تعبیر خواب افتادن از بلندی

تعبیر خواب افتادن از بلندی زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند و شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب افتادن از بلندی از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی معمولا دیدنِ خواب افتادن از بلندی نشان از تنزل و یا آسیب و زیان می‌باشد. در واقع این معبران بر این باور هستند که خطراتی که فرد و نزدیکانش را در زندگی واقعی تهدید می‌کند، در خواب به صورت افتادن از بلندی نشان داده می‌شود. بنابراین اگر فردی در خواب ببیند که از بلندی سقوط می‌کند، به این معنی است که به تمامی اهدافش نخواهد رسید.

افتادن از بلندی در خواب می‌تواند افتادن از روی کوه، تپه، نربان، ساختمان و یا … باشد که به عقیده معبران باستانی هر کدام دارای تعبیر و معنای متفاوتی است. در ادامه تعبیر خواب افتادن از بلندی را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

معنی خواب افتادن از بلندی از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین معتقد است که اگر فردی از یک جای بلند سقوط کند و از مقابل بر روی زمین بیافتد، به این معنی است که او دچار پریشانی و اضطراب خواهد شد.

اگر فردی در خواب از یک جای بلند همچون کوه یا ساختمان بر روی زمین بیفتد، به این معنی است که به آرزوهایش نخواهد رسید.

معنی خواب افتادن از بلندی از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی از معبران باستانی دیدن خواب افتادن از بلندی را این گونه تعبیر می‌کند که اگر فردی ببیند از جایی به پایین افتاده است، به این معنی است که فرد برای رسیدن به خواسته‌هایش ناامید می‌شود.

اگر فرد در خواب بر روی بلندی ایستاده باشد و با لغزش پایش بر روی زمین بیافتد، به این معنی است که او دچار رنج و سختی خواهد شد. هر چقدر که فرد از این افتادن ضربه ببیند رنج و ناخوشی او هم به همان اندازه زیاد خواهد بود.

چنانچه فرد در خواب ببیند که از بلندی بر روی زمین افتاده است اما زخمی نیز شده است، به این معنا است که به همان اندازه که بدنش زخم برداشته و خونریزی کرده، دچار ضرر و زیان می‌شود.

از نظر جابر مغربی

جابر مغربی می‌گوید افتادن از بلندی در خواب این گونه تعبیر می‌شود که فرد بیننده خواب دچار خشم الهی می‌شود.

اگر در خواب ببیند که از بلندی افتاده و درون یک چاه گرفتار شده است، یعنی او توسط مکر و حیله دیگران آسیب می‌بیند.

همینطور جابر مغربی می‌گوید اگر فرد پس از سقوط از بلندی درون خون بیفتد، به این معنی است که او یک خون ناحق می‌ریزد و یا به کسی آسیب می‌رساند. مغربی در اینکه افتادن از کوه یعنی ناکامی در رسیدن به آرزوها نیز با دیگر معبران اتفاق نظر دارد.

معنی خواب افتادن از بلندی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی معتقد است فردی که در خواب بدون دلیل و بدون دیدن خوابی احساس می‌کند از بلندی سقوط کرده است به طوری که باعث بیدار شدن او از خواب می‌شود، دارای یک اختلال و ناراحتی عصبی است که تکرار آن می‌تواند زمینه ساز بیماری شود و حتما نیاز به درمان دارد (بیماری‌های اضطرابی).

اما فردی که در حالت خواب است و خواب می‌بیند که از یک بلندی سقوط می‌کند و بر روی شخص یا اشخاص دیگری می‌افتد، خواب او اینگونه تعبیر می‌شود که فرد بیننده خواب با اشخاص دیگری دچار اختلاف می‌شود که باید برای جلوگیری از اتفاقات بد مواظب رفتار خودش باشد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی افتادن از بلندی یعنی فرد در رسیدن به خواسته‌هایش ناکام و ناموفق است که رابطه مستقیمی با ارتفاعی دارد که از آن سقوط می‌کند. مثلا افتادن از ارتفاع‌های کم مثل بالای یک دیوار یا خانه کوتاه نشان دهنده اضطراب‌ها و نگرانی‌های فرد است.

او معتقد است کسی که در خواب از بلندی می‌افتد به اندازه آسیب‌هایی که می‌بیند، دچار ضرر و خسارت می‌شود. افتادن ناشی از لغزش پا در بلندی نیز خبر از رنج و اندوه دارد.

اگر فردی در خواب ببیند که شخصی او را هل داده و از بلندی به پایین می‌اندازد، اینگونه تعبیر می‌شود که از سوی شخص دیگری به او آسیب‌هایی خواهد رسید.

اگر فرد در خواب ببیند که از بلندی به زمین افتاده است اما هیچ گونه آسیبی ندیده است، به این معنی است که خطری فرد را تهدید می‌کند اما او هیچ آسیبی نمی‌بیند.

تعبیر خواب افتادن از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با علل خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب افتادن از بلندی ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب افتادن از بلندی به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است اگر فردی در خواب ببیند که در یک بلندی و ارتفاع ایستاده است به این معنا است که او به یکی از بزرگترین اهداف خود خواهد رسید.

کسی که در خواب بر روی بلندی ایستاده اما از آن می‌ترسد، یعنی برای رسیدن به اهداف و آرزوهایش هیچ تلاشی نمی‌کند و ناامید شده است.

به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید دیدن خواب ایستادن بر روی لبه یک پرتگاه خبر از آمدن مصیبت و بدبختی می‌دهد و اگر فرد از این لبه پرتگاه سقوط کند یعنی به سمت بدبختی‌ها حرکت کرده است.

همینطور آنلی بیتون می‌گوید که اگر فردی از روی پله‌ها بر روی زمین بیفتد، یعنی شخصی نسبت به او حسادت دارد و از فرد بیننده خواب بیزار است.

خواب افتادن‌ازبلندی در کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها تعابیر متفاوتی از خواب افتادن از بلندی وجود دارد که در ادامه آن‌ها را توضیح داده‌ایم.

  • افتادن از بلندی داخل یک قبر : مصیبت
  • افتادن از بلندی و زخمی شدن : آمدن روزهای سخت
  • افتادن از بلندی و ترسیدن : غم، اندوه و ناراحتی
  • افتادن از بلندی بدون آسیب دیدن : پیروزی در سختی‌ها
  • افتادن از روی پل : دیوانگی و سبک مغزی
  • افتادن از بلندی بر روی آب : خطر برای فرد بیننده خواب
  • افتادن از بلندی در اقیانوس : خطر عدم سلامتی برای فرد
  • دیدن خواب افتادن اشخاص دیگر از بلندی : پیشرفت در کار
  • افتادن دوستان از بلندی : پی بردن به اشتباهات خود

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره