تعبیر خواب آلت مردانه یا عورت

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب آلت مردانه زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب آلت مردانه می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب آلت مردانه می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

تعبیر خواب آلت مردانه از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از آلت مردانه در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. بیشتر معبران باستانی بر این عقیده هستند که آلت تناسلی مردانه در خواب نشانه فرزند و بزرگی است. در ادامه تعبیر آلت مردانه را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

معنی خواب آلت مردانه از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین از بزرگ‌ترین معبران باستانی بر این عقیده است که دیدن خواب آلت تناسلی مردانه بزرگ، به معنای بزرگی، شهرت و بیماری فرزند می‌باشد و در حالت برعکس یعنی آلت مردانه کوچک به معنی حقارت و گم نامی فرد بیننده خواب است.

اگر فردی در خواب ببیند که از آلت مردانه او همانند شاخه‌های یک درخت، آلت‌های مردانه دیگری آویزان شده است، یعنی او صاحب فرزندان بسیاری می شود. سفت و راست شدن آلت تناسلی مردانه در خواب نیز به معنای بهتر شدن بخت و اقبال فرد بیننده خواب است.

همینطور محمد بن سیرین معتقد است بیرون آمدن چیزهای مختلف از آلت تناسلی مردانه، دارای معانی و تعبیرهای مختلفی به شرح موارد زیر می‌‍باشد.

 • بیرون آمدن منی از آلت مردانه : به همان اندازه رسیدن به مال و اموال
 • ماهی : به دست آوردن فرزند دزد
 • مرغ : جواهرات
 • موش : داشتن دختری نااهل
 • مار و یا عقرب : دشمنی فرزند
 • کرم و مور : فرزند ضعیف و فرومایه
 • نان : مفلسی و تنگدستی
 • کنجد : خیانت همسر
 • آب صاف : فرزند مصلح و پارسا
 • آب تیره : فرزند نااهل
 • سرگین : میل به لواط
 • گربه : صاحب فرزندی دزد و راهزن
 • چرک : داشتن فرزندی معلول

تعبیر خواب آلت‎ مردانه از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) درباره تعبیر خواب آلت مردانه می‌فرماید: دیدن آلت تناسلی مردانه در خواب دارای هفت تعبیر متفاوت به شرح زیر است :

 • فرزند
 • اهل بیت (خانواده و علم)
 • مال
 • عزت و سربلندی
 • بزرگی و مقام
 • طاعت
 • رهن و گرو گرفتن

تعبیر خواب آلت مردانه از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر مردی در خواب ببیند که بر روی آلت تناسلی او مو رشد کرده است، به این معنی است که او از جهت فرزندانش شاد می‌شود.

از نظر این معبر باستانی راست و سفت شدن آلت تناسلی در خواب، به معنای قوی شدن بخت و اقبال می‌باشد. دراز شدن آلت تناسلی در خواب نیز به معنای، داشتن فرزندان بسیار است.

چنانچه زنی در خواب ببیند که دارای آلت تناسلی مردانه است، به این معنی است که او باردار شده و صاحب یک فرزند می‌شود.

تعبیر خواب آلت مردانه از نظر جابر مغربی

جابر مغربی درباره تعبیر خواب آلت مردانه می‌گوید : اگر فردی در خواب ببیند که بخشی از آلت او بریده شده است، یعنی او صاحب فرزندان کمی می‌شود. البته این خواب دارای تعبیر دیگری با معنای کم شدن جاه و مقام نیز می‌باشد.

چنانچه مردی در خواب ببیند که آلت تناسلی او شکافته و خونریزی می‌کند، به این معنی است که او متحمل ضرر و خسارت مالی می‌شود و فرزندان او از دنیا می‌روند.

جدا شدن آلت تناسلی مردانه در خواب نیز به معنای مردن فرزند و یا از دست دادن اموال است. همینطور ورم کردن آلت تناسلی مردانه نیز به معنای زیاد شدن مال و ثروت می‌باشد.

چنانچه زنی در خواب ببیند که آلت تناسلی مردانه دارد، در صورتی که حامله باشد، پسردار می شود ولی پسرش از دنیا می‌رود و در صورتی که حامله نباشد، مال و اموالش زیاد می‌گردد.

معنی خواب آلت مردانه از نظر حضرت دانیال

حضرت دانیال نیز از معبران باستانی است که تعبیر خواب آلت مردانه را به بزرگی، شهرت و فرزند معنی می‌کند. اگر فردی در خواب ببیند که آلت تناسلی خود را می‌برد، به این معنی است که او هیچگاه صاحب فرزندی نخواهد شد.

در صورتی که فردی در خواب ببیند که دو آلت و یا بیشتر دارد، به این معنی می‌باشد که او صاحب فرزندی می‌شود که در میان مردم دارای بزرگی و منزلت است.

اگر فردی در خواب ببیند که از آلت تناسلی او چرک بیرون می‌آید، به این معنی است که او صاحب فرزندی می‌شود که دارای معلولیت جسمی است. بیرون آمدن خون به جای ادرار از آلت تناسلی نیز به این معناست که شخص صاحب فرزند ناقصی خواهد شد.

تعبیر خواب آلت مردانه از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند.

ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب آلت مردانه ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب آلت مردانه از نظر معبرین غربی

دیدن آلت تناسلی مردانه با توجه به کتاب فرهنگ تفسیر رویا نشان دهنده قدرت خودبیانگری، ارائه توانایی‌ها، نیروی مردانه و … می‌باشد، دست زدن به آلت تناسلی مرد یا خوردت عورت مرد ویا هر کار دیگری در خواب میتواند به شکل زیر تعبیر شود.

برای آشنایی با علت خواب تکراری کلیک کنید.

تعبیر خواب آلت مردانه بزرگ

معبرین غربی بر این باور هستند که دیدن خواب آلت تناسلی مردانه بزرگ در خواب، نشان دهنده میزان توانگری فرد بیننده خواب و رضایت او از زندگی است.

در واقع بیننده خواب، احساس می‌کند از دیگر اطرافیان خود قدرتمندتر و موفق‌تر است.

تعبیر خواب آلت مردانه کوچک

آلت مردانه کوچک در خواب نمادی از ضعیف بودن و ناتوانی می‌باشد. کسی که خواب آلت تناسلی مردانه کوچک را می‌بیند در واقع احساس می‌کند در زندگی خود کارآمد نیست و دیگران بر او تسلط دارند.

تعبیر خواب بزرگ شدن آلت‌مردانه همسر

اگر زنی در خواب ببیند که آلت تناسلی همسرش کوچک و یا بزرگ شده است، به این معنی است که همسر او قدرت‌مندتر از گذشته می‌شود. به طور کلی آلت تناسلی بزرگ در خواب نشان دهنده شخصیت عالی و فوق العاده می‌باشد.

خواب خون آمدن از آلت مردانه

در صورتی که یک مرد در خواب ببیند که از آلت او خون می‌آید، به این معنی است که توانایی‌ها و قدرت او به مرور کم می‌شود. در تعبیری دیگر فردی که این خواب را می‌بیند نیروی مردانگی، قدرت و احترام خود را نیز از دست می‌دهد.

خواب آلت مردانه زخمی

آسیب رسیدن به آلت مردانه در خواب به معنی آسیب رسیدن به فرد از سوی یکی از همکاران و یا آشنایان می‌باشد. آسیب رسیدن به بیضه‌ها در خواب نیز به معنای ناراحت شدن از دست کسی می‌باشد.

تعبیر خواب آلت مردانه کثیف

اگر فردی در خواب ببینید که آلت مردانه‌اش کثیف و چرک آلود است، می‌توان آن را نمادی از توطئه و فریبکاری دانست. در تعبیر دیگری میزان کثیف و چرک بودن آلت مردانه با شهرت و محبوبیت فرد بیننده خواب در ارتباط است.

خواب خمیدگی و افتادن آلت مردانه

اگر فردی در خواب ببیند که آلت مردانه‌اش خمیده و یا افتاده شده است، به این معنی است که او قوای مردانه‌اش را از دست می‌دهد.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب آلت مردانه می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

‫4 دیدگاه ها

 1. قبلاً شخصی از من کلاهبرداری کرده بود من شکایت کردم و پولم رو پس گرفتم،
  چند وقت پیش خواب دیدم که من روبروی اون شخص هستم و آلت تناسلیش بریده شده و حالت قرمزی داره و مات و مبهوت بود، من هم یه چند باری فک کنم دست زدم بهش چند بار نگاه کردم به آلتش نصف آلتش نبود فقط قرمزی داشت و کوچیک شده بود، تعبیر این خوابم چیه؟

  1. آلت تناسلی مردانه در خواب به توانمندی و قدرت فرد تعبیر می شود. کوچک شدن و یا بریده شدن نشانه ای از دست دادن قدرت و جایگاه میتونه تعبیر بشه. اینکه شما چنین خوابی در مورد کسی دیدید که حقتون رو ازش گرفتید نشان از احساس توانمندی و قدرت در خود شماست. به نحوی نا خودآگاه شما از این پیروزی خوشنود است اما بخش دیگری از روان تان از این که به اون فرد ضرر رسوندید احساس خوشی ندارد و با دیدن این خواب میشه به طور واضح به جنگ ضمیر ناخودآگاه شما پی برد.

 2. درخواب خانمم دیده که پدرم که فوت شده ناراحت هست وآلت تناسلی بریده شده است وخیلی ناراحت هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره