تعبیر خواب جنگ

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب جنگ زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری 9099070354 با شماره تماس بگیرید.

تعبیر خواب جنگ از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از جنگ در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر جنگ را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

تعبیرخواب‌جنگ از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین از معبران باستانی است که می‌گوید : اگر کسی در خواب ببیند که در جنگی بر دشمنانش پیروز می‌شود، به این معناست که او در جنگ و جدالی که در زندگی بیداری با آن درگیر است، برنده خواهد شد.

اگر فردی در خواب ببیند که زره جنگی پوشیده است و در حالی که شمشیر و سپر در دست گرفته و برای جنگ آماده است، یا در سنگری مستقر می‌باشد که اسلحه و مهمات زیادی در آن قرار دارد؛ خواب او به این معناست که او برای رویارویی با غم‌ها و نگرانی‌های زندگی آمادگی لازم را دارد.

دیدن برپایی جنگ بدون دلیل با دیگران، به این معنی است که بیننده خواب، اطرافیان خود را با حرف‌هایش ناراحت و رنجیده خاطر کرده است. اگر فردی در خواب ببیند که در حال جنگ با دشمنانش است و دشمن بر او پیروز می‌شود؛ به این معنی است که در بیداری گرفتار بلا و مصیبی می‌شود که باید برای رهایی از آن صدقه بدهد.

تعبیر خواب جنگ از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرماید : اگر فردی در خواب ببیند که در کشوری زندگی می‌کند، جنگ برپا شده است و محل زندگی او توسط دشمنان اشغال می‌شود؛ خواب او به این معناست که در عالم واقعیت او در حق پدر و مادر خودش کوتاهی کرده است. در تعابیری دیگر این خواب نشان دهنده شکسته شدن حرمت‌ها و همینطور کوچک و سبک شدن گناهان صغیره می‌باشد.

اگر فرد همین خواب را برای دیگر کشورها ببیند به طوری که دشمن کشور دیگری را اشغال کند؛ به این معنی است که او مسافرت و یا مهاجرت ناگهانی را به کشور دیگری خواهد داشت.

در تعابیر کلی امام صادق (ع) بر این عقیده می‌باشند که دیدن خواب جنگ دارای شش تعبیر متفاوت به شرح موارد زیر است :

 • خیر و برکت
 • سنت رسول خدا (ص)
 • پیروز شدن
 • شفا
 • اطاعت از پادشاه عادل
 • به دست آوردن غنیمت

تعبیر خواب جنگ از نظر یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) بر این عقیده هستند که دیدن خواب جنگ، نشان دهنده غم و اندوه در زندگی واقعی است.

ایشان می‌فرماید : اگر فردی در خواب ببیند که در میانه جنگ قرار دارد باید در زندگی واقعی از خصومت دشمنان‌اش حذر داشته باشد.

تعبیرخواب جنگ از نظر جابر مغربی

از دیگر معبران باستانی جابر مغربی است که می‌گوید: اگر در خواب ببینید که شخصی به تو حمله می‌کند، به این معنی است که در عالم بیداری برای رسیدن به رزق و روزی، سختی‌های بسیاری را متحمل می‌شوید.

اگر فردی در خواب ببیند که در حال جنگ با کفار است و توسط آن‌ها کشته می‌شود؛ به این معنی است که او در زندگی رزق و روزی حلالی دارد.

تعبیرخواب‌جنگ از نظر خالد اصفهانی

از نظر خالد اصفانی دیدن هر گونه تصویری از جنگ در خواب همچون خونریزی، کشته شدن، فرار کردن، زخمی شدن و … نشان دهنده نوعی بی‌نظمی و آشفتگی در زندگی بیننده خواب است.

تعبیر خواب جنگ از نظر دانیال نبی (ع)

اگر فردی در خواب خود ببیند که در یک جنگ نابرابر کشته می‌شود، به این معنی است که او در زندگی واقعی در برخی امور زیاده‌روی می‌کند و از نگاه خودش گناهان را سبک می‌شمارد. به عقیده دانیال نبی (ع) سبک شمردن گناهانی همچون رنجاندن پدر و مادر و یا دیگران، باعث می‌شود فرد در خواب خود تصاویری از جنگ را ببیند.

تعبیرخواب‌جنگ از نظر ابراهیم کرمانی

در تعبیر کلی از ابراهیم کرمانی، او معتقد است که پیروزی در جنگ در خواب، به معنای پیروزی و غلبه برمشکلات در زندگی می‌باشد.

اگر فرد در خواب ببیند که با حاکم زمان خود جنگ می‌کند و بر او پیروز می‌شود، به این معنی است که خیر و منفعت زیادی از سوی حاکم به فرد می‌رسد. برعکس این خواب نیز به رنج، سختی، ضرر و زیان تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب جنگ در کتاب نفایس النفوس

برای دیدن خواب جنگ، در کتاب نفایس النفوس چندین تعبیر آمده است که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم:

 • کم شدن برکات الهی
 • نیامدن باران
 • اضطراب
 • غم زیاد

اگر فردی در خواب خود ببیند که در میان جنگی است اما نه زره دارد و نه سلاح، به این معنی است که او در مشکلات زندگی خود تنها است و کسی به او کمک نمی‌کند. مجروح و زخمی شدن در جنگ نیز به رهایی از غم تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب جنگ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی بر این باور است که دیدن صحنه‌های مختلفی از جنگ در خواب به این معنی می‌باشد که روح ما قصد دارد از نگرانی‌هایی که در آینده پیش خواهد آمد، ما را مطلع کند. به عنوان مثال دیدن جنگ در خواب به معنای گرفتار شدن در غم و اندوه است.

همینطور این معبر می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند که مجروح شده است، به این معنی می‌باشد که او از غم و اندوه به نحوی رهایی پیدا می‌کند و به امنیت و صلح می‌رسد.90

تعبیر خواب جنگ از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب جنگ ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب جنگ به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون بر این باور است که دیدن هر صحنه‌ای از جنگ در خواب، اشاره به بی‌نظمی و بهم ریختگی در امور خانوادگی بیننده خواب دارد.

اگر دختر جوانی در خواب خود ببیند که نامزد او راهی جنگ است؛ به این معنی می‌باشد که در زندگی ممکن است خبر ناخوشایندی در مورد نامزدش بشنود.

در صورتی که فردی در خواب، خود را در حال جنگیدن ببیند اما در نهایت شکست بخورد؛ به این معنی است که منافع شخصی او در زندگی واقعی به خطر خواهد افتاد. پیروزی در جنگ به عقیده این معبر غربی به معنای برقراری صلح و آرامش در خانواده می‌باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که در حال جنگیدن در ارتش کشورش است، به این معنی است که او به ثروت بزرگی می‌رسد.

تعبیر خواب جنگ به روش کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها برای دیدن صحنه‌های متفاوتی از جنگ در خواب، تعابیر مختلفی آورده شده است که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم :

 • جنگ : انجام کارهای پرخطر و پر ریسک
 • نگاه کردن به جنگ : گرفتار شدن در رنج و عذاب
 • شرکت کردن در یک جنگ : بدشانسی آوردن
 • جنگ دریایی : رسیدن به موفقیت
 • جنگ روی زمین : طولانی شدن عمر
 • جنگ با مشت و لگد : خیانت دیدن از شخص مورد علاقه
 • شکست خوردن در جنگ : رنجش از دیگران، گم کردن کاغذهایی بی ارزش
 • جنگیدن به تنهایی: بر وفق مراد بودن امور
 • برنده شدن در جنگ : خوشایند بودن آینده
 • رفتن عزیزان به جنگ : ناکامی روحی

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری 9099070354 با شماره تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره