تعبیر خواب برف در فصل های مختلف

تعبیر خواب برف زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب برف از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از برف در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر برف را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

معنی خواب برف از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سرین معتقد است دیدن برف در خواب، به معنای غم و اندوه و عذاب می‌باشد. اگر فردی در خواب ببیند که زمستان است و به جایی رفته است که در آنجا برف می‌بارد، به این معنی است که به اهالی آن منطقه غم و اندوهی خواهد رسید.

اگر فردی ببیند که در یک منطقه گرمسیری می‌باشد که در آنجا برف می‌بارد، به این معنی است که مردم آن منطقه دچار کمبود خواهند شد. وجود برف در مناطق سردسیری به معنای نعمت‌های بیشتر است.

معنی خواب برف از نظر یوسف نبی (ع)

حضرت یوسف نبی (ع) نیز از بزرگ‌ترین معبران باستانی می‌باشد که دیدن خواب برف را به عذاب و فتنه تعبیر کرده است.

معنی خواب برف از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی نیز همانند محمد بن سیرین معتقد می‌باشد که دیدن باریدن برف در مناطق سردسیر نشان دهنده خیر و نیکی و در مناطق گرمسیر نشان دهنده غم، اندوه و قطحی است.

تعبیر خواب برف از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرماید : دیدن خواب برف دارای 6 تعبیر متفاوت به شرح موارد زیر است.

  • رزق و روزی فراوارن
  • زندگی کردن
  • ثروت فراوان و ارزان شدن اجناس
  • لشگر بسیار
  • بیماری
  • غم و اندوه

معنی‌خواب‌ برف از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی همچون دیگر معبران باستانی معتقد می‌باشد که دیدن برف در خواب، نشان دهنده غم و اندوه است.

دلیل این معبر باستانی بر این تعبیر این است که در روزهای برفی و زمستانی که برف می‌بارد، ابر و مه غلیظ آسمان را می‌پوشاند و مردم کم‌تر با یکدیگر معاشرت می‌کنند. در صورتی که افراد در محل کار خود نباشند، ترجیح می‌دهند در خانه بمانند. این‌ها دلایلی است که به غمگین بودن ختم می‌شود. بنابراین در تعبیر کلی، برف نشان دهنده غم، اندوه و کسالت می‌باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که در محلی برف می‌بارد و او آن محل را نمی‌شناسد، به این معنی است که او از غم و اندوهی هراس دارد که نمی‌داند منبع آن غم چیست.

همینطور منوچهر مطیعی تهرانی اضافه می‌کند، اگر فردی در خواب ببیند که در فصل تابستان در حال جمع کردن برف می‌باشد، به این معنی است که به غنیمتی رایگان و بی زحمت دست می یابد.

پارو کردن برف در خواب نیز به معنای دور ریختن کسالت، غم و اندوه است. بیرون بردن برف از خانه به معنای دور کردن غم از خانواده می‌باشد.

تعبیر خواب برف از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب برف ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب برف به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است، که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است دیدن خواب برف می‌تواند نمادی از احساسات سرد و یخ باشد. فردی که خواب برف می‌بیند، نیاز دارد احساسات خود را از حالت منجمد خارج کرده و به دیگران ابراز کند. در تعبیری دیگر از یونگ دیدن خواب برف به معنای بی‌تفاوتی، غفلت و حتی تنهایی است.

آب شدن برف

یونگ معتقد است، اگر فردی در خواب ببیند که برف‌ها در حال آب شدن هستند، به این معنی است که او برخی از احساساتش را سرکوب کرده است و حالا آن‌ها را پذیرفته و رها می‌کند.

رانندگی کردن در برف

اگر فردی در خواب ببیند که در برف رانندگی می‌کند، به این معنی است که او نیاز دارد در مورد چگونگی رسیدن به اهدافش، احتیاط بیشتری کند.

معنی‌خواب پیدا کردن چیزی در برف

اگر در خواب ببینید که چیزی را در برف پیدا می‌کنید، به این معنی است که شما بخشی از استعدادهای نهفته خود را کشف کرده‌اید.

معنی‌خواب بازی کردن در برف

یونگ می‌گوید : اگر فردی در خواب ببیند که با برف بازی می‌کند، به این معنی است که او نیاز دارد، زمان‌هایی را صرف رسیدن به شادی و آرامش کند. در تعبیری دیگر دیدن خواب بازی کردن در برف به معنای استفاده از فرصت‌هایی است که ممکن است از بین بروند.

معنی‌خواب تماشای بارش برف

اگر فردی در خواب ببیند که بارش برف را تماشا می‌کند، به این معنی است که او به چشم اندازی جدید در زندگی‌اش دست پیدا می‌کند. تماشای برف در خواب به معنای داشتن آرامش معنوی نیز می‌باشد.

تعبیر خواب برف به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید : به طور کلی دیدن برف در خواب خبر از مصیبت و بدبختی می‌دهد. برف بازی کردن با دیگران در خواب به معنای داوری کردن در یک موضوع شرم‌آور می‌باشد.

اگر دختری در خواب ببیند که بر روی برف‌ها در حال سورتمه سواری است، به این معنا می‌باشد که او قصد ازدواج با فردی را دارد که بیشتر افراد با او مخالفت می‌کنند.

دیدن خواب آب شدن برف در خواب نیز به معنای تبدیل شدن دلهره‌ها به شادمانی است. اگر فردی در خواب ببیند که در حال راه رفتن بر روی برف و طوفان است، به این معنی می‌باشد که او در راه رسیدن به آرزوهای خود، شکست می‌خورد و ناامید و اندوهگین می‌گردد.

دیدن برف گل آلود در خواب نیز به معنای مورد تحقیر قرار گرفتن شخصیت و غرور فرد بیننده خواب است. کوه‌های پوشیده از برف در خواب به معنای این است که افکار بیننده خواب باعث پیشرفت او نخواهد شد.

آنلی بیتون معتقد است که درخشیدن خورشید در یک منظره‌ی برفی به معنای به پایان رسیدن بدبختی و سیاه روزی‌ها می‌باشد.

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره