندگی میکردن .

  وهمزمان مادرم که فوت شده بارداربودن تعبیرش چیه

  1. سلام چنین خوابی میتونه ناشی از اضطراب شدید و یا یک مساله حل نشده باشه. حتما با شماره های درج شده تماس بگیرید

 2. سلام خواب دیدم شغص بسیار عزیزی از من میخواست خود کشی کند چند بار مانعش شدم اما قبول نمیکرد

  1. سلام و وقت به خیر
   خوابتون میتونه به خاطر نوع رابطه تون با ایشون باشه. مشخصا شما احساس نگرانی نسبت به ایشون دارید که خودشان متوجه نیستند. نادیده گرفتن ایشون در خواب نشان از نگرانی شما از آینده و وضعیت ایشون هست. اگر احساس می کنید که باید کاری بکنید و یا مساله ای هست که به این خواب ارتباط داره توصیه می کنیم با شماره های درج شده برای ارائه راهکار تماس بگیرید.

   1. سلام خواب دیدم در کنار ریل قطار مردی پارچه سفیدی دوره خود میپیچه بین ریل میندازه و قطار از روش رد میشه و خونش میریزه رو من

    1. خواب دیدم شخصی از ارتفاع خودش رو پرت کرده پایین خودکشی کرده دورش هم پر خون هستش و همه میگن مرده ولی بعد چند دقیقه اون فرد از جاش بلند میشه و زنده اس من از زنده بودنش تو خواب ناراحت بودم

 3. سلام وقت به خیر
  در خواب دیدم که: همراه جماعتی وارد منزل یکی از بستگان شده بودیم، وقتی سراغ همسر و فرزندانش رو گرفتم ، خبر خودکشی اونها رو داد!و به کنایه گفت:اون ها هم مثل فلانی نتونستن مسأله رو حل کنن!

  این آقایی که در خواب خبر خودکشی همسر و سه دخترشو داد ، مدتی قبل در دنیای واقعی پسرش رو به علت خودکشی از دست داده بود و توی صحبتش در خواب هم به این موضوع اشاره کرد که اون ها هم مثل فلانی نتونستن…

  1. سلام وقت به خیر
   خودکشی نه تنها به خانواده خود فرد بلکه به تمام آشنایان هم ضربه وارد میکنه. ناتوانی در حل مسائل و برخورد با مصائب زندگی علت اصلی این تصمیم هست. اما بازماندگان بیش از هر کسی نیاز به همدلی و کمک دارند. بهتره این عزیزان را تنها نگذارید و حمایت های لازم را داشته باشید.

  2. سلام من دیشب خواب دیدم با پدر مادرم بحث جدی کردم و بعد دنبال یه راه برای مردن میگشتم
   اوناهم همراه یکنفر دیگه که بنظر اشنا بود دنبالم میگشتن
   بعد پیدام کردن ولی تا ماشین دیدم که با سرعت میاد، سریع پریدم جلوش و خودکشی کردم. تعبیر خاصی داره این خواب؟

 4. تقریبا چند هفته پیش یه خواب دیدم که یه سوزن دستمه، من این سوزن رو به دستم تزریق کردم و احساس کردم روحم به تدریج از بدنم خارج شد و کلا بی حس شدم، همه چی تاریک بود، آخرین چیزی که شنیدم صدای پدرم بود که میگف اون مُرد، مُرد، مُرد
  چی می‌تونه باشه

 5. سلام وقت به خیر رفیق من خواب دیده که من با اون صحبت نمیکردم و در حالت اخم بودم و خودم رو از ارتفاع پرت کردم(خودکشی کردم) و بعد از آن زنده ماندم پاهام سالم بوده ولی بدنم اسکلت شده بوده این خواب چه تعبیری داره؟

 6. سلام و خدا قوت…..من در خواب دیدم ک از تعدادی دختر جوان مراقبت میکردم ک والدین یکی از دخترها اومده بود برای ملاقات.وقتی من رفتم ک آب به دخترها بدم دیدم زمین پر از شیشه خوردست و یکی از دخترها تو خون خودش افتاده.من هرچی میخاستم فریاد بزنم و کمک بخوام صدام در نمیومد.لطفا بگید تعبیر این خواب چیه

 7. سلام خواب دیدم برادرم و یکی از همسایگان خودکشی کرده و خاهر زاده ام فوت کرده تعبیرش یعنی چی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره