تعبیر خواب گاو چیست

تعبیر خواب گاو زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند و شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب گاو از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی معمولا دیدن گاو در خواب نشان از ثروت، دارایی و بزرگی است، چراکه از جمله حیوان‌های حلال گوشت است که روزی مردم از آن تامین می‌شود. دیدن گاو در خواب، خبر از روزی و برکت نیز می‌دهد. در ادامه تعبیر خواب گاو را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

معنی خواب گاواز نظر محمد بن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که گاو ماده‌ای وارد محل زندگی او شده است، یعنی برای آن فرد روزی و نعمتی در راه است.

فردی که در خواب گاو ماده‌ای را می‌خرد، اما با آن گاو حرف هم می‌زند، خواب او بدین گونه تعبیر می‌شود که زندگی‌اش رو به پیشرفت است و اوضاع او از نظر مالی بهتر خواهد شد.

همینطور ابن سیرین اضافه کرده است که دیدن خوابِ دوشیدن گاو و خوردن از شیر دوشیده شده، یعنی ثروت و دارایی شخص زیاد خواهد شد. لگد زدن گاو در خواب نیز به معنای گرفتار شدن در ضرر و زیان خواهد بود.

اگر فردی در خواب ببیند که گاوی او را گاز می‌گیرد و یا به او لگد می‌زند، بدین معنی است که روزهای سختی در انتظار او است و دچار تنگنا خواهد شد.

اگر آقایی در عالم خواب با گاوی درگیر شود و در نهایت نیز گاو زخمی گردد، بدین معنی است که به زنش خیانت خواهد کرد. دیدن گاو باردار نیز به معنای دلگرمی به آینده است.

تعبیر خواب گاو از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) دیدن خواب گاو را به طور کلی به موارد زیر تعبیر کرده است :

  • فرمانروایی
  • کسب مال و اموال
  • رسیدن به بزرگی و ریاست
  • در پیش داشتن سالی خوب و نیکو

تعبیر خواب گاو از نظر یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) دیدن خواب گاو به خصوص گاو فربه و چاق را سال پربرکت تعبیر می‌کند. از طرفی دیگر دیدن خواب گاو لاغر و بی جان نیز از سالی سخت و کم روزی که گرانی در آن زیاد است، خبر می‌دهد. اگر مردی در خواب گاو ماده‌ای را ببیند، به معنای رسیدن به یک زن خوب و سازگار می‌باشد.

تعبیر خواب گاو از نظر دانیال نبی (ع)

تعبیر خواب گاو از نظر دانیال نبی (ع) نیز نشان دهنده رحمت، خیر و برکت می‌باشد.

تعبیر خواب گاواز نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوجهر مطیعی تهرانی از معبران باستانی نیز همانند دیگر معبران دیدن خواب گاو را نعمت و برکت تعبیر کرده است. اگر فردی در خواب ببیند که گاو ماده‌ای را از شخص دیگری می‌خرد، بدین معنی است که سود و منفعتی به آن شخص خواهد رسید. در صورتی که شخصی در خواب به او گاو نری را هدیه دهد، یعنی او را به کار خوبی تشویق و هدایت می‌کند.

دیدن گاو وحشی و مهاجم از نظر منوچهر مطیعی تهرانی به معنای این است که فردی در زندگی‌تان از در دشمنی و کینه با شما وارد شده است، اما در باطن انسان خوبی می‌باشد.

تعبیر خواب گاواز نظر جابر مغربی

جابر مغربی از معبران باستانی دیدن خواب گاو نر را به خصومت و دشمنی تعبیر کرده است، بدین معنی که شخصی که خواب گاو نر را دیده است، با فردی بزرگ و عالی وارد دشمنی خواهد شد.

همینطور اگر فرد در خواب ببیند که گاو و یا گاو ها در حال شخم زدن زمین او هستند، بدین معنی است که در زندگی به برکت و روزی بسیاری خواهد رسید.

جابر مغربی همینطور فرموده است اگر شخصی در خواب ببیند که پاهایش مثل پای گاو شده است، یعنی نیرومند و صاحب قدرت می شود.

تعبیر خواب از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با علل خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب گاو ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی و خواندن مقاله روانکاوی چیست کلیک کنید.

تعبیر خواب گاو به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است که دیدن خواب گاو نشان دهنده این است که شما شخص منفعلی هستید و همواره مطیع دیگرانید.

در واقع داشتن شخصیت مطیع بدین معناست که فرد بی چون و چرا از دیگران پیروی می کند. در تعبیری دیگر یونگ معتقد است که گاو نشان دهنده غرایز مادرانه و تمایل به مراقبت کردن از دیگران است، چراکه در بیداری نیز در برخی فرهنگ ها گاو نمادی از ویژگی های معنوی باروری و مادر شدن می باشد.

دیدن خواب اسکلت گاو

اگر فردی در خواب اسکلت گاو را ببیند، بدین معنی است که در عالم بیداری او مادر و یا دایه ای دارد که بدون احساسات است و رفتار خوبی با شخص بیننده خواب ندارد و نیازهای او برطرف نمی‌شود.

دوشیدن گاو

دیدن اینکه در خواب گاو می‌دوشید، بدین معنی است که شما به سخت کار کردن تمایل دارید و با اشتیاق و انگیزه کار می کنید و نفع آن را نیز خواهید برد.

غلطیدن گاو در خون

اگر فردی در خواب گاوی را در حال غلطیدن در خون ببیند، بدین معنی است که او خواهد مرد و به زندگی جاوان و ابدی خواهد رسید.

دیدن خواب گاو نر

به عقیده یونگ دیدن خواب گاو نر در خواب، نمادی از سرسختی، اراده قوی و قدرت می‌باشد. بدین معنی که می‌خواهد این موضوع را به شما برساند که اگر برایتان مشکلی پیش آمده است و با در برابر اتفاقات و ناملایمات بهتر است سرسختی و مقاومت بیشتری داشته باشید. در تعبیری دیگر نیز گاو نر از یک زندگی پر از ثروت خبر می‌دهد.

در تعبیر خواب گاو نر، یونگ عقیده دارد که اگر این گاو در خواب شما بسیار خشمگین و رام نشده باشد، نشان دهنده انرژی های غریزی سرکوب شده شما است. در واقع می‌تواند به این موضوع نیز اشاره کند که بخشی از احساسات شما کنترل نشده است.

گله گاو

دیدن گله گاو در خواب به عقیده یونگ، دارای چندین تعبیر است. در تعبیر اول او این گونه می‌گوید که با دیدن خواب گله گاو، شما باید در زندگی تان احتیاط بیشتری داشته باشید.

و در تعبیر دیگر او معتقد است دیدن گله گاو یعنی شما باید فردیت را کنار بگذارید. بدین معنی که سعی کنید با یک سیل جمعیت جلو بروید تا به آنچه که در ذهن دارید، دست پیدا کنید.

اگر گله گاو در خواب شما رم کند، می‌تواند نشان دهنده این موضوع باشد که مسئله‌ای در زندگی‌تان وجود دارد که از کنترل شما خارج است.

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره