تعبیر خواب ماهی چیست

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب ماهی زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب ماهی از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از ماهی در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر پول را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

معنی خواب ماهی از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین از بزرگ‌ترین معبران باستانی بر این باور است، اگر کسی در خواب خود ماهی کوچکی را ببیند، از شخصی که زیردست او کار می کند، ضرر خواهد دید.

در صورتی که فردی در خواب ببیند که در حال خوردن گوشت ماهی است، به این معنی می‌باشد که او از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آورد.

اگر فردی در خواب ببیند که از کسی یک ماهی شور و خشک می‌گیرد، به این معناست که از جانب شخص بزرگی در حق او ظلم می‌شود.

معنی خواب ماهی از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرماید، دیدن ماهی زنده در خواب دارای تعبیرهای متفاوتی به شرح موارد زیر است :

فروشگاه آرامیس
 • وزیر
 • لشکر
 • دختر
 • غنیمت
 • غم و اندوه
 • کنیز

معنی خواب ماهی از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی از معبران باستانی می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند که در حال خوردن گوشت ماهی است، به این معنی می‌باشد که او مال و ثروت فراوانی به دست خواهد آورد.

معنی خواب ماهی از نظر جابر مغربی

جابر مغربی از دیگر معبران باستانی، دیدن خواب ماهی تازه را به غنیمت معنا می‌کند. اگر فردی در خواب ببیند که یک ماهی تازه را پخته و می‌خورد به این معناست که او مال و اموال زیادی را به دست می‌آورد.

خوردن ماهی کباب و بریان شده در خواب نیز، به این معناست که اگر بیننده خواب فرد پاکدامنی باشد، او برای به دست آوردن علم و دانش سفر خواهد کرد.

در صورتی که بیننده خواب پاکدامن نباشد، دیدن خواب خوردن ماهی کباب شده و بریان، به این معنی است که او دچار درد و اندوه خواهد شد.

معنی خواب ماهی از نظر حضرت دانیال

دانیال نبی نیز همانند جابر مغربی، دیدن ماهی‌های بزرگ و تازه را در خواب به غنیمت تعبیر می‌کند. اگر فردی در خواب خود ماهی‌های کوچکی را ببیند، به این معناست که او دچار غم و اندوه خواهد شد.

همینطور دانیال نبی می‌گوید، ماهی در دریای گرمسیری به بلا و گرفتاری و ماهی در دریای سردسیری به نیکویی و خوبی تعبیر می‌گردد.

معنی خواب ماهی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی دیدن ماهی در خواب خوب است. اگر فردی در خواب ببیند که یک ماهی در آب پاک و زلالی در حال شنا کردن است، دارای تعبیر خوبی می‌باشد و خبر از آینده‌ای نیکو و روشن می‌دهد.

در صورتی که فرد در خواب ببیند که در کنار آبگیر، دریا، حوض و یا استخر ایستاده است که درون آن ماهیان در آب گل آلودی شنا می‌کنند، به این معناست که فرد در زندگی واقعی پس از پشت سر گذاشتن مشکلات بسیاری به ثروت می‌رسد.

چنانچه فردی در خواب ببیند که یک ماهی درسته را می‌بلعد، به این معنی است که در زندگی واقعی گرفتار حرص و طمع خواهد شد.

اگر فردی در خواب ببیند که ماهیان خوش رنگ و زیبای بسیاری در حال شنا کردن درون آب متعفن هستند، به این معناست که بیننده خواب به چیزهایی می‌رسد که به دردسر و بدبختی‌هایی که کشیده است، نمی‌ارزد. در ادامه به چند تعبیر از ماهی در خواب به عقیده منوچهر مطیعی تهرانی اشاره کرده‌ایم:

 • آب متعفن : بيماری، حبس و محکوميت
 • دیدن خواب ماهی سفید : بخت و اقبال
 • ماهی زرد طلایی: پول و ثروت
 • ماهی سرخ: فر و شکوه
 • خوردن ماهی دودی: گرفتار شدن در بلا و مصیبت

تعبیر خواب ماهی از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با علت خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب ماهی ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب ماهی به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است، که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است، ماهی در خواب می‌تواند نمادی از نگرش های فرد بیننده خواب باشد.

ماهی در حال شنا

یونگ معتقد است دیدن خواب ماهی که در حال شنا کردن است، نشان دهنده نگرش‌های بیننده خواب در زندگی می‌باشد. در تعبیری دیگر دیدن خواب شنای ماهی نشان دهنده درک و فهم بیننده خواب است.

اگر فرد در خواب خود اقدام به گرفتن ماهی سفید کند، به این معنی است که او باورهای روحی خود را زیر سوال می‌برد.

خوردن ماهی

به باور یونگ دیدن خواب خوردن ماهی، دارای چندین تعبیر به شرح موارد زیر می‌باشد:

 • نمادی از باورهای بیننده خواب
 • وضعیت روحی
 • شانس
 • انرژی و غنا
 • غذای روح

ماهی پخته

اگر فردی در عالم خواب ببیند که در حال خوردن ماهی پخته می‌باشد، به این معناست که به درک جدیدی از احساسات روحی خودش رسیده است.

تمیز کردن ماهی

یونگ می‌گوید : اگر فردی در خواب ببیند که در حال پاک کردن یک ماهی است، به این معنی می‌باشد که او برای ابراز احساساتش به دیگران، آن‌ها را تغییر می‌دهد.

در واقع بیننده خواب سعی دارد، خودش را سانسور کند و احساساتش را به گونه‌ای به دیگران ابراز نماید که قابل ارائه باشد.

تیغ ماهی

تیغ ماهی در خواب نشان دهنده افکار قدیمی بیننده خواب است. در واقع افکار قدیمی که پرورش پیدا کرده و به ایده‌هایی رسیده است.

خواب حمله ماهی کوچک به ماهی بزرگ

اگر فردی در خواب ببیند که یک ماهی کوچک به ماهی بزرگی حمله می‌کند، به این معنی است که در هر اقدامی نباید هیچ کسی دسته کم گرفته است. بیننده خواب باید متناسب با شرایط خودش متوجه شود که آیا در نقش ماهی کوچک است و یا ماهی بزرگ. تشخیص این موضوع مسیر تعبیر خواب را مشخص می‌کند.

حمله ماهی بزرگ به بیننده خواب

یونگ می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند که یک ماهی خیلی بزرگ به او حمله می‌کند، نشان دهنده این است که بیننده خواب قصد دارد از یک مساله احساسی دوری کند.

در تعبیری دیگر ماهی بزرگ به افرادی شباهت دارند که در زندگی واقعی سعی می‌کنند قدرت و توانایی‌های فرد را نادیده بگیرند و او را از بین ببرند.

بازار فروش ماهی

دیدن بازار فروش ماهی در خواب به عقیده یونگ، دارای تعبیر لذت و شادی است.

ماهی فاسد و پوسیده

اگر فردی یک ماهی فاسد و پوسیده را در بازار ماهی ببیند به این معناست که او دارای غمی در سینه‌اش است، اما طوری نمایان می‌کند که انگار شاد است و هیچ مشکلی ندارد.

تعبیر خواب ماهی به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید، اگر فردی در خواب ببیند که ماهی در آب زلال و شفاف رودخانه است، به این معنی است که از جانب یک شخص ثروتمند، مورد لطف قرار می‌گیرد.

اگر دختر جوانی در خواب خود ماهی ببیند، به این معناست که او با همسری زیبا و با استعداد ازدواج می‌کند. در ادامه به دیگر تعبیرهای آنلی بیتون از دیدن خواب ماهی اشاره کرده‌ایم :

 • خوردن ماهی : تجربه دوستی‌های سالم و پایدار
 • ماهی مرده : به دست آوردن ثروت در اثر یک اتفاق درد آور
 • صید گربه ماهی : پریشانی از نقشه‌های دشمن
 • ماهی گیری : کسب ثروت با توانایی و شهامت

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره