تعبیر خواب آتش گرفتن

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب آتش گرفتن زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب آتش گرفتن از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از آتش گرفتن در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر آتش گرفتن را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

تعبیر خواب آتش گرفتن از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرماید: اگر در خواب ببینید که از پهلوهای شما آتشی برافروخته می‌شود، به این معنی است که خیر و نیکی به شما خواهد رسید. سوختن با آتشی که فاقد نور است به معنای دچار شدن به بیماری سردرد می‌باشد.

اگر در خواب ببینید که در حال خوردن آتش هستید، باید بدانید که در بیداری در حق یتیمانی کوتاهی کرده‌اید. بیرون آمدن آتش از دهان در خواب نیز اشاره به دروغگویی و یا تهمت زدن دارد.

در صورتی که در خواب ببینید که در میدان جنگ می‌باشید و آتشی در این میدان برافروخته می‌شود، خوابتان اینگونه تعبیر می‌گردد که احتمال دارد به یک بیماری صعب العلاج مبتلا شوید. آتش سوزی در بازار نمادی از نداشتن انصاف بازاریان و دروغگویی آن‌ها است.

اگر در خواب دیدید که لباس‌هایتان آتش گرفته است، به این معنی می‌باشد که دچار مصیبت و یا ترسی خواهید شد. همینطور ایستادن در میان شعله‌های آتش نیز به معنای رنج کشیدن است.

تعبیر خواب آتش گرفتن از نظر دانیال نبی (ع)

دانیال نبی (ع) دیدن آتش در خواب را به تب و بیماری در عالم بیداری تعبیر می‌کند. اگر در خواب ببینید که از گرمای وجود آتش تب کرده‌اید، به این معناست که کسی در حال غیبت پشت سر شما است.

دیدن آتش بی‌دود در خواب، به عقیده دانیال نبی (ع) نزدیک شدن به یک پادشاه می‌باشد و آتشی که دارای دود است اشاره به مال حرام دارد.

اگر در خواب ببینید که آتشی بر خانه‌تان افتاده است و خانه و جان‌تان را می‌سوزاند اما شما ترسی ندارید؛ به این معنی می‌باشد که در بیداری دچار یک مصیبت و یا بیماری خواهید شد.

در صورتی که در خواب ببینید کسی شما را به میان آتش می‌اندازد و شما را می‌سوزاند، به این معنی است که در بیداری از شرایط سختی خلاص خواهید شد. افتادن در آتش و نسوختن به معنای رفتن به سفری همراه با کراهت است.

تعبیر خواب آتش گرفتن از نظر یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) به طور کلی خواب آتش گرفتن خانه را افتادن به زحمت تعبیر کرده‌اند.

تعبیرخواب آتش گرفتن از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید : اگر در خواب ببنید که شعله‌های آتش را در میان مردم می‌اندازید، به این معنی است که باعث ایجاد دشمنی و فتنه در میان آن‌ها خواهید شد.

چنانچه فردی در خواب ببیند که لباسش می‌سوزد؛ به این معنی است که او با خانواده و اطرافیان نزدیک خود وارد نزاع و دشمنی می‌شود. دیدن سرزمینی در آتش نیز به گرفتار شدن در جنگ تعبیر می‌گردد.

اگر فردی در خواب ببیند که از آسمان آتشی بر روی شهر و یا منطقه‌ای می‌افتد و آنجا را می‌سوزاند، خواب او به این معنی است که ممکن است انسان‌های آن منطقه در بلایی همچون زلزله و یا سیل گرفتار شوند.

بیرون آمدن آتش از زیر زمین و شعله کشیدن به سمت آسمان در خواب، اشاره به تهمت زدن‌های بیننده خواب دارد. اگر فردی در خواب ببیند که آتشی سهمگین در میان مردمی می‌افتد اما به کسی آسیب نمی‌زند، به این معنی است که در میان آن‌ها خصومت و دشمنی ایجاد می‌گردد.

تعبیرخواب آتش گرفتن از نظر اسماعیل اشعث

اگر فردی در خواب ببیند که از آسمان آتش بر روی سرش می‌بارد؛ به این معنی است که از جانب پادشاهان زمان خود بر بلا و خونریزی دچار می‌گردد. اگر آتش از آسمان ببارد و محصولات کشاورزی را از بین ببرد، به این معنی است که دعاهای بیننده خواب مستجاب می‌شود.

تعبیرخواب آتش گرفتن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی بر این باور است که تعبیر خواب آتش گرفتن پیچیده است و می‌تواند در شرایط مختلف تعابیر مثبت و یا منفی داشته باشد. به همین دلیل در چنین خواب‌هایی جزئیات و واکنش بیننده خواب بسیار مهم می‌باشد.

آقای تهرانی می‌گوید : آتش در خواب نمادی از دگرگونی، روشن فکری و روشن بینی است و در سمت مقابل بازتابی از خطر، خشم، عشق، دلبستگی، غضب، هیجان، شور و شوق و رنج همراه با وحشت نیز می‌باشد.

در صورتی که در خواب ببینید که برای روشن کردن محیط آتشی را روشن کرده اید، به این معنی است که شما انسان کنجکاو و جستجو‌گری هستید و به همین واسطه به بینش و هوشیاری می‌رسید.

اگر در خواب ببینید که لباس‌تان آتش گرفته است؛ به این معنی می‌باشد که شما دچار ضرر و زیانی در زندگی‌تان می‌شوید. چنانچه ببینید که در کنار آتش نشسته‌اید اما شدت حرارت باعث می‌شود که خود را کنار بکشید؛ خواب‌تان به این معنی است که افرادی پشت سر شما بدگویی و غیبت می‌کنند.

آتش ماهیتی سوزان دارد ولی اگر فردی در خواب آتش را در دست بگیرید و نسوزد به این معنی است که او در بیداری به اوج موفقیت خواهد رسید.

تعبیر خواب آتش گرفتن از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب آتش گرفتن ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب آتش گرفتن به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است، که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است اگر فردی خانه خود را در حال سوختن در آتش ببیند؛ به این معنی است که او در زندگی خود نیازمند تغییر و تحول می‌باشد. دیدن خواب‌های مکرر پیرامون سوختن خانه، نشان دهنده عدم آمادگی بیننده خواب برای تغییر شرایط است.

اگر فردی در خواب ببیند که در آتش افتاده و می‌سوزد؛ این خواب به این معنی است که کنترل خلق و خوی او از دستش خارج شده است و این موضوع سبب سوختن او از درون می‌شود.

به عقیده یونگ خاموش کردن آتش در خواب اشاره به برداشتن موانع از مسیر موفقیت دارد. مهار کردن آتش نیز به کنترل خشم تعبیر می‌شود.

تعبیرخواب آتش گرفتن به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون معتقد است که اگر فردی در خواب ببیند که آتش او را نمی‌سوزاند، یعنی به خوشبختی و سعادت می‌رسد.

اگر فردی در خواب ببیند که خانه‌اش در میان شعله‌های آتش می‌سوزد؛ خواب او به این معنی است که او در آینده همسری مهربان و فرزندانی نیکو خواهد داشت.

تعبیرخواب آتش گرفتن بر اساس کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها برای آتش گرفتن در خواب تعابیر متعددی ارائه شده است که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم:

 • سوختن در آتش : شکست خوردن در کار
 • آتش گرفتن خانه دیگران : بالا رفتن احترام بیننده خواب
 • دود بسیار بدون آتش : مصیبت
 • آتش بدون دود : پول فراوان
 • بارش آتش از آسمان : غم و اندوه
 • خواب همزدن آتش : عدم توانایی کنترل خشم بیننده خواب
 • روشن کردن آتش : مجذوب یک نفر شدن
 • آتشی با شعله‌های خوب : شادی بزرگ
 • افتادن در آتش : بدشانسی
 • سوختن بستگان در آتش : تب‌ شدید
 • شاهد خاموش شدن آتش : ناکامی
 • گرفتار شدن در آتش : موفقیت و خوشحالی
 • آتش خاکستر شده : نداشتن شانس
 • شعله کوچک آتش : خبرهای خوش
 • ریختن آب بر روی آتش : از دست دادن کنترل خود
 • کشیدن چیزی از میان آتش با دست : عبور از موانع و مشکلات

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره