تعبیر خواب سیب خوردن

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب سیب زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب سیب از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از سیب در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر سیب را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

معنی خواب سیب از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین از بزرگترین معبران باستانی می‌باشد که می‌گوید : سیب قرمز در خواب به فرزند تعبیر می‌شود. اگر فردی در خواب ببیند که یک سیب سرخ را می‌چیند و می‌خورد، به این معنی است که او صاحب یک فرزند دختر می‌شود.

همینطور محمد بن سیرین بر این باور می‌باشد که دیدن سیب سفید در خواب به معنی رسیدن به سود و منفعت است. اگر فردی در خواب ببیند که یک سیب سفید را به دو قسمت تقسیم می‌کند، به این معناست که او از شریک خود جدا می‌شود. دیدن سیب زرد و ترش در خواب نیز نشان دهنده بیماری است.

معنی خواب سیب از نظر یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) می‌فرماید: سیب در خواب به معنای شاد شدن از دست خویشاوندان می‌باشد.

معنی خواب سیب از نظر حضرت دانیال (ع)

دانیال نبی (ع) دیدن خواب سیب را به عزم و همت در کار تعبیر می‌کند. اگر فردی در خواب ببیند که در حال خوردن سیب است، به این معنی می‌باشد که تلاش او باعث پیشرفت شغلی‌اش می‌گردد.

معنی خواب سیب از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی از معبران باستانی بر این باور است که دیدن سیب در خواب به معنای دریافت خبر از شخصی است که بیننده خواب مدت‌ها از او بی‌خبر بوده است. خوردن سیب ترش در خواب به معنای دریافت خبری ناخوشایند و خوردن سیب شیرین به معنای شنیدن خبر خوش می‌باشد.

تعبیر خواب سیب از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) نیز از معبران باستانی می‌باشد که می‌فرماید سیب در خواب دارای هشت تعبیر متفاوت است، که در ادامه‌ آن‌ها را آورده‌ایم :

  • فرزند و اولاد
  • سود و منفعت
  • بیماری
  • کنیز و خدمتکار
  • مال و نعمت
  • فرمانروایی
  • همت فرد بیننده خواب
  • خیر از دیگران

معنی‌ خواب‌ سیب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: بیشتر معبران سیب را به مال و خواسته تعبیر کرده‌اند؛ در حالی که سیب غذا نیست و به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی نیاز انسان باشد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی، دیدن سیب زرد در خواب به معنای بیماری است. سیب قرمز نشان دهنده هیجان و نشاط و سیب سبز نیز به معنای خیر و برکت است.

در تعبیر کلی از نگاه منوچهر مطیعی تهرانی، دیدن سیب در خواب نیکو می‌باشد. در تعابیری دیگر سیب سرخ نشان دهنده فرزند دختر و سیب سفید نشان دهنده فرزند پسر است.

تعبیر خواب سیب از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب سیب ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب سیب به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان علم روانشناسی است، که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است که دیدن خواب سیب نمادی از خردمندی، دانش و همینطور کامیابی است.

معنی‌خواب سیب خوردن

اگر فردی در خواب ببیند که سیب می‌خورد، این خواب او از نظر یونگ به معنای باروری و هماهنگی می‌باشد.

خواب سیب سبز

یونگ می‌گوید : سیب سبز در خواب نشان دهنده عشقی است که تازه شکل گرفته است و در حال شکوفه زدن می‌باشد.

سیب گاز زده و یا پلاسیده

اگر فردی در خواب یک سیب گاز زده و یا پلاسیده ببیند به این معنی است که فرد برای رسیدن به هدفی ناتمام تلاش می‌کند. به این معناست که ممکن است هدفی که فرد برای آن تلاش می‌کند، برایش مضر باشد.

تعبیرخواب سیب به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون دیدن سیب قرمز بر روی شاخه درختان سبز را به افتادن اتفاقات خوب تعبیر کرده است. خوردن یک سیب کال و یا کرم خورده در خواب، تعبیر خوبی ندارد اما در مقابل اگر فردی در خواب ببیند که سیب سالم و تازه‌ای را گاز زده و می خورد به این معناست که او به اهدافی که دارد، می‌رسد. سیب کرم خورده در خواب به معنای بی‌ثمر بودن تلاش‌ها برای رسیدن به اهداف است.

اگر فردی در خواب ببیند که یک سیبی بر روی درخت رسیده است، به این معناست که او برای رسیدن به هدف‌های زندگی‌اش بلند پروازی می‌کند. سیب‌های افتاده بر روی زمین به معنای فریب خوردن از جانب دوستان است.

تعبیرخواب سیب به روش لیلا برایت

لیلا برایت می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند که سیبی را در خواب می‌خورد، به این معنی است که اتفاقات خوشایندی برای او اتفاق می‌افتد.

سیب کرم خورده در خواب به معنای غم و اندوه است. سیب موجود بر روی شاخه درخت نیز به معنای پیشرفت کردن در کار می‌باشد.

تعبیر خواب سیب به روش کتاب سرزمین رویاها

مطابق کتاب سرزمین رویاها سیب در خواب به معنای به دست آوردن پول فراوان و رسیدن به خوشبختی است. اگر فردی در خواب ببیند که در حال خوردن سیب شیرینی است یعنی وقایع و اتفاقات خوبی برای او اتفاق می‌افتد.

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره