تعبیر خواب مدفوع

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب مدفوع زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب مدفوع می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

تعبیر خواب مدفوع از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از مدفوع در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر مدفوع را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

معنی خواب مدفوع از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین از بزرگترین معبران باستانی است که می‌گوید : دیدن مدفوع انسان در خواب نشان دهنده مال حرام می‌باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که در حال مدفوع کردن در مستراح است، به این معنی می‌باشد که او از اموال و مال حرام خود خرج می‌کند. مدفوع کردن در رختخواب نیز به معنای این است که بیننده خواب بخشی از اموالش را به زنش پرداخت می‌کند.

در صورتی که فردی در خواب ببیند که مدفوع می‌کند و آن را با خاک می‌پوشاند، به این معنی است که او مال و اموالش را پنهان می‌کند.

دیدن مدفوع و پهن اسب و گاو در خواب نشان دهنده مال و نعمت است. به طوری که این معبر باستانی معتقد است هر چه میزان این پهن‌ها بیشتر باشد، به معنای این است که فرد به مال و نعمت فراوان‌تری نیز می‌رسد.

خواب مدفوع از نظر ابراهیم کرمانی

به عقیده ابراهیم کرمانی، اگر فردی در خواب ببیند که در جایی ناشناس مدفوع می‌کند، به این معنی است که او مال و اموال خود را در جایی خرج می‌کند که در نهایت ثوابی به او نمی‌رسد.

همینطور این معبر اضافه می‌کند، اگر فردی در خواب ببیند که از شکم او همانند سیل، مدفوع خارج می‌شود؛ به این معنی است که از سوی حال خود دچار غم و اندوه می‌گردد. اسهال شدن در خواب به معنای اسراف در مال و اموال می‌باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که تمامی بدنش به مدفوع آلوده است، به این معنا می‌باشد که مرتکب گناه بزرگی می‌شود. خوردن مدفوع انسان در خواب نیز به معنای به دست آوردن و استفاده از مال حرام است.

معنی‌خواب مدفوع از نظر جابر مغربی

جابر مغربی بر این عقیده است که مدفوع انسان در خواب به معنای جدا شدن از مال و اموال است. به عقیده این معبر اگر فردی در خواب ببیند که پایش را بر روی مدفوع قرار می‌دهد و یا بر روی زمین افتاده است و تمام بدن او با مدفوع آلوده شده است؛ به این معنی می‌باشد که بیننده خواب در جایگاه نامناسبی قرار می‌گیرد.

به طور کلی جابر مغربی می‌گوید : مدفوع کردن در خواب به معنای به دست آوردن مال و اموال حرام می‌باشد.

تعبیر خواب مدفوع از نظر امام صادق (ع)

از دیگر معبران باستانی، امام صادق (ع) می‌باشد که می‌فرماید : دیدن اسهال در خواب دارای چند تعبیر متفاوت به شرح موارد زیر می‌باشد :

  • مال حرام
  • گشایش
  • خرج کردن مال برای همسر
  • دور شدن غم و اندوه

تعبیر خواب مدفوع از نظر حضرت دانیال (ع)

دانیال نبی (ع) می‌فرماید : دیدن مدفوع در خواب اشاره به مال و اموال حرام دارد. حتی این معبر بر خلاف محمد بن سیرین دیدن مدفوع و پهن حیوانات چهارپا در خواب را نیز به مال حرام تعبیر می‌کند. مدفوع حیوانات درنده و وحشی اشاره به مال حرامی دارد که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.

تعبیرخواب‌ مدفوع از نظر خالد محد العنبری

اگر فردی در خواب ببیند که بدن و لباسش آلوده به مدفوع و نجاست است، به این معنی می‌باشد که مرتکب جرم و خطایی می‌گردد. از نظر این معبر باستانی مدفوع کردن در رختخواب به معنای جدایی از همسر و یا گرفتار شدن طولانی مدت در یک بیماری است.

اگر فردی در خواب ببیند که یبوست گرفته است و نمی‌تواند مدفوع کند، به این معنی است که او در زندگی واقعی نمی‌تواند پول کافی پس‌انداز کند.

معنی‌‌خواب‌ مدفوع از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی بر این باور است که دیدن خواب مدفوع به معنای رها شدن از غم، غصه و اندوه است. در تعابیری دیگر از این معبر باستانی، مدفوع در خواب اشاره به پول و ثروت نیز دارد.

اگر فردی در خواب ببیند که مدفوع خودش را تمیز می‌کند و یا محلی که در آن مدفوع بوده است را می‌شوید؛ به این معنی است که او با تلاش سخت به اهداف خودش می‌رسد.

تعبیر خواب مدفوع از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب مدفوع ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب مدفوع به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است، که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است که دیدن خواب مدفوع را نمادی از جنبه‌های مفنی و کثیف فرد بیننده خواب تعبیر کرده است. در واقع مدفوع در خواب نشان دهنده بخشی تنفر آور و نامطلوب از انسان می‌باشد.

معنی‌خواب بازی کردن با مدفوع

یونگ بر این باور است اگر فردی در خواب با مدفوع بازی کند، به این معنی است که او در مورد مسائل مالی‌اش نگران است.

معنی خواب مدفوع کردن روی کسی

اگر فردی در خواب خود ببیند که بر روی کسی مدفوع می‌کند، به این معنی است که از آن شخص خشم و خصومت در دل دارد.

معنی خواب مدفوع کردن کسی روی شما

اگر فردی در خواب ببیند که کسی بر روی او مدفوع می‌کند، به این معنی است که بیننده خواب بر این عقیده است که گناهکار است و احساس بی‌ارزش بودن دارد. این دسته از افراد دارای اعتماد به نفس پایینی هستند.

معنی خواب عدم توانایی در مدفوع کردن

یونگ می‌گوید : اگر فردی در خواب ببیند که نمی‌تواند مدفوع کند و یبوست گرفته است، به این معنی است که در آزاد سازی احساساتش دچار مشکل است.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب مدفوع می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره