تعبیر خواب خون

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب خون زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب خون می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

تعبیر خواب خون از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از خون در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر خون را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. با این حال تعابیری که در ادامه آمده بر اساس خواب هایی است که به دانایان به علم خواب گفته شده و شما برای دانستن تعبیرخواب خود باید موضوع را با متخصصین مطرح کنید. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

معنی خواب خون از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین، یکی از بزرگ‎‎‌ترین معبران باستانی می‌باشد که بر این باور است، اگر فردی در خواب ببیند بدون اینکه زخمی باشد، از بدن او خون می‌آید، تعبیر خواب او این است که اگر خواب‌بیننده در عالم بیداری عادت به رشوه گرفتن داشته باشد، مجدد این کار را می‌کند و اگر از این عادت مبرا باشد، این خواب برای او به معنای ضرر و زیان است.

اگر فردی در خواب ببیند که بر روی بدنش جراحات زیادی وجود دارد و از آن جراحت‌ها خون زیادی سرازیر شده است، تعبیر خواب او رسیدن به غم و اندوه می‌باشد.

در صورتی که فرد در خواب ببیند که شخص دیگری با چاقو و یا شمشیر به او ضربه می‌زند، به طوری که خون از بدنش جاری می‌شود؛ تعبیر این خواب این است دیگران به او کنایه خواهند زد ولی بهتر است فرد سکوت کند تا ماجرا به نفعش تمام گردد.

دیدن زخمی در خواب که خونریزی می‌کند و لباس و بدن خواب‎‌بیننده را غرق در خون می‌نماید، به معنای یک مال حرام در زندگی واقعی است. گریه کردن در خواب که به جای اشک خون از چشمان آید، به معنای پشیمانی و حسرت است.

اگر فردی در خواب ببیند که شخص دیگری پیشانی او را زخم می‌کند و خون از آن جاری می‌گردد، تعبیر این خواب افزایش مقام و منزلت خواب‌بیننده است.

تعبیرخواب خون از نظر یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) دیدن خون در خواب را غم و اندوه تعبیر کرده است. اگر فردی در خواب ببیند که از بدن او خون جاری است، به طوری که احساس می‌کند خون بدنش کم شده است، این خواب به معنای تندرستی و سلامتی در زندگی واقعی است.

تعبیرخواب خون از نظر حضرت دانیال (ع)

دانیال نبی (ع) می‌گوید : اگر در خواب خود دیدید که در حال دوشیدن شتر هستید اما به جای شیر، از آن خون می‌آید، تعبیر این خواب این است که از جانب پادشاه زمانه به تو مال و اموالی خواهد رسید که حرام است. دیدن خونی که از بینی می‌آید به معنای به دست آوردن مال حرام است.

تعبیرخواب خون از نظر ابراهیم کرمانی

به عقیده ابراهیم کرمانی، دیدن خواب خوردن خون به معنای خوردن مال حرام و یا ریختن خون ناحق است. اگر فردی در خواب ببیند که یکی از اندام‌هایش در اثر ضربه شخص دیگری بریده می‌شود و همراه با خونریزی از بدنش جدا می‌گردد، تعبیر خواب او این است که ضارب به سفری خواهد رفت.

اگر فردی در خواب ببیند که در بدنش سوراخی وجود دارد که از آن خون جاری شده است و لباس و بدن او را آلوده کرده است، تعبیر خواب او مال حرام می‌باشد.

در صورتی که فرد در خواب ببیند که جراحتی بر روی بدن او وجود دارد اما هیچ خونی از آن نمی‌آید، تعبیر خواب او ایجاد خلل در کار خواب‌بیننده است.

اگر فردی ببیند که از آلت تناسیلیش خون می‌آید، تعبیر این خواب نیز فرزندی می‌باشد که سقط می‌گردد. خون آمدن از مقعد در خواب نیز به عقیده ابراهیم کرمانی به معنای رسیدن به مال حرام است. دیدن خواب آمدن خون از دندان، به غم و اندوه از ناحیه خویشاوندان تعبیر می‌گردد. در ادامه به چند تعبیر دیگر از دیدن خواب خون به عقیده ابراهیم کرمانی اشاره کرده‌ایم:

  • افتادن در خون : آلوده شدن به یک خون ناحق
  • جاری شدن خون در کوچه و خیابان : کشته شدن شخصی در همان منطقه
  • خون آمدن از جای شلاق در خواب : رسیدن به ثروت از راه حرام
  • چهره خون آلود : ضرر مالی
  • خون آمدن از سر : نیاز داشتن به قضاوت
  • جاری شدن خون از دهان : دشمنی
  • شلوار خونی در خواب : بحث و مرافعه با یک یا چند زن
  • خون آمدن از گلو : ضرر مالی

تعبیرخواب خون از نظر جابر مغربی

جابر مغربی می‌گوید : اگر فردی در خواب ببیند که در یک جایی در خون می‌افتد، تعبیر خواب او این است که دستش به خون ناحقی آلوده می‌شود.

تعبیرخواب خون از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی بر این باور است که دیدن خون در خواب به معنای آزمایش، گرفتاری، گناه و یا آلوده شدن می‌باشد. این تعابیر زمانی معنای دقیق خواب را می‌رساند که فرد دست، پا و یا لباس خود را در خواب خون آلود مشاهده کند.

اگر فردی در خواب ببیند که از دهان و یا دندان او خون جاری است، تعبیر خواب او این است که در زندگی واقعی از دست همسر، فرزندان و یا دیگر اعضای خانواده ناراحت می‌شود. خون آمدن از بینی در خواب به معنای گرفتاری است که برای خواب‌بیننده ایجاد می‌شود و آبروی او را به خطر می‌اندازد.

خونریزی بدن در خواب، نشانه‌ای از یک غم و یا دلخوری است. اگر فرد در خواب ببیند که از چشمانش خون می‌آید، خواب او به این معنی است که از جانب فرزندانش ناراحت می‌شود.

در صورتی که فرد در خواب ببیند که به دلیل یک دعوا و درگیری، قسمتی از بدنش زخم شده و از آن خون جاری شده است، تعبیر خواب او بدگویی دیگران می‌باشد. دیدن لباس‌های خونی در خواب نیز به معنای بدنامی و تهمت است.

منوچهر مطیعی تهرانی در تعابیر دیگری از دیدن خواب خون می‌گوید : اگر فردی در خواب ببیند که پا در گودال خون می‌گذارد، تعبیر خواب او این است که در کاری دخالت می‌کند که برای او گرفتاری و دردسر به همراه دارد.

تعبیر خواب خون از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب خون ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب خون به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است، که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است که دیدن خون در خواب نمادی از زندگی، عشق، اشتیاق و همینطور ناامیدی می‌باشد.

تعبیر خواب نوشته ای از خون

اگر فردی در خواب ببیند که نوشته‌ای با خون نوشته است، تعبیر خواب او این است که ممکن است در عالم بیداری در موقعیتی از زندگی قرار داشته باشد که نتواند آن را تغییر دهد.

در تعابیری دیگر این خواب به این معنی است که خواب‌بیننده برای انجام کاری انرژی بسیاری صرف کرده است و نمی‌خواهد تسلیم شود و یا آن کار را رها کند. یونگ بر این عقیده است که اگر در خواب خود نوشته‌ای از خون را دیدید، یعنی باید با موقعیت‌های مختلف زندگی خود روبرو شوید. بودن این نوشته در دیوار دستشویی به باور یونگ اشاره به یک موقعیت احساسی دارد.

تعبیر خواب خونریزی کردن

اگر در خواب خود دیدید که بدن شما خونریزی می‌کند، خواب‌تان نشانه‌ای از خستگی شما در زندگی واقعی است. این خواب حتی می‌تواند نمادی از درگیری تلخ میان شما و دوستان‌تان نیز باشد.

دیدن خواب خونریزی برای زنان قبل از شروع دوران قاعدگی و یا در طول این دوران و همینطور در دوران بارداری شایع است. دیدن خون در خواب زنان باردار، نشانه‌ای از بار زندگی است که آن‌ها باید به دوش بکشند. در واقع این خواب این هشدار را به خواب‌بیننده می‌دهد که لازم است کمی کارها را آسان‌تر پیش برد. خونریزی کردن دیگران در خواب اشاره به احساس نیاز برای کمک است.

تعبیر خواب نوشیدن خون

اگر فردی در خواب ببیند که در حال نوشیدن خون است، خواب او نشانه‌ای از شور، ذوق و نشاط است. سرفه کردن خون نمادی از هدر رفتن انرژی‌های خواب بیننده برای فعالیت‌هایی است که هیچ گونه نتیجه‌ای ندارند.

تعبیر خواب اهدای خون

دیدن اهدای خون در خواب به این معنی است که فرد از نظر فیزیکی دچار احساس اضطراب و استرس می‌باشد.

تعبیر خواب لخته شدن خون

لخته شدن خون بر روی زخم در خواب، اشاره به شفا دارد. اگر فرد در خواب ببیند که لخته ایجاد شده بر روی زخم را می‌کند، خواب او به این معناست که در روند درمان در حال مداخله است.

تعبیر خواب تزریق خون

یونگ می‌گوید : اگر در خواب خود دیدید که در حال تزریق خون هستید، خواب شما به این معنی است که نیاز دارید دوباره انرژی بگیرید و احیا شوید.

تعبیرخواب خون به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون از دیگر معبران غربی دیدن خون در خواب را به دوستان ناپسند تعبیر کرده است. اگر فردی در خواب ببیند که دستانش خون‌آلود است، خواب او به این معنی است که لازم است بیشتر مراقب رفتارهایش باشد چراکه یک بدشانسی بزرگ پیش رو دارد.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب خون می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره