تعبیر خواب نوزاد از نظر یونگ

تعبیر خواب نوزاد زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند و شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب نوزاد از نظر معبران باستانی

معمولا تعبیر خواب نوزاد، از اتفاقات مهم و خوشایندی خبر می‌دهد و نشان دهنده پیشرفت و تغییر مثبت در زندگی است. شکل و قیافه نوزاد و همینطور کاری که انجام می‌دهد نیز می‌تواند در تعبیر خواب نوزاد مهم باشد.

به طور کلی نوزاد در خواب نشان معصومیت‌ و بی‌گناهی‌ است. در ادامه تعبیر خواب نوزاد را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم:

تعبیر خواب نوزاد از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین اینگونه دیدن نوزاد را در خواب تعبیر می‌کند، اگر فردی خواب نوزاد بییند، به طوری که در خواب صاحب نوزاد دختر (یا زاییدن دختر) می‌شود، نشان سلامتی و شادی از اهل است.

اگر فردی خواب نوزاد بییند، به طوری که در خواب صاحب نوزاد پسر می‌شود، بدین معنی است که او در زندگی صاحب فرزند دختر خواهد شد.

همینطور اگر شخصی در خواب ببیند که دختر دار می‌شود، بدین معنی است که او در زندگی صاحب فرزند پسر خواهد شد.

محمد بن سیرین خواب نوزاد را از این جنبه نیز بررسی کرده است که اگر در خواب ببینید که بچه دار شده اید و خودتان در حال شیر خوردن می‌باشید، بدین معناست که به خواسته‌هایتان نخواهید رسید.

تعبیر خواب نوزاد از نظر امام صادق (ع)

تعبیر خواب نوزاد از نظر امام صادق (ع) نیز از دو جنبه بیان شده است. اگر زنی در خواب دختری زاید، بدین معنی است که او در زندگی صاحب فرزندی خواهد شد که ﺑﺰﺭﮒ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ‌ﺷﻮﺩ.

همینطور اگر زنی در خواب پسری زاید که بلافاصله بعد از تولد حرف بزند، مرگ کسی که خواب دیده است، نزدیک است.

تعبیر خواب نوزاد از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر مردی در خواب به کودکی شیر بدهد، تعبیر آن این است که زندانی خواهد شد و بهتر است برای دفع بلا صدقه بدهد.

و همینطور اگر شخصی در خواب ببیند که نوزادی را سر راه گذاشته‌اند و شخص آن را برمی‌دارد، نشانه آن است که جایی که شخص امید ندارد، چیزی به او خواهد رسید.

اگر شخصی در خواب ببیند که کودکی در حال اذان گفتن است، اینگونه تعبیر می‌شود که او با پدر و مادرش وداع کرده و از آن ها جدا خواهد شد.

تعبیر خواب از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با علل خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب نوزاد ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی با روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب نوزاد در روانشناسی | نگاهی به تعبیر رویا به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است که به طور کلی دیدن خواب نوزاد، نشان دهنده یک اتفاق جدید و فرصت های خوب پیش رو می‌باشد. نوزاد نشان دهنده شخصیت و یا توانایی فرد برای ورود به این اتفاق جدید و یا پروژ نو است.

نوزاد در خواب نشان از معصومیت و یک شروع دوباره است و به موردی از وجود شما اشاره می‌کند که آسیب پذیر می‌باشد.

خندیدن نوزاد در خواب

اگر شخصی در خواب ببیند که نوزادی به او می‌خندد، بدین معنی است که لذت وصف نشدنی را تجربه خواهد کرد.

نوزاد گریان

اگر شخصی در خواب نوزاد گریان ببیند، به عقیده یونگ بدین معنی است که بخشی از وجود شخص و یا نیازهای فرد در گذشته مورد توجه قرار نگرفته و تامین نشده است.

نوزاد سقط شده

تعبیر نوزاد سقط شده در خواب از نظر یونگ بدین صورت است که شخص چیزی را که در حال پیشرفت و گسترش بوده است را از دست خواهد داد. این موارد می‌توانید یک رابطه و یا یک بخشی از شخصیت و یا توانایی های فرد باشد.

خواب دیدن نوازد زن باردار

اگر زن بارداری خواب نوزاد ببیند، نشان دهنده این است که او از بچه دار شدن و یا نگه داشتن جنین در طول بارداری می‌ترسد و نگران است.

دیدن بدن بزرگسال با سر نوزاد

از دیدگاه یونگ دیدن بدن بزرگسال با سر نوزاد نشان دهنده این است که فرد در دوران کودکی آسیب دیده است، شکننده و آسیب پذیر است و نیاز به مراقبت دارد. این شخصی در مسئولیت هایی که بر عهده دارد کوتاهی می‌کند. این افراد با اینکه از نظر جسمی بالغ شده‌اند، از نظر افکار هنوز نابالغ هستند.

دیدن بدن نوزاد با سر بزرگسال

اگر فردی در خواب بدن نوزادی را با سر بزرگسال ببیند، نشان دهنده این است که شخص دارای تفکر منطقی و عقلانی بوده و در حین حال دارای عواطف و احساسات نابالغ است.

پذیرفتن نوزادی به فرزندی

به عقیده یونگ پذیرفتن نوزادی به فرزندی در خواب نشان دهنده این است که شخص روش جدیدی را برای زندگی انتخاب کرده است. یا کار و مسئولیتی را بر عهده خواهد گرفت که نیازمند مراقبت است.

افتادن نوزاد

اگر فردی خواب ببیند که نوزادی از دست او به زمین می‌افتد، بدین معنی است که او به نیازهای اولیه‌اش بی توجه است و در ارتباط با جنس مخالف دارای ضعف است.

همینطور می‌تواند به معنای از دست دادن یک فرصت، خیانت کردن به دیگری نیز باشد.

تعبیر خواب نوزاد در روانشناسی | تعبیر خواب نوزاد از دیدگاه آنلی بیتون

آنلی بیتون اینگونه دیدن خواب نوزاد را تعبیر می‌کند؛ به طور کلی دیدن خواب نوزاد نشان از شادی در زندگی دارد.

به عقیده آنلی بیتون اگر دختری در خواب ببیند که صاحب نوزادی است، بدین معنا می‌باشد که متهم به کارهای غیراخلاقی خواهد شد.

اگر نوزادی را در حال شنا کردن ببینید، بدین معنی است که از سختی و گرفتاری رها خواهید شد.

دیدن نوزاد مرده در خواب نشانه‌ ناراحتی و نگرانی می باشد. اگر زنی در خواب از نوزاد خود در حال پرستاری باشد، بدین معنی است که کاری دلپذیر انجام خواهد داد. با توجه به این که معنای خواب تعابیر مختلفی می‌تواند داشته باشد، برای دریافت تعبیر خواب خود کلیک کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره