تعبیر خواب برهنگی خود و دیگران

تعبیر خواب برهنگی زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب برهنگی می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب برهنگی از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی معمولا تعبیر خواب برهنگی میان افراد مختلف رواج دارد. دیدن حالت‌های مختلفی از برهنگی در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. در ادامه تعبیر برهنگی را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

تعبیر خواب برهنگی از نظر محمد بن سیرین

محمدبن سیرین از معبران باستانی درباره تعبیر خواب برهنگی می‌گوید، اگر در خواب ببینید که برهنه هستید و به دلیل برهنه بودن خجالت می‌کشید، به این معناست که شما به زودی به سفر حج خواهید رفت.

تعبیر خواب برهنگی از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) درباره تعبیر خواب برهنگی می‌فرماید: اگر فرد نیکوکاری خود را در خواب برهنه ببیند، نشان دهنده خیر و نیکی است. این خواب برای افراد فاسق نشان دهنده بدی و رسوایی است.

اگر فردی در خواب ببیند که بیمار و برهنه است، از نظر امام صادق او به زودی از دنیا خواهد رفت.

حتما برای غلبه بر ترس از مرگ کلیک کنید.

تعبیر خواب برهنگی از نظر یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) می‌فرماید: دیدن خواب برهنگی نشان دهنده حرمت برای فرد بیننده خواب است. در تعبیری دیگر ایشان می‌فرماید دیدن خواب برهنه بودن به این معنی است که غم‌های شخص از بین می‌رود.

تعبیر خواب لخت بودن از نظر عبدالله کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند که برهنه شده و در عین حال جنب (به معنی خارج شدن مایع منی در هنگام خواب) نیز شده است، به این معنی است که در کاری دچار عجز و سرگردانی می‌شود.

اگر در خواب خود ببینید که برهنه است اما به دنبال بدست آوردن مال و ثروت نیز هستید، به این معنی است که شما به زودی دچار غم و اندوه می‌شوید.

معنی خواب لخت بودن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی معتقد است که دیدن خواب برهنگی در عین پوشیده بودن عورت، به این معنی است که فرد بیننده خواب از آشکار شدن چیزی هراس دارد. از آنجایی که در این نوع از خواب عورت فرد پوشیده است، موضوعی که ترس آشکار شدن آن وجود دارد، رسوایی به بار نمی‌آورد.

اگر فردی در خواب ببیند که برهنه است اما سعی دارد لباس بپوشد به این معنی است که او از یک آسیب در امان خواهد بود.

اگر در خواب دیدید که شخصی در مقابل شما برهنه است، به این معنی است که شما از شخصیت پنهان آن شخص مطلع خواهید شد.

تعبیر خواب برهنگی از نظر جابر مغربی

ابراهیم مغربی معتقد است که برهنگی و نمایان بودن عورت در خواب به معنای رنج و سختی و همینطور رسوایی می‌باشد.

پیشنهاد می شود مقاله چه چیزهایی را نباید به دیگران گفت را بخوانید.

تعبیر خواب برهنگی از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با علل خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب برهنگی ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب برهنگی به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است که دیدن خواب برهنگی معمولا رایج می‌باشد و نماد و سمبل چیزی است که متناسب با موقعیت‌های مختلف زندگی فرد دارای تعابیر متعددی می ‌باشد.

برهنگی در خواب و آسیب پذیری

برهنگی در خواب نشان دهنده آسیب پذیری است. فرد برهنه به دلیل نداشتن لباس در معرض آسیب دیدن هست.

از آنجایی که برهنگی چیزی نیست که قابل پنهان کردن باشد، می‌تواند به موقعیتی در زندگی فرد اشاره کند که احساس بی باوری نسبت به خودش دارد.

مثلا می‌تواند به این موضوع اشاره کند که شما در یک رابطه هستید که احتمال می‌دهید طرف مقابل شما را نپذیرد.

برهنگی در خواب و ترس از نمایان بودن

یونگ در تعبیر دیگری معتقد است که دیدن خواب برهنگی می‌تواند نشان دهنده ترس فرد بیننده خواب، از نمایان بودن باشد.

در واقع در اینجا منظور از نمایان بودن، فقط به نمایان بودن ظاهر اشاره ندارد. ممکن است دارای تعابیری همچون نمایان بودن شخصیت و یا مواردی باشد که فرد قصد پنهان کردن آن‌ها را دارد.

دیدن خواب لخت بودن و برهنگی می‌تواند به این موضوع اشاره کند که شما سعی می‌کنید در ظاهر کسی باشید که واقعا نیستید.

تعبیر خواب برهنگی و احساس ناامنی

دیدن خواب برهنگی می‌تواند به ناامنی نیز اشاره داشته باشد. فردی که خود را در خواب کاملا برهنه می‌بیند از اینکه بدون هیچ پوششی در مقابل دیگران قرار دارد، احساس ناامنی می‌کند.

احساس ناامنی در مقابل دیگران می‌تواند برخی مفاهیم همچون ترس از قضاوت شدن و یا مورد تمسخر قرار گرفتن را نیز نشان دهد.

برهنگی در خواب و احساس آماده نبودن

برهنگی و لخت بودن گاهی به معنای عدم آمادگی است. عدم آمادگی در واقع به این معناست که شما برای انجام یک کار غافلگیر می‌شوید، در حالی که از آمادگی لازم برای آن کار برخوردار نیستید.

برهنگی در خواب و تکبر

برهنگی در خواب می‌تواند نشان دهنده تکبر نیز باشد. تکبر ناشی از لخت بودن به این معنا است که شما در برخی موارد سعی دارید از بالا به مردم نگاه کنید و احساس می‌کنید که بهتر از دیگران عمل می‌کنید.

برهنگی در خواب و آزادی ابراز عقیده

دیدن خواب برهنگی در خواب می‌تواند به معنای داشتن آزادی ابراز بیان نیز باشد. اگر فردی در خواب ببیند که کاملا لخت است اما از این حرکت خودش احساس رضایت دارد و شرمنده نیست، می‌تواند به معنای داشتن احساس آزادی باشد.

داشتن احساس آزادی در خواب یعنی فرد چیزی برای پنهان کردن ندارد و از شخصیتی که دارد، احساس خوبی دارد.

برهنگی در خواب و توجه

یونگ معتقد است گاهی دیدن خواب برهنگی به این معناست که فرد به دنبال جلب توجه است. در واقع فرد به شیوه ای اشتباه قصد دارد توجه همگان را به سوی خود جلب کند.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب برهنگی می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

‫7 دیدگاه ها

  1. سلام.
    خواب دیدم شلوار و شورت ندارم و (گویا)داشتم در میان جمعی به مسجد یا حسینییه ای میرفتم . زودتر میخواستم بروم و لباس بپوشم. تا اینکه رفتم داخل مسجد یا.. و پشت پرده ای لباس پوشیدم و احساس راحتی کردم. البته انجا کسی به من و اینکه برهنه هستم توجهی نمیکرد . من هم خیلی احساس ناراحتی نمیکردم.

    1. سلام خواب برهنگی بین همه انسان ها بسیار رایج هست ، اضطراب و نگرانی شما از فاش شدن رازهایتان در این خواب در نماد لخت شدن خودش رو نشون داده . در مورد مسائلتان فقط با افراد امین و نزدیک صحبت نمایید.

  2. سلام من در حین گرفتن طلاق هستم خواب دیدم دارم خانه تکانی میکنم وخواهرم خبر داد شوهرم آمده و خدا را شکر کرد ( خواهرم تمایلی به گرفتن من ندارد) من بیرون رفتم و دیدم شوهرم روی یک مبل نشسته و کاملا لخت است تلبته در حال خواندن یک مجله بود و آن را روبروی خود گرفته بود هیچ نگفت من هم توجهی به او نکردم ولی ته دلم احساس رضایت داشتم

    1. سلام پریسای عزیز معنی خوابتون تمایل و خواست شما به ایجاد تغییر و دگرگونی هست، دلتان میخواهد همسرتان با شما صادق باشد و شما را درک کند اگر اینطور باشد بودن در کنارش برایتان لذت بخش خواهد بود. اما امیدی به همکاری اون ندارید و برای همین شاید طلاق رو راهی برای این تغییرات انتخاب کرده باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره