تعبیر خواب گوشت خام یا پخته انواع حیوانات

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب گوشت زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب گوشت می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

تعبیر خواب گوشت از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، به طور کلی دیدن خوردن گوشت حیوانات حلال گوشت در خواب خوب و نیکو است. برعکس آن نیز یعنی دیدن خواب خوردن گوشت حیوانات حرام گوشت خوب نیست. در ادامه تعبیر خواب گوشت را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

معنی خواب گوشت از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین می گوید: اگر فردی در عالم خواب گوشت پخته ببیند بهتر از این است که گوشت خام و با کبابی باشد. هر چه گوشت در خواب فرد پخته‌تر باشد، به این معنی است که او راحت‌تر به مال و اموال خواهد رسید.

اگر فردی در خواب ببیند که از گوشت گاو و یا اسب می‌خورد، به این معنی است که او به منفعت خواهد رسید.

همینطور محمد بن سیرین، دیدن خوردن گوشت سگ در خواب را به پیروزی بر دشمنان و خوردن گوشت مار در خواب را به رسیدن به ثروت، جایگاه و مقام و … تعبیر کرده است.

برای ارتباط مستقیم با کارشناسان ما عضو کانال تلگرامی ذهن نو شوید.

معنی‌خواب گوشت از نظر جابر مغربی

جابر مغربی می‌گوید اگر فردی در خواب ببیند که گوشت خریده است و آن را به خانه می‌برد، به این معنی است که او به هلاکت خواهد رسید و مرگَش نزدیک است.

اگر فردی در خواب ببیند که پرنده‌ای مقداری از گوشت او را می‌کند و با خود می‌برد، به این معنی است که شخصی مقداری از مال و اموال او را به زور می‌گیرد.

معنی خواب گوشت از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی برای دیدن خواب خوردن گوشت حیوانات مختلف، تعابیری متفاوتی دارد. در ادامه به این تعابیر گوشت از منظر این معبر باستانی اشاره کرده‌ایم :

 • گوشت شتر : خوردن مال يتيم
 • گوشت پرستو : مال اندک
 • گوشت بز : بيماری و مصيبت
 • گوشت بط : مال و ثروت
 • گوشت پلنگ : پیروزی در جنگ
 • گوشت گنجشک : حرام خواری از مال دیگران
 • گوشت بوزينه : رنجوری و ناراحتی
 • گوشت فيل : رسیدن به مال و ثروت دیگری
 • گوشت چكاوک : خوردن ما حرام و یا رسیدن به ثروت زیاد
 • گوشت خرگوش : رسیدن ارث به فرد از سوی زنش
 • گوشت خرچنگ : دریافت ثروت از دیگر زنان
 • گوشت دراج : حرام خوری از مال یک زن
 • گوشت راسو : خوردن مال دزديده
 • روباه : بيماری و ترس
 • گوشت زاغ : خوردن مال مردی فاسق
 • گوشت سوسمار : زحمت
 • گوشت سار : بازگشت از سفر
 • گوشت سگ : پیروزی بر دشمن
 • گوشت سيمرغ : رسیدن به بزرگی
 • گوشت شاهین : رهایی از دست ستمکار
 • گوشت بره : گمراه شدن
 • گوشت شير : رسیدن به سود و منفعت
 • گوشت طاووس : بهره مندی از مال و ثروت فراوان
 • گوشت طوطی : کسب علم و دانش
 • گوشت قمری : زن خوبرو
 • گوشت گاو يا گاوميش : منفعت
 • گوشت گربه : سفر دور
 • گوشت لاک پشت : یادگیری علم از یک عالم
 • گوشت کفتار : جادوی یک پیرزن
 •  گوشت ماهی : رسیدن به ثروت  فراوان
 • گوشت مرغ آبی : بزرگی و ولايت
 • گوشت نهنگ : گرفتاری و بلا

معنی خواب گوشت از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرماید دیدن خواب گوشت، دارای چهار تعبیر متفاوت است که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده ایم:

 • مال و اموال
 • ارث و میراث
 • ثروت مندی
 • مصیبت

معنی خواب گوشت از نظر یوسف نبی (ع)

یوسفن نبی (ع) نیز از بزرگترین معبران باستانی است که دیدن حالت مختلف از گوشت را در خواب به معانی متفاوتی تعبیر کرده است.

 • گوشت خام : بی فکری
 • گوشت پخته : خوب و نیکو
 • گوشت فربه : مال و میراث
 • گوشت لاغر : غم و اندوه
 • خوردن گوشت : عزت و دولت

معنی خواب گوشت از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی معتقد است که دیدن خواب خوردن گوشت حیوانات حلال گوشت در خواب خوب است و خوردن حیوانات حرام گوشت و مکروه، بد است.

این معبر باستانی بر این عقیده است که خریدن گوشت و بردن آن به خانه، دارای تعبیر خوبی نیست و نشان دهنده بلا و گرفتاری است.

خوردن گوشت پخته در خواب خوب است و نشان دهنده برکت خدا می‌باشد، اما خوردن گوشت خام نشان دهنده مال و اموالی است که به سختی بدست آمده است. همینطور منوچهر مطیعی تهرانی معتقد است، خوردن گوشت حیوانات مختلف در خواب تعابیر متفاوتی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم:

 • گوشت گوسفند : غنيمت و نعمت
 • گوشت شتر : ارث و میراث
 • گوشت خرگوش : میراث از یک زن
 • گوشت بز لاغر : خوردن مال فقير و يتيم

برای اطلاع از راه های جلوگیری از خواب تکراری کلیک کنید.

تعبیر خواب گوشت از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با علل خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب گوشت ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب گوشت به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است، که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است، دیدن خوردن و یا پختن گوشت در خواب نشان دهنده چیزی و یا موضوعی است که فرد بیننده تلاش دارد به آن برسد، در حالی که اطرافیانش آن را بدست می آورند.

_ گوشت گندیده

به عقیده یونگ دیدن گوشت گندیده در خواب به معنای تنزل روانی و فیزیکی فرد بیننده خواب است.

_ گوشت خام

گوشت خام در خواب بیانگر موانع و دلسردی‌های فرد بیننده خواب در زندگی است. فرد باید برای رسیدن به خواسته هایش این موانع را کنار بزند.

_ خوردن یا پختن گوشت

اگر فردی در خواب ببیند که در حال پختن و یا خوردن گوشت است، به این معنی است که او تمایل دارد وارد یک مساله و موضوعی شود. او برای اینکار نیاز دارد از انرژی های غریزی خود استفاده کند.

تعبیر خواب گوشت به روش آنلی بیتون

به عقیده آنلی بیتون اگر زنی در خواب ببیند که در حال خوردن گوشت خام است، به این معنی است که برای رسیدن به خواسته هایش دلسرد و نا امید می‌شود.

تعبیر خواب گوشت به روش تونی کریسپ

تونی کریسپ نویسنده کتاب فرهنگ تفسیر رویاها، برای دیدن خواب گوشت تعابیر مختلفی دارد که در ادامه به آن‌ها پرداخته ایم :

 • گوشت خوراکی: ارضای نیازهای جسمانی و فیزیکی
 • گوشت خوردن فرد گیاه خوار در خواب : احساس گناه و یا مرگ
 • گوشت خام : نشان دهنده احساسات و غرایز فطری

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب گوشت می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره