تعبیر خواب میمون در رنگ و حالت های مختلف

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب میمون زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب میمون از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از میمون در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر میمون را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

معنی خواب میمون از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین از بزرگ‌ترین معبران باستانی است که می‌گوید : میمون در خواب به معنای دشمنی ملعون است. اگر در خواب خود دیدید که سوار بر روی میمونی هستید و آن میمون مطیع و فرمانبردار شماست، خوابتان به این معنی است که دشمن  را شکست خواهید داد.

اگر فردی در خواب ببیند که در حال نبرد و جنگ با میمونی می‌باشد و بر او غالب می‌گردد، تعبیر این خواب این است که خواب‌بیننده بیمار می‌شود اما سریعا شفا پیدا می‌کند.

معنی‌ خواب‌ میمون از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید : اگر فردی در خواب ببیند که میمونی را می‌کشد، خواب او به این معنی است که خشم و غضب خواب‌بیننده متوجه دشمنش خواهد شد. خوردن گوشت میمون در خواب به معنای گرفتار شدن در رنج و بلا است.

تعبیرخواب میمون از نظر یوسف نبی (ع)

اگر فردی در خواب ببیند که یک میمون در اطراف او در حال قدم زدن است، خواب او به این معنی است که خواب‌بیننده از نظری سلامتی دچار مشکل می‌باشد. در تعابیری دیگر یوسف نبی (ع) دیدن میمون در خواب را سرزنش و تحقیر اطرافیان معنی کرده است.

تعبیرخواب میمون از نظر جابر مغربی

جابر مغربی می‌گوید : اگر فردی در خواب ببیند که یک میمون بر روی اسب نشسته است، خواب او به این معنی است که مردی کافر و بدکاره با زن خواب‌بیننده فساد می‌کند.

به عقیده جابر مغربی، میمون ماده در خواب به زنی فاسد تعبیر می‌گردد. به طوری که اگر فردی در خواب ببیند که یک میمون ماده در خانه او را می‌زند، خواب او به این معنی است که او در عالم بیداری توسط شخصی دیگر جادو می‌شود.

اگر فردی در خواب ببیند که یک میمون با او حرف می‌زند، خواب او به این معنی است که همسرش در مقابل او اصطلاحا زبان درازی می‌کند. در صورتی که میمون خواب‌بیننده را گاز بگیرد؛ خواب او به این معنی است که او یا مریض می‌شود و یا از همسرش فحش و ناسزا می‌شنود.

در صورتی که فردی در خواب ببیند که یک میمون به او چیزی می‌دهد تا بخورد، تعبیر این خواب این است که خواب‌بیننده مال و اموال خود را برای خانواده‌اش هزینه می‌کند.

تعبیرخواب میمون از نظر  علی بن محد العنبری

به عقیده علی بن محد العنبری، میمون در خواب نماد مردی گناهکار می‌باشد. در تعابیری دیگری دیدن میمون در خواب، مردی فقیر و مستمند است که خداوند نعمت‌های دنیوی را از او دریغ کرده است.

تعبیرخواب میمون از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید : دیدن میمون در خواب، دشمنی چابک و مکار در عالم بیداری است که بدی او به دلیل سرشت و طینت بدش می‌باشد و با همه دشمنی می‌کند.

اگر فردی در خواب ببیند که یک میمون در خانه دارد، خواب او به این معنی است که شخصی در اطراف خواب‌بیننده وجود دارد که با او دشمنی می‌کند. در صورتی که در خواب ببینید که یک میمون را با طناب بسته‌اید و آن را با خودتان می‌برید؛ تعبیر این خواب پیروزی بر دشمنانش است.

فرار کردن میمون از مقابل خواب‌بیننده در خواب به معنای امنیت است. در واقع فردی که این خواب را می‌بیند در عالم واقعی در امان است اما باید هوشیار باشد چراکه دشمن همیشه در کمین هستند.

اگر فردی در خواب ببیند که در حال دویدن به دنبال یک میمون می‌باشد و قصد دارد او را بگیرد، اما میمون از درخت فرار می‌کند؛ تعبیر این خواب این است که شخصی در عالم بیداری وجود دارد که قصد دارد با فریب و نیرنگ خواب‌بیننده را سرگردان کرده و فریب دهد.

در صورتی که در خواب خود دیدید که یک میمون شما را دنبال می‌کند اما شما موفق می‌شوید فرار کنید؛ این خواب به این معنی است که شما مورد تهدید یک بیماری قرار دارید.

در تعابیری دیگر منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید : میمون ماده در خواب زنی فاسد و فتنه‌انگیز است. اگر فردی در خواب ببیند که میمونی ماده به آغوش او می‌پرد، خواب او به این معنی است که زنی فاسد در انتظار آغوش خواب‌بیننده است.

دیدن خواب گاز گرفته شدن توسط میمون، به معنای بیمار شدن و یا اختلاف با همسر می‌باشد. همینطور غذا خوردن با میمون نیز به معنای مرتکب شدن به یک گناه بزرگ است.

تعبیر خواب میمون از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب میمون ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب میمون به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است، که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است که دیدن خواب میمون به معنای فریب می‌باشد. یونگ می‌گوید : اگر در خواب خود یک میمون دیدید، خوابتان به این معنی است که اطرافیان‌تان به دنبال منافع خودشان هستند. میمون‌ها نشان دهنده بعد بازیگوش، موذی و نگرش نابالغ شخصیت خواب‌بیننده هستند.

به عقیده یونگ، دیدن میمونی در خواب که از درخت آویزان است و یا در حال تاب خوردن می‌باشد، به این معنی است که فرد خواب‌بیننده با موضوعی در زندگی واقعی درگیر است.

اگر فردی در خواب ببیند که یک میمون به او حمله می‌کند، این خواب نشان‌دهنده کشمکشی است که بین بعد بازیگوش و بعد جدی شخصیت خواب بیننده وجود دارد. البته در تعبیری دیگر این خواب اشاره به تمایلات حیوانی نیز دارد و هشداری بر این است که فرد حواسش را به این دسته از تمایلات بدهد.

دیدن خواب غذا دادن به یک میمون، به خیانت تعبیر می‌شود. یونگ می‌گوید اگر در خواب خود دیدید که به یک میمون غذا می‌دهید، احتمال دارد در زندگی واقعی، کسی به خاطر منافع خودش به شما خیانت کند.

تعبیرخواب میمون به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون در مورد دیدن خواب میمون، تعبیر متفاوت‌تری را ارائه کرده است به طوری که می‌گوید دیدن میمون در خواب به این معنی است که افراد ریاکار برای اینکه منافع شخصی خود را پیش ببرند، نزد خواب بیننده چابلوسی می‌کنند.

اگر دختر جوانی در خواب خود میمونی را ببیند، خواب او به این معنی است که نامزدش به او بدگمان می‌شود. در صورتی که زنی در خواب ببیند که به یک میمون غذا می‌دهد، خواب او به فاش شدن اسرارش تعبیر می‌شود.

آنلی بیتون می‌گوید : میمون مرده در خواب به این معنی است که سرسخت‌ترین دشمنان خواب‌بیننده نیز به زودی نابود می‌شوند.

تعبیرخواب میمون به روش کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها برای دیدن خواب میمون چندین تعبیر ارائه شده است که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم :

  • میمون : عدم فاش راز
  • خواب میمون برای اشخاص بی‌پول : پول
  • خواب میمون برای اشخاص پولدار : بیماری و دردسر
  • داشتن یک میمون : دوست دورو و مزدور
  • میمون‌ها در حال بازی : معاملات و مذاكرات سودمند
  • میمون‌ها درون قفس : مانع در مسیر عشقی
  • بچه میمون : شانس در عشق

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره