تعبیر خواب باران باریدن

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب باران باریدن زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب‌تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب باران باریدن می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

تعبیر خواب باران باریدن از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از باران باریدن در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر باران باریدن را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

تعبیرخواب‌ باران باریدن از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین از معبران باستانی است که می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند که باران شدیدی در حال باریدن است؛ خواب او به این معنی می‌باشد که بلایی به مردم آن شهر خواهد رسید. مسح کردن با آب باران در خواب به معنای رها شدن از ترس و بیم در زندگی است.

اگر در خواب خود دیدید که باران می‌بارد و شما در زیر باران ایستاده‌اید، خواب شما به این معنی است که در آینده‌ای نزدیک به مسافرت می‌روید و سود خوبی را از این سفر به دست خواهید آورد.

در صورتی که در خواب ببینید باران بسیار شدیدی همراه با رعد و برق می‌بارد، به این معنی است که نعمت‌های روی کره زمین فراوان می‌شوند.

اگر فردی در خواب ببیند که در آسمان ابری وجود ندارد اما باران می‌بارد، تعبیر خواب او اینگونه است که خداوند آن سرزمین و مردمانش را مورد لطف و رحمت قرار خواهد دارد.

تعبیر خواب باران از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) برای دیدن خواب باران در خواب دوازده تعبیر متفاوت را ارائه کرده‌اند:

 • خیر و رحمت
 • فزونی و بركت
 • فرياد خواستن
 • مریضی و بيماری
 • رنج و بلا
 • كارزار
 • خون ريختن
 • فتنه
 • قحطی
 • امان يافتن
 • کفر
 • دروغ

تعبیر خواب باران باریدن از نظر جابر مغربی

جابر مغربی از دیگر معبران باستانی است که می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند که ابرهای زیادی در آسمان است و همراه با باران شدید، رعد و برق سختی نیز در گرفته است؛ خواب او به این معنی است که بیننده خواب ترس و بیم نفرین شدن از سوی پدر و مادرش را دارد.

تعبیر خواب باران باریدن از نظر دانیال نبی (ع)

دانیال نبی (ع) بر این باور هستند که باران در خواب به معنای رحمت و برکت خداوند نسبت به بندگانش است. اما اگر فردی در خواب ببیند که باران سختی فقط در یک نقطه می‌بارد و به جاهای دیگر نمی‌رسد، به این معنی است که بیننده خواب دچار رنج و بیماری خواهد شد.

تعبیرخواب‌ باران باریدن از نظر ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که به جای باران از آسمان عسل می‌بارد به این معنی است که در آن سرزمین نعمت و غنیمت بسیار است.

باریدن باران به صورت زلال و شفاف به معنای خیر و برکت برای خواب بیننده می‌باشد. در مقابل آب باران به صورت تیره و کد نشان دهنده رنج و بیماری است.

تعبیر خواب بارون از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: باران در عالم بیداری نمادی از خیر و برکت و نعمت الهی است. تعبیر خواب باران نیز به استثنای چند مورد به همین موضوعات اشاره کرد.

در صورتی که فرد در خواب خود ببیند که باران ملایم و دلپذیری در حال باریدن است؛ خواب او به این معنی می‌یاشد که به سلامتی می‌رسد و از بیماری رها می‌گردد. به طور کلی مشاهده باریدن باران نیکو می‌باشد.

چنانچه فردی در خواب ببیند که فقط بر روی خانه او باران می‌بارد، بهتر است در عالم بیداری از خود و خانواده‌اش مراقبت بیشتری داشته باشد.

باریدن باران به صورت سیل آسا و با دانه‌های درشت نشان دهنده وقوع حوادث ناگوار است. مخصوصا اگر در این حالت باران به صورت و سر خواب‌بیننده برخورد کند. اگر فردی در خواب ببیند که باران می‌بارد اما رنگ آن طبیعی نیست و کمی تیره و کدر است؛ تعبیر خواب او بیماری و غم می‌باشد. دیدن خواب شستن دست با آب باران دارای تعبیر خوبی است و از رسیدن به سعادت خبر می‌دهد.

در صورتی که فردی در خواب ببیند که باران به شدت بر روی سر مردم می‌بارد و افراد از آن به دیگر مکان‌ها پناه می‌برند، به این معنی است که برای آن شهر حادثه‌ای پیش بینی نشده اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب باران باریدن از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب باران باریدن ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیرخواب باران به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب خود ببینید که باران می‌بارد و شما در حال رانندگی هستید؛ به معنی است که شما در زندگی‌تان خوشحالید و از زندگی کردن لذت می‌برید.

اگر فردی در خواب ببیند که ابرهای تیره آسمان را می‌پوشاند و سپس باران می‌بارد به این معنی است که بیننده خواب در انجام کارها و وظایف خود ناامید و دلسرد است. نگاه کردن به باران از پشت پنجره نیز نشانه‌ای از کسب ثروت و مال می‌باشد.

دیدن خواب باران و شنیدن صدای ضربه‌های آن بر روی شیشه و یا پشت بام خانه، به شادمانی و نشاط در دل خانواده تعبیر می‌گردد. چکه کردن آب باران از سقف خانه به معنای گرفتار شدن در عشقی نامشروع است.

اگر دختری در خواب ببیند که زیرباران در خیابان راه می‌رود و آب باران لباس او را خیس و کثیف کرده است، به این معنی می‌باشد که او در زندگی واقعی با بی‌احتیاطی لذتی احمقانه را تجربه می‌کند و همین موضوع سبب بی‌اعتمادی دوستانش به او می‌شود.

دیدن باران باریدن به همراه طوفان در خواب به معنای گرفتار شدن در حوادث تلخ روزگار است. اگر فردی در خواب ببیند که باران بر روی حیوانات یک مزرعه می‌بارد به این معنی است که او از محیطی که در آن در حال زندگی است، رضایت ندارد.

تعبیر خواب باران باریدن به روش لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو نیز برای خواب باران باریدن چندین تعبیر ارائه کرده است که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم :

 • باران : رسیدن به سود و منفعت
 • بارش باران به همراه بوران : بهبود پیدا کردن اوضاع و شرایط
 • باران باریدن و آفتاب همزمان : وقوع یک تحول خوشايند

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب باران باریدن می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره