تعبیر خواب ماه

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب ماه زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب ماه از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از ماه در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر ماه را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

تعبیر خواب ماه از نظر محمد بن سیرین

محمدبن سیرین از بزرگ‌ترین معبران باستانی است که دیدن ماه در خواب را به وزیر و پادشاه تعبیر می‌کند. این معبر می‌گوید : اگر فردی در خواب ببیند که در حال حرف زدن با ماه می‌باشد، تعبیر خواب او این است که به زودی حاکم و فرمانروای منطقه‌ای خواهد شد.

اگر فردی در خواب ببیند که ماه در حال لرزیدن است، خواب او به این معنی است که یک مقام مهم و یا حاکم زمان، دچار ضرر و زیان می‌گردد. جنگ دو ماه با یکدیگر در خواب، به معنای به وجود آمدن دشمنی میان دو پادشاه می‌باشد و چنانچه یکی از ماه‌ها ناقض و یا کم نور شود، به معنای برکنار شدن یکی از پادشاهان است.

معنی‌ خواب‌ ماه از نظر علی بن محد العنبری

این معبر می‌گوید : دیدن ماه در اتاق به معنای پیدا کردن همسر است. در صورتی که زنی کافر در خواب خود ماه را ببیند، به دین اسلام می‌گرود.

العنبری بر این عقیده است که دیدن ماه در زمین، به معنای از دست دادن مادر است چراکه در تعابیر باستانی، خورشید به معنای پدر و ماه به معنای مادر می‌باشد. سجده کردن خورشید و ماه در خواب به معنای این است که پدر و مادر خواب‌بیننده از او رضایت دارند.

تعبیر خواب ماه از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) برای دیدن ماه در خواب 17 تعبیر متفاوت آورده است که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم:

 1. پادشاه و حاکم
 2. وزیر کشور
 3. دوست و رفیق
 4. رییس و بالامقام
 5. شرافت و جایگاه
 6. کنیز
 7. غلام
 8. کار بیهوده
 9. فرمانروا
 10. عالم و دانشمندی بدکاره
 11. سروری
 12. مادر
 13. پدر
 14. زن
 15. فرزند
 16. پسر
 17. بزرگی

تعبیر خواب ماه از نظر حضرت دانیال نبی (ع)

حضرت دانیال نبی (ع) نیز همانند دیگر معبران باستانی بر این عقیده می‌باشد که تعبیر ماه در خواب، یک وزیر است. اگر فردی در خواب ببیند که ماه را در دست گرفته است، تعبیر خواب او این است که به مقام وزیری پادشاه می‌رسد.

تعبیرخواب ماه از نظر جابر مغربی

جابر مغربی، ماه را در خواب به مادر تعبیر کرده است. اگر فردی در عالم خواب ببیند که ماه را در دست گرفته است، خواب او به این معنی است که با یک شخص زیبارو ازدواج خواهد کرد. گرفتن ماه تیره و خاموش در دست، به معنای نابودی و هلاکت خواب‌بیننده می‌باشد.

اگر ماه به شکل هلال باشد و فردی در خواب آن را با دست بگیرد، خواب او به این معنی است که در عالم بیداری با فردی که از اصالت بویی نبرده است، ازدواج خواهد کرد.

تعبیرخواب ماه از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی از دیگر معبران باستانی است که می‌گوید : اگر فردی در خواب ببیند که ماه را با دست گرفته است، تعبیر خواب او این است که صاحب فرزند پسری می‌شود که از عالمان زمان خود خواهد شد.

اگر فردی در خواب ببیند که ماه کامل شده (ماه بدر) و به خانه او تابیده است، تعبیر خواب او سود و منفعت بردن از سوی پادشاه زمانه می‌باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که هلال ماه از محل طلوع، طلوع می‌کند و بالا می‌آید، تعبیر این خواب به پادشاهی رسیدن فرزند خواب‌بیننده است.

تعبیر خواب ماه از نظر  یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) بر این عقیده است که دیدن ماه در خواب به معنای خوشحال شدن از جانب اطرافیان و نزدیکان می‌باشد.

تعبیر خواب ماه از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب ماه ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیرخواب ماه به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن ماه در کنار ستارگان پرنور در خواب، به معنای رسیدن به کامیابی و همینطور موفقیت در عالم بیداری است.

اگر فردی در خواب ببیند که ماه به شکل غیر عادی در آسمان دیده می‌شود، تعبیر خواب او مشاجره و دعوای خانوادگی می‌باشد. ماه پر نور در خواب نیز نمادی از ثروت و همینطور ازدواج موفق است.

در صورتی که دختری در خواب خود از ماه بخواهد که سرنوشتش را بگوید، تعبیر خواب او این است که با فرد مورد علاقه‌اش ازدواج خواهد کرد. دیدن دو ماه به طور همزمان در خواب نیز به عقیده بیتون، به معنای از دست دادن همسر به دلیل پول و ثروت می‌باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که ماه به صورت ناگهانی و به یکباره تیره و تاریک می‌شود، تعبیر خواب او این است که به دلیل نداشتن مهارت‌های زنانه، ممکن است شادی‌های زندگی را از دست بدهد.

در صورتی که ماه در خواب به رنگ خون و قرمز باشد، به معنای دشمنی و ستیز است. همینطور ماه گرفتگی نیز به معنای به خطر افتادن سلامتی می‌باشد؛ هر چند آنلی بیتون برای این خواب تعیبر دیگری شامل شایعاتی که جامعه را نابود می‌کند نیز ارائه کرده است.

تعبیر خواب ماه به روش لوک اویتنهاو 

لوک اویتنهاو برای دیدن ماه در خواب، چندین تعبیر به شرح موارد زیر آورده است:

 • ماه به رنگ قرمز : توافق نداشتن
 • معنی خواب ماه زیبا : عشقی وفادار
 • خسوف و ماه گرفتگی : دریافت اخبار بد
 • ماه بدر (کامل) : بی‌وفایی و خیانت
 • دیدن ماه در کنار خورشید : اتفاق‌های بسیار مهم

تعبیر خواب ماه به روش کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها، دیدن ماه در خواب به اتفاقات مهم و خوشایند تعبیر شده است. اگر زنی ماه را در خواب خود مشاهده کند، تعیبر خواب او شانس در عشق است. تعبیر این خواب برای یک مرد، موفقیت در کارها می‌باشد.

تعبیرخواب ماه به روش معبران غربی

به عقیده معبران غربی، دیدن ماه در خواب اشاره به جنبه‌های پنهان و اسرار آمیز خواب بیننده دارد و نمادی از روحیه فرد است. به این معنی که اگر فردی دو ماه را به طور همزمان در خواب مشاهده کند، تعبیر خواب او افکار خواب ببیننده است که به دو سمت مختلف کشیده می‌شود.

اگر فردی در خواب خود ماه را به صورت کامل مشاهده کند، تعبیر خواب او پیش رفتن کارها بر وفق مراد می‌باشد، به طوری که روابط عاطفی خواب بیننده پایدار می‌گردد و می‌تواند اوقات خوشی را سپری نماید.

همینطور معبران غربی باور دارند که دیدن هلال ماه در خواب، نمادی از نیمه تاریک ذهن خواب‌بیننده است. در واقع فرد در عالم واقعیت بسیار مردد و نگران است. ماه در میان ابرها نیز به تغییر در رابطه با معشوق تعیبر می‌گردد.

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو
دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره