تعبیر خواب ازدواج

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب ازدواج زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند و شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب ازدواج از نظر معبران باستانی

دیدن حالت‌های مختلف از ازدواج از نظر معبران باستانی معانی و تعابیری متعددی دارد. در ادامه تعبیر خواب ازدواج را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن تعبیر خواب عروسی کلیک کنید.

تعبیر خواب ازدواج از نظر محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین از معبران باستانی اینگونه دیدن ازدواج را در خواب تعبیر کرده است که اگر مردی در خواب ببیند که زنی را می‌خواهد، بدین معناست که شرف و بزرگی خود را از دست خواهد داد.

اگر مردی در خواب ببیند با زنی که مرده‌ ازدواج کرده و با او رابطه جنسی برقرار کرده است، یعنی از مال و ثروت آن زن چیز زیادی به این مرد خواهد رسید.

اگر زنی در خواب ببیند که مردی که مرده است ازدواج کرده و با او رابطه داشته یعنی در حال زن تغییری ایجاد خواهد شد و یا ثروتش کم خواهد شد.
اگر مردی در خواب ببیند که زنی را می‌خواهد که او را تاکنون ندیده است و حتی نامش را هم نمی‌داند، بدین معناست که مرگ وی فرارسیده است.

تعبیر خواب ازدواج از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) تعبیر کلی از دیدن ازدواج در خواب ارائه کرده است. او می‌فرماید اگر کسی در خواب ببیند که زن گرفته است، خواب او را از چهار وجه می‌توان تعبیر کرد. در وجه  اول به معنای بزرگی و مقام، در وجه دوم به معنای زیادتی مال، در وجه سوم به معنای سرحالی و آسایش و در وجه چهارم نیز به معنای خرمی و شادی است.

تعبیر خواب ازدواج از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر زن شوهر داری در خواب ببیند که با مرد دیگری ازدواج کرده است، بدین معناست که شرف و عزت و ثروت او زیاد خواهد شد.

اگر کسی در خواب ببینید که در عروسی است و در این عروسی رقص و آواز فراوان است، بدین معنی است که بلا و گرفتاری به او خواهد رسید.

اگر کسی در خواب ببیند که ازدواج کرده است، اما همسر خود را نمی‎‌شناسد و او را ندیده است، یعنی از دنیا خواهد رفت و دلیل آن نیز ترس از مرگ می‌باشد.

اگر مردی در خواب ببیند که همسرش ازدواج کرده و پس از ازدواج آن مرد را به خانه‌اش آورده است، بدین معنی می‌باشد که به مال و ثروت او دست درازی خواهد شد. 
ابراهیم کرمانی در مورد ازدواج مردی با زن بدکردار در خواب نیز این گونه گفته است که مردی که این خواب را دیده است، از سختی و گرفتاری که در آن دچار است، رها خواهد شد.

تعبیر خواب ازدواج از نظر جابر مغربی

جابر مغربی از معبران باستانی نیز پیرامون حالت‌های مختلفی از ازدواج تعابیر مختلفی داشته است. 

اگر زنی در خواب ببیند که عروس شده است و به خانه همسرش می‌رود، بدین معناست که در روزهای پایانی زندگی‌اش قرار دارد و او خواهد مرد.

اگر مردی در خواب ببیند که با یک دختر باکره ازدواج کرده است و در خواب نیز با او رابطه جنسی برقرار کرده است، بدین معنا است که به زودی با دختر کم سن و سالی ازدواج خواهد کرد و یا از سوی یک فرد صاحب مقام، منفعتی دریافت می‌کند.

اگر فردی در خواب ببیند که بین دو نفر حکم عقد می‌خواند، یعنی فرد دارای اعمال درستی است و در جهت خوبی به دیگران گام برمی‌دارد.

اگر کسی در خواب ببیند که به دختری تجاوز کرده است و یا بدون ازدواج با دختری با او رابطه جنسی داشته است، یعنی صاحب مال حرامی خواهد شد.

اگر کسی در خواب ببیند که مراسم عروسی‌اش بهم خورده، نشان دهنده این است که او در زندگی خیانت خواهد دید. چنانچه فرد متاهلی این خواب را ببیند بدین معناست که با همسرش اختلاف پیدا خواهد کرد.

تعبیر خواب از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با علل خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب نوزاد ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب ازدواج در روانشناسی | نگاهی به تعبیر رویا به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد، اینگونه دیدن ازدواج را در خواب تعبیر می‌کند که ازدواج در خواب به معنای تعهد، هماهنگی و یا تحول می‌باشد. 

او می‌گوید اگر کسی در عالم خواب با شخصی ازدواج کند، ویژگی‌های فردی که با او ازدواج می‌کند، همان ویژگی‌هایی است که باید در خودش ایجاد کند.

عروسی

به طور کلی دیدن خواب عروسی در واقع نشان دهنده اتحاد دو بخش متفاوت از وجود شما خواهد بود، مانند اتحاد عقل و احساس. چنانچه فرزندی هم از این ازدواج به دنیا بیاید، نشان دهنده شکوفا شدن توانایی‌ها و ویژگی‌های خوب و مثبت می‌باشد.

دیدن خواب ازدواج گاهی نشان دهنده اتحاد انرژی و غرایز شما نیز می‌تواند باشد، یعنی شما در تجارتی مشغول خواهید شد و فرزند حاصل از این ازدواج نیز در این حالت به نتیجه این کار اشاره می‌کند.

لباس عروس

لباس عروس در خواب نشان دهنده احساسات و امید فرد برای ازدواج است. اگر در خواب لباس عروس را با انرژی منفی ببینید، به معنای این است که فرد برای زندگی آینده خود دچار اضطراب است. 

اگر فرد در خواب ببیند که لباس عروسش را از مادرش می‌گیرد، بدین معناست که فرد در زندگی خود ویژگی‌ها و قدرت مادرش را خواهد گرفت.

ازدواج با عشق سابق

اگر کسی در خواب با دوست، نامزد و یا عشق سابق خود ازدواج کند، یعنی از زندگی گذشته خود درس گرفته است.

یا می‌توان اینگونه نیز تعبیر کرد که رابطه فعلی شخص با رابطه قبلیش مشابه است، اما او برای حفظ رابطه جدید نباید اشتباهات گذشته را انجام دهد.

تعبیر خواب ازدواج در روانشناسی | تعبیر خواب ازدواج از دیدگاه آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید اگر دختری در خواب با یک پیرمرد ازدواج کند، نشان دهنده این است که دختر با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.

اگر دختری در خواب ببیند که در جشن عروسیش، مردی که لباس سیاه به تن دارد، از مقابل او می‌گذرد، یعنی یکی از دوستانش در مواقع سختی به او بی تفاوتی خواهد کرد.

اگر کسی در خواب ببیند که در یک مراسم عروسی مجلل است که مهمانان این عروسی همگی لباس‌های زیبا بر تن دارند، نشان دهنده این است که فرد در زندگی لذت‌های عالی را تجربه خواهد کرد. اما چنانچه در این مراسم مهمانان لباس‌های سیاه پوشیده باشند، بدین معناست که در آینده او غمگین خواهد شد.

اگر فردی در خواب ببیند که در حال ازدواج می‌باشد، بدین معنی است که او خبرهای بدی خواهد شنید. اگر شخص در خواب ببیند که در جشن ازدواج اتفاق ناگواری افتاده است، نشان دهنده این است که یا او بیمار خواهد شد و یا اعضای خانواده خود را از دست خواهد داد.

اگر دختری در عالم خواب عروس شود اما از این بابت ناراحت باشد، نشان دهنده این است که در زندگی واقعی شکست عاطفی می‌خورد و یا ناامید می‌شود. برای دریافت تعبیر خواب خود کلیک کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02166419012 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره