تعبیر خواب خانه جدید

تعبیر خواب خانه جدید زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند و شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب خانه جدید از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی دیدن خواب خانه جدید خبر از رسیدن به کامیابی، موفقیت و سعادت می‌دهد. به طوری که اگر فردی در خواب ببیند که یک خانه جدید می‌خرد، فرقی نمی‌کند که چه نوع خانه‌ای را خریداری کرده است، بدین معنی است که او به مال و دارایی خواهد رسید. در ادامه تعبیر خواب خانه جدید را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم.برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

تعبیر خواب خانه جدید از نظر محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین از معبران باستانی، دیدن خرید خانه جدید در خواب را به یک زن تعبیر می‌کند؛ برای مثال اگر فردی در خواب ببیند که اقدام به برداشتن ستون‌های خانه جدید خود می‌کند، اینگونه تعبیر می‌گردد که او دارای زنی با مروت است که به زودی باردار خواهد شد.

به عقیده محمد بن سیرین اگر شخصی در خواب ببیند که در کنج خانه‌اش تنها است، بدین معنی است که او به زودی خواهد مرد.

اگر فردی در خواب ببیند که در خانه‌اش باز است و بدون اینکه قفل شود رها شده است به گونه‌ای که به دیگر خانه‌ها هم راه دارد، بدین معنی است که او به زودی از غم رها می‌شود.

فردی که در خواب می‌ببیند خانه جدید و بزرگی دارد، خوابش اینگونه تعبیر می‌شود که خدا به اندازه وسعت خانه‌اش به او ثروت می‌دهد. همینطور خانه کوچک نیز به خانه کوچک و تنگ تعبیر می‌گردد.

تعبیر خواب خانه جدید از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) نیز از معبران باستانی در زمینه خواب می‌باشد که دیدن خانه جدید در خواب را بر چندین وجه تعبیر کرده است.

در تعبیر اول خانه جدید برای یک مرد، زن و برای یک زن شوهر است. همینطور در تعبیر دوم نشان از قدرت، در تعبیر سوم نشان از ایمنی و امنیت در تعبیر چهارم نشان از عیش، خوش و شادی در زندگی در تعبیر پنجم مال و ثروت، در تعبیر ششم ولایت بر دیگران، در تعبیر هفتم عزت و در تعبیر هشتم امانت است.

تعبیر خواب خانه جدید از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی از معبران باستانی بر این باور است که اگر فردی در خواب ببیند که خانه جدید خریده است، بدین معنی است که مالی به او خواهد رسید.

اگر فردی در خواب ببیند که خانه جدید و بزرگی خریده است، بدین معنی می‌باشد که روزی او زیاد خواهد شد. خرید خانه جدید آهنی نشان از این دارد که فرد برای اداره امور زندگی‌اش توانمند خواهد شد.

شخصی که در خواب خانه‌ای جدید را می‌خرد، اما اطراف خانه او هیچ خانه‌ای نیست، بدین معنی است که احوال او در زندگی خراب خواهد شد.

تعبیر خواب خانه جدید از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی خرید خانه جدید را نشان از معیشت می‌داند. اگر شخصی در خواب ببیند که خانه محقر و ویرانه را خریداری کرده است، بدین معنی است که در آینده زندگی برای شخص سخت خواهد گذشت.

اگر فردی در خواب ببیند که خانه‌ای جدید در محلی خریده است، اما اطراف آن هیچ خانه‌ای نیست و او هم همیشه در آن خانه تنهاست، خبر از این می‌دهد که او در زندگی واقعی خود و در عالم بیداری، دچار بی کسی و غربت و تنگی زندگی خواهد شد.

تعبیر خواب از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با علل خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب خانه جدید ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب خانه جدید در روانشناسی | نگاهی به تعبیر رویا به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ بخش‌های مختلف یک خانه جدید دارای تعابیر متفاوتی می‌باشند.

اتاق های یک خانه

به عقیده یونگ اتاق های موجود در یک خانه به جنبه خاصی از روان فرد اشاره می‌کند. از نظر او اتاق زیر شیروانی به خرد فرد و اتاق زیر زمین به ضمیر ناخودآگاه او اشاره دارد.

خانه خالی

در صورتی که خانه جدیدی که فرد در خواب می‌بیند خالی باشد، به این نکته اشاره می‌کند او در وجود خود احساس ناامنی می‌کند.

تعمیرات خانه جدید

اگر خانه‌ای که فرد در خواب می‌بیند نیاز به تغییرات داشته باشد، نشان دهنده این است که فرد دائما تمایل دارد خود را تغییر دهد.

خانه جدید بدون دیوار

اگر شخصی در خواب ببیند که خانه جدیدی که خریداری کرده است، دیوار ندارد به این معناست که فرد هیچ گونه حریم خصوصی برای خود ندارد و به هر کسی اجازه می‌دهد که در کارش دخالت کنند.

خانه متروکه

خانه متروکه در خواب این معنی را به بیننده خواب می‌رساند که بایستی که از گذشته خود عبور کرده و آینده را هدف قرار دهد.

تمیز کردن خانه جدید

اگر فردی در خواب ببیند که خانه جدیدی خریداری کرده است و در حال تمیز کردن خانه خود می‌باشد، یعنی او از نظر روانی نیاز دارد که افکار خود را مرتب کرده و آن‌ها را در مسیر درست جهت دهی کند. برای اینکار لازم است که افکار قدیمی و پوچ گذشته را دور بریزد.

تعبیر خواب خانه جدید در کتاب فرهنگ تفسیر رویاها

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویاها حالت‌های مختلفی از دیدن خانه جدید را به گونه‌ای تعبیر کرده است که در ادامه سعی کرده‌ایم هر کدام را توضیح دهیم.

  • اتاق خواب : در کتاب تفسیر رویاها، اتاق خواب به زندگی خصوصی فرد اشاره دارد و تعابیری همچون آمیزش جنسی، صمیمیت، نزدیکی و … را نشان می‌دهد.
  • خانه جدیدی که فرو بریزد : فردی که در خواب خانه جدیدی را می‌خرد، اما خانه‌اش فرو می‌ریزد، بدین معناست که نگرش و رفتار او تغییرات بسیاری خواهد کرد.
  • سقف خانه جدید خریداری شده نشان دهنده رفتارها و باورهایی است که فرد از آن‌ها برای حفاظت از هویت خود استفاده می‌کند.
  • خانه جدید کوچک : یعنی فرد نیاز به تغییرات شخصی دارد و در میان رفتار و نگرش‌های خود گرفتار شده است.
  • اتاق غذا خوری : اتاق غذا خوری در خواب نشان دهنده ارتباطات خانوادگی و یا اجتماعی است.
  • ساخت خانه جدید در رویاها : اگر فرد خانه جدید خود را در رویاهایش بسازد، مطابق این کتاب نشان دهنده حس و شخصیت فرد در تمامی جنبه ها و ابعادش خواهد شد.
  • آشپزخانه : مطابق کتاب تعبیر رویاها آشپزخانه نشان دهنده خلاقیت و خوراک رساندن به خویشتن است.
  • اتاق نشیمن : اتاق نشیمن در خواب نشان دهنده زندگی روزمره فرد است.

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره