تعبیر خواب دزد و دزدی

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب دزد زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند و شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند.

بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب دزد می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت منزل با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

تعبیر خواب دزد از نظر معبران باستانی

دیدن حالت‌های مختلف از دزد از نظر معبران باستانی معانی و تعابیری متعددی دارد. به طور کلی دیدن خواب دزد همانند دنیای واقعی دارای تعبیر بدی نیست و خبر از شادی می‌دهد و نشان از یک دوست یا مهمان دارد. در ادامه تعبیر خواب دزد را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

تعبیر خواب دزد از نظر محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین از معبران باستانی می‌گوید، اگر فردی در خواب ببیند که دزدی می‌کند و از کسی چیزی را می‌دزدد، به این معناست که به او غم و اندوهی خواهد رسید و یا ممکن است اتفاقی بیفتد که از کسی ناراحت شود.

تعبیر خواب دزد از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر کسی در خواب ببیند که یک شخص آشنا از او دزدی می‌کند، بدین معناست که آن شخص در حال دروغ گفتن و مخفی کاری است.

اگر فردی نیز در خواب ببیند که در مسیری دزدها به او حمله می‌کنند و او را به قتل می‌رسانند، بدین معنی است که ممکن است خبر بدی به او برسد.

تعبیر خواب دزد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی از معبران باستانی، دیدن خواب دزد را به دوست و یا مهمان ناخوانده تعبیر می‌کند. مهمان ناخوانده و یا حتی مسافری که شما انتظار آمدنش را نداشته‌اید.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی از آنجایی که در دنیای واقعی فرد با دیدن دزد می‌ترسد و ترس نیز در خواب به شادی تعبیر می‌شود، بنابراین تعبیر خواب دزد این است که فرد با دیدن آن شخص که در حال دزدی است، خوشحال می‌گردد.

اگر فردی نیز در خواب ببیند که یکی از دوستانش به او خبر می‌دهد که دزد آمده است، بدین معنی است که او خبری از دوستانش به دست خواهد آورد.

تعبیر خواب دزد از نظر جابر مغربی

اگر کسی در خواب ببیند که در میدان جنگی میان مسلمانان و کفار است و مسلمانان در حال غارت سرزمین کفار هستند، بدین معنی است که کفار دچار مصیبت و بلا خواهد شد، اما اگر بر عکس باشد بدین معنی است که آن فرد دچار غم و اندوه خواهد شد.

تعبیر خواب دزد از نظر یوسف نبی

اگر کسی در خواب خود دزد ببیند، بدین معنی است که افرادی علیه او در حال دسیسه هستند و قصد آسیب رساندن به او را دارند.

تعبیر خواب دزد از نظر امام جعفر صادق (ع)

امام صادق (ع) دیدن خواب دزد را این گونه تعبیر کرده است که نشان دهنده شانس و اقبال است و همینطور ایشان فرموده‌اند دیدن خواب دزد می‌تواند تعابیر رسیدن روزی و ثروت و یا مسافر نیز باشد.

امام صادق می‌فرمایند، دیدن دزد در خواب می‌تواند نشان دهنده جنگ و درگیری و یا غم نیز باشد، بنابراین دیدن خواب دزد در موارد مختلف تعابیر مختلفی نیز دارد.

تعبیر خواب دزد از نظر دانیال نبی

دانیال نبی دیدن خواب دزد را به یک هشدار تعبیر کرده است. بدین معنی که اگر کسی در خواب دزد ببیند، بایستی که در کارهایی که شرکت می‌کند، احتیاط داشته باشد. ممکن است شرکت در کارهایی که افراد نااهل حضور دارند، باعث رسوایی او گردد.

تعبیر خواب دزد از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند.

ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با علل خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب دزد ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که موضوعات مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب دزد در روانشناسی | آنلی بیتون

اگر کسی در خواب ببیند که دزدهایی به دنبال او هستند، بدین معنی است که این فرد دارای دشمنان خطرناکی است که می‌خواهند به او آسیب برسانند.

اگر فردی در خواب دزدی را ببیند که در حال دزدی است، نشان از عقده‌ها، کمبودهای روانی و بداقبالی فرد دارد. یعنی شما باید به جای تمرکز بر روی نداشته‌های‌تان، چیزهایی که دارید را دوست داشته باشید.

اگر فردی را در خواب متهم به دزدی کنند، بدین معنی است که دیگران نسبت به رفتار ما برداشت درستی ندارند، که بعد به نفع شما خواهد بود.

اگر فردی در خواب ببیند که دزدی کرده است و در حال تحت تعقیب می‌باشد، بدین معناست که شخص در روابط اجتماعیش اشتباه می‌کند.

اگر فردی در خواب ببیند که دزدی را تعقیب و دستگیر می‌کند، بدین معناست که او بر دشمنانش غالب می‌شود.

دستگیر کردن دزد در خانه خود

دستگیر کردن دزد در خانه خود، بدین معنی است که شما همواره به فکر مال و ثروت هستید و از اینکه دزد به خانه شما بیاید، نگران می‌باشید.

سرقت پول توسط دزد

اگر فردی در خواب ببیند که دزد پول‌های او می‌دزدد؛ به این معنا است که او از عدم موفقیت‌های خود ناراضی است و مدام حسرت می‌خورد.

فرار کردن از دست دزد

فرار کردن از دست دزد در خواب، اینگونه تعبیر می شود که فرد در دنیای واقعی نیز دشمنانی دارد که از آن‌ها در حال فرار است، بهتر است شجاعانه با آن‌ها رو به رو شود.

همراهی با یک دزد

اگر فردی در خواب ببیند که دزدی را همراهی می‌کند، بدین معناست که او ثروت مند خواهد شد.

فرار دزد

اگر فردی در خواب ببیند که دزدی از دست او فرار می‌کند، بدین معنی است که او در زندگی واقعی با پیامدهایی مواجه خواهد شد، که نمی‌داند با آن‌ها چگونه برخورد کند.

حمله دزد

اگر فردی در خواب ببیند که دزدی به او حمله می‌کند، بدین معنی است که حادثه احتمالی برای او رخ خواهد داد.

دزدی فرزند

اگر فردی در خواب ببیند که فرزندش از او دزدی می‌کند، بدین معناست که او در زندگی واقعی نگرانی‌هایی دارد و بیش از حد برای فرزند و یا فرزندانش نگران است. البته این خواب تعبیر دیگری نیز دارد که فرزند فرد از او کمک می‌خواهد.

دزدی والدین

اگر فردی در خواب ببیند که پدر و مادرش از او دزدی می‌کنند، به معنای اختلافات خانوادگی است. وقتی فرد نسبت به والدین خود احساس خوبی نداشته باشد، با توجه به اضطرابی که دارد، این خواب را می‌بیند.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب دزد می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت منزل با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره