تعبیر خواب قتل و کشتن

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب قتل زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند و شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب قتل می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب قتل و کشتن می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

تعبیر خواب قتل از نظر معبران باستانی

قتل در بیداری و حتی در خواب عمل بسیار وحشتناکی است که مجازات سختی همچون قصاص را به دنبال دارد و باعث عذاب وجدان و استرس و اضطراب در شخص می‌گردد. معبران باستانی بر خلاف وحشتناک بودن عمل قتل در بیداری، دیدن خواب قتل را نشان یک عمر طولانی و با برکت می‌دانند.

در تعبیری دیگر نیز فردی که مرتکب قتل می‌گردد، در بیداری می‌تواند باعث شکست دشمنان خود شود. در برخی موارد نیز خواب قتل به پیروزی و موفقیت، حسادت، طمع و … تعبیر می‌گردد. در ادامه تعبیر خواب قتل را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

تعبیر خواب قتل از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین از معبران باستانی بزرگ می‌گوید اگر کیس در خواب ببیند که کسی او را می‌کشد، بدین معنی است که عمری طولانی در انتظار اوست. اما اگر شخصی در خواب، فرد دیگری را به قتل برساند به طوری که سرش از بدنش جدا نشود، اینگونه تعبیر می‌شود که از جانب شخص بیننده خواب به شخص مرده خیر و منفعت زیادی خواهد رسید.

تعبیر خواب قتل از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرماید درباره تعبیر خواب قتل شخصی که در خواب اقدام به کشتن یک موجود زنده همانند حشرات و یا چهارپایان می‌کند، بدین معنی است که شخص می‌تواند دشمنانش را شکست دهد.

تعبیر خواب قتل و کشتن کسی از نظر ابراهیم کرمانی

از نظر ابراهیم کرمانی شخصی که در خواب می‌بیند، دیگری او را به قتل می‌رساند، بدین معنی است که چند نفری بر علیه او توطئه کرده‌اند. بنابراین شخص بیننده خواب بهتر است در عالم بیداری بسیار مراقب باشد تا از اتفاقات ناخوشایند در امان بماند.

شخصی که در خواب می‌بیند گروهی تصمیم بر قتل او گرفته‌اند، در عالم بیداری به سود و منفعت بزرگی دست پیدا خواهد کرد. اگر گروهی که تصمیم بر قتل شخص دارند، او را به طور وحشیانه و از روی نفرت به قتل برسانند، بدین معنی است که در عالم بیداری به آن شخص ظلم شده است.

خواب کشتن کسی از نظر جابر مغربی

جابر مغربی نیز دیدن خواب قتل را از این منظر تعبیر کرده است که اگر فردی در خواب ببیند که فرزند خود را به قتل رسانده است، بدین معنی است که او به روزی درست و حلالی دست پیدا خواهد کرد.

تعبیر خواب قتل از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با علت خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب قتل ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب قتل و کشتن کسی به روش آنلی بیتون

انلی بیتون می‌گوید اگر فردی در عالم خواب اقدام به قتل کسی کند، یعنی عمری طولانی و پر از برکت در انتظار او است، به طوری که او به دستاوردهای بسیاری در این عمر طولانی خود دست پیدا می‌کند.

در تعبیری دیگر آنلی بیتون معتقد است فردی که در عالم خواب مرتکب قتل می‌شود، در عالم بیداری از سوی اطرافیان خود بی توجهی و بی تفاوتی‌های بسیاری را دیده است که به همین دلیل احساس پوچی و تنهایی دارد.

اگر فردی که در خواب شخص دیگری را به قتل می‌رساند، به صورت غیرعمد این کار را انجام دهد، تعبیر آن این گونه است که او در زندگی واقعی خود وارد یک ماجرای خطرناک می‌گردد که بایستی حواسش را جمع کند تا این ماجرا باعث رسوایی و بدنامی او نشود.

شخصی که در خواب می‌بیند دو نفر با یکدیگر درگیر هستند و یکی از آن‌ها دیگری را به قتل می‌رساند، در واقع او از دست اطرافیان خود دلخور و ناراحت است و یا تحت تاثیر رفتار آن‌ها، عواطف انسانی او جریحه دار شده است.

فردی که در خواب می‌بیند که یکی از دوستان و یا اطرافیانش خودکشی می‌کند، به عقیده انلی بیتون اینگونه تعبیر می شود که فرد در مورد تصمیم‌گیری درباره موضوعات مهم زندگی‌اش دچار تردید شده است.

تعبیر خواب قتل و کشتن کسی به روش لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو دیدن خوابی که به نوعی با قتل یک نفر در ارتباط است را به ماجراجویی کردن و کشف اتفاقات جدید تعبیر می‌کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید اگر شخصی در خواب با یک گلوله به قتل برسد، گلوله‌ای که باعث مرگ او می‌شود، حرص و طمع او در زندگی است. در واقع نشان دهنده این موضوع است که حسادت، حرص و طمع در نهایت باعث آزار خود شخص می‌شود.

همینطور لوک اویتنهاو در مورد قتل فرد بیننده خواب توسط شخص دیگر بر این بار است که او بایستی در عالم بیداری آرامش خود را حفظ کند و بهم ریختگی های روحی خود را برطرف نماید.

فردی که در خواب می بیند توسط موجود زنده دیگری کشته شده است، در زندگی واقعی برای شخصی که برایش مهم است، فداکاری بزرگی انجام خواهد داد، به طوری که جان خود را فدای او می کند.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب قتل و کشتن می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

‫21 دیدگاه ها

 1. سلام من خواب دیدم دونفر به من حمله کردند و بعد من چاقو را از انها گرفتم و بعد باچاقو یکی از انهارا زدم
  تعبیر این خواب چیست؟

  1. سلام قتل در عالم بیداری از بزرگ ترین گناهان و اشتباهات شمرده میشه که هم از طرف جامعه و هم مذهب عواقب نامطلوبی داره. پس به نوعی کشتن دیگری خط قرمز محسوب میشه. اما در عالم خواب عبور از این خط قرمز نشون از تلاش ناخودآگاه برای پیروزی در برابر ترس هایش است. روان و ذهن شما برای مقابله با یک ترس آمادگی بیشتری پیدا کرده و میتونه در مقابل مشکلات ایستادگی بکنه. زمان مناسبی برای حرکت و عبور از مسائل حل نشده گذشته است

 2. سلام من خواب دیدم که سر خواهرم رو با شمشیر خیلی تمیز بدون یه قطره خون بریدم کاملا سرش از بدنش جدا شده بود کل خانواده ام بودن و پدرم کفت برو ولی اگه پلیس دنبالت فرستاد حتما بیا

  1. سلام
   این خواب به نحوی قدرت و توانایی شما را در خانواده نشان میده. وقتی قدرت بیشتر باشه مسئولیت شما هم بیشتره پس مراقب باشید و نسبت به اعضا خانواده عطوفت به خرج دهید.

  1. سلام من خواب دیدم ک دونفر باشمشیر در حال جنگ هستند و در پایان یکی از آنها سر دیگری را قطع میکند ، تعبیر این خواب چیه ؟؟

 3. سلام من خواب دیدم پدر و مادرم خصوصا پدرم میخواهند من را بکشند و من هر چقدر فرار میکردم جیغ میزدم و عرق کرده بودم و مدام میگفتم تو رو خدا من رو نکشید و میرفتم تو اتاقم و در را میبستم و مدام جیغ میزدم تعبیر این خواب چیست؟ البته که از سمت پدرم بسیار تحت فشار شدیدی هستم

  1. سلام سحر عزیز ترس و اضطراب شما در ارتباط با پدرتون تو خواب به صورت تلاش ایشون در کشتن شما نمایان شده. شاید حس می کنید که ایشون تلاش داره احساسات و تمایلات شما رو به طور کامل از بین ببره. پیشنهاد می کنم راهی برای برقراری ارتباط موثر با پدر پیدا کنید.

 4. سلام من خواب دیدم که یک دختر تقریبا 12 ساله رو که داشت با تیزی بهم حمله میکرد رو خفه کردم و سرش رو بریدم و رفتیم تو یه ناکجا ابادی خاکش کردیم. تعبیرش چیه؟

  1. سلام اقای محمد قتل در خواب در واقع بروز امیال سرکوب شده شما در عالم بیداری هستن. کشتن کسی در خواب میتونه به خاطر احساسات منفی شما مثل نادیده گرفته شدن، ناراحتی، خشم، ناتوانی در حل مشکلات و… باشه. بهتره مسائل زندگی تون رو به طور دقیق مشخص کنید و قدم به قدم برای حل اون ها اقدام کنید.

 5. سلام، من چند وقت پیش با یه نفر ب مشکل خوردم و یا هم قهر هستیم، حالا خواب دیدم با همون آدم بحث میکنم و وقتی از اون مکان میخوام خارج بشم اون شخص از پشت سر به سر من شلیک کرد صدای “بنگ” تفنگش هنوز تو گوشمه پشت سرم سوراخ شد و خوردم زمین متوجه همه چیز بودم ولی نمیتونستم تکون بخوردم. ممنون میشم تعبیر خواب منم بگین

 6. سلام لطفاً این خواب رو تعبیر کنید خیلی ممنون میشم?

  من خواب دیدم دو نفر باطری ماشینم رو دارن میدزدن یکی از اونها آشنا بود ولی یکیشون که غریبه بود رو گیر میارم و توی خونه ی مادربزرگم با چاقو اقدام به کشتنش میکنم اون بی جان روی زمین افتاده و من هرچقدر بهش چاقو میزنم و گلوش رو میبرم نمیمیره و فقط ب زور نفس می‌کشه در ضمن خون هم جاری هست

 7. سلام من خواب دیدم که یک دختر نوجوان چندین بار برای قتل من تلاش کرد اما من هر دفعه به نحوی تز خودم دفاع میکردم

 8. سلام من خواب دیدم که یه یک دختر جوان چندین نفر که نمی‌شناختم را به قتل رساند در آخر من او را به پلیس تحویل دادم

 9. سلام‌ خواب دیدم که من و زن دومم به کنار ساحل دریا رفته بودیم من لباسامو در آوردم و رفتم که شنا بکنم. وقتی شنا تمام شد یه مقدار جلوتر اومدم لب ساحل زن دومم اونور بود و هنوز منو ندیده بود من داشتم که به سمت زن دومم رفتم که باهام فاصله داشت که دیدیم که یه تخته ایستاده و سه تا میله گرد نوک تیز که اون سمتش زده بود اونجاست من گفتم این تختخ اینجا چی میخواد مقداری جلوتر رفتم دیدم زن اولم و دوتا خواهرش در حالی که اسلحه داشتند به سمتم میومدن زن دومم متوجه ولی دیگه نمیتونست کاری بکنه زن اولم و دو تا خواهرش خوب که نزدیک شدن بهم شلیک کردند تیرها به سینه و شکمم می‌خورد و از کمرم در میومد و من عقب عقب میرفتم تا به اون تخته خوردم که سه میله گرد نوک تیز داشت و میله ها در کمرم فرو رفتن دوتا از میله ها یکی از سمت چپ سینه و یکی از سمت راست سینه دراومد و یکی هم از وسط شکمم دراومد و من توسط زن اولم و دوتا خواهراش کشته شدم زن دومم که حالا نزدیکم بود در حالی که باورش نمیشد بهم نگاه می‌کرد زن اولم به خواهراش گفت سینه و شکم شوهرم چه باحال شده

  1. سلام به نظر می رسد در روابط تان با همسر دچار تناقضات و تنش هایی هستید که ذهن شما را آشفته کرده است. بهتر است برای رفع این آشفتگی هر چه زودتر اقدامی بکنید چرا که جدایی ویا اتفاقات ناگوار دیگری در کمین هستند.

 10. ضمن عرض سلام خواب دیدم که یه باند خلافکار من و خانمم و دخترم را گرفتن ما در یک قلعه بودیم من گرمم شده بود پیراهن و زیر پیراهنم درآورده بودم داخل قلعه تقریبا خالی بود فقط ما یه نفر دیدیم که نزدیک اتاقک ما مراقبمون بود ما تصمیم گرفتیم فرار کنیم من اون فرد به طرف در کشوندم و یک لحظه اون زدم که بیهوش شد من فکر کردم که کشته شده من درباز کردم و با خانمم و دخترم بیرون اومدیم ما نمیدونستیم که چند نفر با تفنگ دوربین دار هستند نگاهی به بیرون انداختم ولی کسی رو ندیدم ما اومدیم تو محوطه چند نفر که تفنگ دوربین دار داشتند ما رو دیدن از طرفی اون فرد که من زده بودمش و بیهوش شده بود به هوش اومد اونا فکر کردن اون ما رو آزاد کرده که داخل محوطه باشیم از طرفی گفته بودن اگه خواستیم فرار کنیم اول منو بکشن ناگهان اون فرد در حالی که من و خانمم و دخترم متوجه نبودیم با اسلحه منو رگبار کرد پانزده گلوله به کمرم خورد و از شکمم دراومد خانمم و دخترم که ترسیده بودن خانم و دخترم فکر نمیکردن که من تیر خوردم دخترم من که ایستاده بودم دخترم شکممو دید جیغ کشید و گریان گفت بابا شکمت چی شده خانمم که شکمم دید جیغ کشید گفت امراله شکمت که یهو افرادی که تفنگ دوربین دار داشتن بهم شلیک کردن خانمم و دخترم جیغ می‌کشیدن خانمم جیغ زنان و گریان میگفت نزنید بسه سوراخ سوراخش کردید در نهایت یک تیر وسط پیشونیم خورد و من افتادم و جلو دختر و خانمم کشته شدم

 11. من یه دختر مجردم که خواب دیدم که یک تلسم سیاه تو کیفم دارم چطور اومد تو کیفم نمیدونم از یک تصادف عجیب خودم از ماشین پرت میکنم و سالم میام خونه ماشین داغون شد وقتی برگشتم خونه با چماق چوبی نزدیک ده تا پیرمرد غریبه کت و شلواری که هیچ کاری با من نداشتن بدون اینکه از خودشون کوچکترین دفاعی بکنن با چماق سر و صورت نابود میکردم و بدن پرت میکردم تو حیات جسد ها تو اسید سوزوندم و خوانواده هم فقط نگاه میکردن

 12. سلام وقت بخیر الان پنج صبحه خاب دیدم که یه زن غریبه مامانم شده بعد باهم توی اتوبوس بودیم من شیطونی میکنم اونم راننده و کل مسافرارو با یه چاقو اشپزخونه میکشه و میاد بیرون دوباره بعد از چند دقیقه توی یه جنگل دو نفر معصوم و بی گناه دیگه میکشه این زن قدرت ماورا طبیعی داشت با حرکت چشماش میتونست اجسام تکون بده وقتی میدیدم بخاطر من اینکارارو میکنه که محافظت کنه ازم بهش میگفتم نکن التماسش میکردم صحنه جرمم همیشه من پاکسازی میکردم یکم جلو تر دوتا گربه به یه روش خواستی کشتیم گربه ها میرفتن میخابیدن پیش دو سه تا سگ وحشی بعد من میرفتم دست گربه هارو می‌گرفتم باهاشون بازی میکردم و یهو خفشون میکردم اولی اون انجام داد دومی من میخواستم انجام بدم که با کلی اشک بیدار شدم بار اولم نیست که خواب قتل وحشیانه میبینم تقریبا دو سه شب در میون میبینم و شدت ناراحتی بعدمم زیاده اما نمیتونم بگم که توی زندگیم زیاد مشکل دارم همه چی نرماله

  1. سلام و درود همراه عزیز
   این نوع خواب اگر ناشی از حوادث و اخبار روزمره نیست میتونه نشون دهنده یک نوع احساس عذاب وجدان باشه. شما احتمالا در ارتباط با یک فرد کاری انجام داده اید که مستقیم یا غیر مستقیم بهش آسیب رسونده و یا حداقل خودتان اینطور فکر میکنید. این تنش درونی و عدم بخشش خود باعث میشه در خواب ها افکار منفی به شکل یک جنایت وحشتناک به شما هشدار بده . برای ارائه نظر دقیق تر نیاز به اطلاعات بیشتری داریم. میتونید از خدمات مشاوره فردی استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره