تعبیر خواب رابطه جنسی

تعبیر خواب رابطه جنسی زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید. بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب رابطه جنسی تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب رابطه جنسی از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی معمولا دیدنِ و تعبیر خواب رابطه جنسی نشان از احساسات ناشی از خیانت و یا برقراری یک رابطه عاشقانه است. در تعبیری دیگر دیدن رابطه جنسی در خواب می‌تواند به احساس شکست و تنها بودن نیز اشاره داشته باشد. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

در ادامه تعبیر خواب رابطه جنسی را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم:

تعبیر خواب رابطه جنسی از نظر محمد بن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که در حال برقراری یک رابطه جنسی با همسر خودش است، به این معنی است که او مرتکب گناهی خواهد شد.

محمد ابن سیرین درباره تعبیر خواب رابطه جنسی می گوید: اگر زنی در خواب ببیند که با مرد مرده‌ای ازدواج کرده است و در خانه خودش با آن مرد مرده رابطه جنسی برقرار می‌کند، به این معناست که از مال و اموال او کم خواهد شد و زندگی‌اش دگرگون می‌گردد.

اگر مردی در خواب ببیند که با زن مرده‌ای ازدواج کرده است و با او رابطه جنسی دارد، به این معناست که از ثروت آن زن چیزی به این مرد خواهد رسید.

اگر فردی در خواب ببیند که با یک پیرمرد رابطه جنسی برقرار کرده است، به این معنی است که به آن شخص خیر و منفعتی خواهد رسید. برقراری رابطه جنسی با پیرزن نیز رسیدن به خواسته‌ها تعبیر می‌شود.

اگر در خواب خود دیدید که با یکی از اعضای خانواده و محارم خود رابطه جنسی برقرار کرده‌اید، مهر و محبت و علاقه میان شما و او از بین خواهد رفت.

برای آشنایی با راه های جلوگیری از رابطه جنسی با محارم کلیک کنید.

معنی خواب رابطه جنسی از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) درباره تعبیر خواب رابطه جنسی می‌فرماید: اگر فردی در خواب رابطه جنسی برقرار کند و در بیداری نیز انزال شود، خواب او تعبیری ندارد.

اگر فردی در خواب ببیند که با یک زن مرده رابطه جنسی برقرار کرده است اما آب منی از او خارج نشده است، به این معناست که خواسته‌هایش برآورده خواهد شد. اگر فرد در خواب ببیند که پس از برقراری رابطه جنسی با زن مرده، آب منی از او خارج شده است، معنای خوبی نخواهد داشت.

شما اگر مرد هستید و در خواب خود دیدید که با خواهر و یا مادرتان که از دنیا رفته است، در حال برقراری رابطه جنسی هستید؛ به این معناست که از آن‌ها به شما مال و اموالی خواهد رسید.

معنی خواب رابطه جنسی از نظر دانیال نبی

دانیال نبی درباره تعبیر خواب رابطه جنسی بر این باور می‌باشد که اگر فردی در خواب خوب یک رابطه جنسی داشته باشد، خواسته‌هایش برآورده می‌گردد.

اگر زن و یا مردی در خواب ببیند که با شخص دیگری در حال آمیزش است، به این معنی است که آن شخص به فرد بیننده خواب خوبی خواهد کرد.

معنی خواب رابطه جنسی از نظر جابر مغربی

جابر مغربی از معبران باستانی درارتباط با تعبیر خواب رابطه جنسی بر این باور است که اگر فردی در خواب ببیند که با یک شخص مسیحی، یهودی و یا زرتشتی رابطه جنسی دارد؛ اینگونه تعبیر می‌شود که کارهای مادی فرد رو به روال می‌افتد.

اگر پیرمردی در خواب ببیند که همانند دوران جوانی‌اش برای برقراری رابطه جنسی شهوت دارد، به این معنی است که او برای انجام کارهای دینی و مذهبی علاقه مند است.

اگر فردی در خواب ببیند که با یک حیوان درنده در حال برقراری رابطه جنسی است، به این معنی است که در عالم بیداری بر دشمنانش غلبه خواهد کرد.

دیدن برقراری رابطه جنسی با یک دختر دوشیزه و به اصطلاح مرتکب زنا شدن، به این معنی است که فرد بیننده خواب مال و اموال حرام بدست خواهد آورد.

جابر مغربی دیدن خواب برقراری رابطه جنسی با شتر را نیز رهایی از سختی‌ها و مشقت می‌داند.

برای آشنایی با راه های ارضای نیازهای جنسی مردان کلیک کنید.

معنی خواب رابطه جنسی از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب رابطه جنسی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که دارای آلت تناسلی مردانه است و با آن رابطه جنسی برقرار می‌کند، یعنی او مرتکب کارهای بدی خواهد شد.

اگر فردی در خواب ببیند که با زنی نابکار در حال برقراری رابطه جنسی است، به این معناست که تمایل به انجام کارهایی دارد که به واسطه آن مال حرامی بدست خواهد آورد.

معنی خواب رابطه جنسی از نظر اسماعیل بن اشعث

اسماعیل ابن اشعث از معبران باستانی درباره تعبیر خواب رابطه جنسی بر این باور است که برقراری رابطه جنسی در خواب با یک مرد جوان و معروف، نشان دهنده خیر و برکت است.

اگر زنی در خواب ببیند که با زن دیگری رابطه جنسی برقرار می‌کند، یعنی برای فرد بیننده خواب از سوی آن شخص خیر و برکت خواهد رسید.

معنی خواب رابطه جنسی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

به عقیده منوچهر تهرانی تعبیر خواب رابطه جنسی در خواب نشان دهنده کسب آسودگی و فراغت است به طوری که اگر فرد غمگین است از غم رها می‌گردد و اگر بدهی دارد بدهی‌اش را صاف می‌کند.

برای آشنایی با راه های درمان بیش فعالی جنسی کلیک کنید.

تعبیر خواب رابطه جنسی از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد.

وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست و در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با علل خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب رابطه جنسی ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

معنی خواب رابطه جنسی یا نزدیکی

از نظر روانشناسان خواب‌هایی که در مورد رابطه جنسی دیده می‌شود، معمولا به این معنا است که فرد باید جنبه‌های متضاد زندگی‌اش را با یکدیگر یکی کند.

همینطور روانشناسان درباره تعبیر خواب رابطه جنسی معتقد هستند که دیدن خواب رابطه جنسی به معنای قرار گرفتن در شرایط جدید از یک رابطه می‌باشد. رابطه جنسی ناتمام در خواب نیز به معنای عدم نارضایتی از روابط جنسی در زندگی بیداری است.

رابطه جنسی با فرد غریبه

اگر در خواب خود دیدید که با یک فرد غریبه رابطه جنسی برقرار کرده اید، به این معناست که شما تغییرات جدید را در زندگی‌تان تجربه خواهید کرد.

در تعبیری دیگر برقراری رابطه جنسی با یک غریبه، به معنای پذیرفتن فرصت‌های جدید در زندگی می‌باشد.

رابطه جنسی با همسر سابق

برقراری رابطه جنسی با همسر سابق در خواب لزوما به معنای کشش عاطفی نیست. این خواب می‌تواند به این معنی باشد که شاید شما در گذشته خود مشکلات حل نشده‌ای دارید که باید آن‌ها را با خود حل کنید.

رابطه جنسی با یکی از افراد خانواده

اگر در خواب خود دیدید که با یکی از افراد خوانواده‌تان رابطه جنسی برقرار کرده‌اید، به این معنا می باشد که شما تمایل دارید با فرد مورد نظر رابطه عمیق‌تری برقرار کنید.

رابطه جنسی محافظت نشده

اگر در خواب خود یک رابطه جنسی محافظت نشده داشتید، این خواب می‌تواند نشان دهنده ترس شما از بارداری و بچه دار شدن در زندگی واقعی تان باشد.

دیدن خواب نزدیکی و رابطه جنسی با هم جنس

اگر در خواب خود دیدید که با فردی از همجنس خود رابطه جنسی برقرار کرده اید، در واقع اینگونه تعبیر می‌شود که شما در زندگی واقعی‌تان خود را همانگونه که هستید، پذیرفته‌اید.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب رابطه جنسی می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

‫5 دیدگاه ها

  1. ببخشید من یه خوابی دیدم که یک زن داشت با وسایل شکنجه ی اطراف خود سکس انجام می داد و تنها بود و اون زن تو بیشار فیلم های خارجی بود من ۱۲ سالم و می خوام ببینم تعبیرش چیه ممنون می شم بگین

    1. خوابی که دیدید تنها بازتابی از اتفاق روزمره و داده هایی است که از طریق ویدیو ها وارد ذهنتون شده. توصیه می کنیم حتما از دیدن این فیلم ها اجتناب کنید.

    1. آقای امیر
      موقع خواب تمام چهارچوب هایی که در بیداری برامون تعریف شده یا خودمون وضع کردیم برداشته میشه و نا خودآگاه اجازه پیدا می کنه تا به تمایلاتی که دربیداری دست نیافتنی هستن برسن. رابطه با همکاری که هر روز شما درمحل کار می بینید در واقعا اشاره به نوعی تمایلات ناخودآگاه شما داره. پس آگاه باشید که لغزش احتمالش هست و بیشتر باید مراقب باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره