تعبیر خواب عروسی

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب عروسی زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب عروسی می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

تعبیر خواب عروسی از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از عروسی در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. به طور کلی آن‌ها بر این عقیده هستند که دیدن خواب عروسی به هیچ وجه خوب نیست و حتی می‌تواند نشانه‌ای از مرگ بیننده خواب باشد. در ادامه تعبیر عروسی را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

معنی خواب عروسی از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین از بزرگ‌ترین معبران باستانی می‌باشد و بر این عقیده استکه اگر فردی در خواب ببیند که به دنبال عروسی است که او را نمی‌شناسد و تا به حال او را ندیده است، به این معنی می‌باشد که مرگ او نزدیک است.

اگر مردی در خواب ببیند که عروسی را به خانه می‌آورد و همراه او می‌خوابد، به این معنی می‌باشد که به بزرگی می‌رسد. در صورتی که فرد متاهلی در خواب ببیند که با زن دیگری ازدواج می‌کند، خواب او رسیدن به بزرگی و شرافت تعبیر می‌شود.

دیدن خواب خواستگاری مرده از یک زن و ازدواج با او، به معنای کم شدن مال و ثروت فرد بیننده خواب است.

تعبیر خواب عروسی از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرماید: دیدن عروسی در خواب دارای چهار تعبیر متفاوت می‌باشد :

 1. به دست آوردن بزرگی و مقام
 2. فراوانی و زیادی مال و ثروت
 3. سرحالی و آسایش
 4. خرمی و شادی

معنی خواب عروسی از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی بر این باور است، دیدن خواب عروسی که در آن آه و ناله وجود داشته باشد، نشان دهنده مصیبت است.

اگر مردی در خواب ببیند که همسرش عروسی می‌کند و شوهرش را به خانه می‌آورد، به این معنی است که فرد بیننده خواب، مال و ثروت فراوانی را به دست خواهد آورد.

تعبیر خواب عروسی از نظر جابر مغربی

جابر مغربی از دیگر معبران باستانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که عروس شده است و در حال رفتن نزد شوهرش می‌باشد؛ به این معنی است که مرگ او نزدیک است.

معنی خواب عروسی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

به عقیده منوچهر مطیعی تهرانی دیدن خواب عروسی به هیچ وجه خوب نیست. او نیز همچون دیگر معبران باستانی، دیدن خواب عروسی را به عزا تعبیر می‌کند.

اگر فردی در خواب ببیند که داماد می‌شود، اما نمی‌داند که عروس چه کسی است، به این معنی است که مرگ او نزدیک می‌باشد. دیدن چنین خوابی برای یک زن نیز دارای تعبیر مشابه است.

برای عضویت در کانال تلگرامی ذهن نو کلیک کنید.

تعبیر خواب عروسی از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب عروسی ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب عروسی به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است، که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است، دیدن خواب عروسی نمادی از شروع و تحول جدید در زندگی می‌باشد. عروسی در خواب می‌تواند بازتابی از ایجاد تعهد نیز باشد.

البته در تعابیر دیگری از یونگ، دیدن خواب عروسی می‌تواند نشان دهنده احساس تلخی، غم و اندوه نیز باشد. این دسته از خواب‌ها نشان دهنده نگرانی‌های فرد در زندگی هستند.

در صورتی که فرد در آستانه ازدواج باشد و خواب عروسی کردن را ببیند، می‌توان این خواب را با توجه به استرس‌هایی که او در زندگی واقعی اش دارد تعبیر کرد. عواملی همچون برنامه‌ریزی برای عروسی، تنش میان خانواده‌‌ها و … می‌تواند باعث شود فرد این خواب را ببیند.

برای کسب اطلاع از علل دیدن خواب تکراری کلیک کنید.

معنی خواب خوب پیش نرفتن عروسی

یونگ می‌گوید : اگر فردی در خواب ببیند که در یک عروسی است، اما عروسی خوب پیش نمی‌رود و در نهایت تبدیل به یک فاجعه می‌گردد، به این معنی است که او باید در زندگی واقعی خود به موارد منفی رسیدگی نماید.

شرکت کردن در عروسی

اگر فردی در خواب ببیند که در یک عروسی شرکت می‌کند، برای تعبیر این خواب باید به احساس خودش توجه داشته باشد. اینکه او از شرکت در این عروسی شاد است و یا ناراحت، می‌تواند مسیر تعبیر خواب را مشخص کند.

احساس فرد پس از شرکت در عروسی در خواب، می‌تواند نشان دهنده وضعیت فعلی او در زندگی‌اش باشد. خوشحال بودن در این خواب به معنای پذیرش تغییرات جدید در زندگی می‌باشد.

رویای عروسی با همسر فعلی

اگر فردی در خواب ببیند که با همسر فعلی خود ازدواج می‌کند، به این معنی است که او با همسرش به سعادت می‌رسد و نشان دهنده وفاداری او به همسرش می‌باشد.

در تعابیر دیگری از یونگ، ازدواج با همسر فعلی نشان دهنده وارد شدن به مرحله جدیدی از زندگی مثل بچه‌دار شدن نیز می‌باشد.

تعبیرخواب عروسی با فرد غریبه

یونگ می‌گوید : اگر فردی در خواب ببیند که با یک فرد غریبه ازدواج می‌کند، به این معنی است که بعد زنانه و مردانه فرد با یکدیگر به اتحاد می‌رسند. در واقع تعادلی میان بعد احساسی و خشونت آمیز بیننده خواب برقرار می‌شود.

تعبیرخواب کیک عروسی

دیدن کیک عروسی در خواب، به معنای رسیدن به سعادت در زندگی واقعی می‌باشد. فرد بیننده خواب از زندگی کردن لذت می‌برد و دارای آینده‌ای روشن و درخشان است.

تعبیر خواب عروسی به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون از دیگر معبران غربی بزرگ است که باور دارد شرکت کردن در جشن عروسی در خواب، به معنای قرار گرفتن در یک موقعیت مطلوب در زندگی است. در ادامه به چند تعبیرخواب عروسی از آنلی بیتون اشاره کرده‌ایم :

 • عروس شدن یک دختر : رسیدن ارث به دختر بیننده خواب
 • آراسته شدن برای عروسی خود : برآورده شدن آرزوها
 • غمیگن بودن از عروس شدن در خواب : برآورده نشدن انتظارات
 • بوسیدن عروسی در خواب : آشتی با دوستان
 • شما را عروسی می‌بوسد : نامزدتان به ثروت زیادی می‌رسد.
 • عروسی پنهانی با مردی غریبه : وقوع وقایع تلخ
 • ازدواج دختری با مرد ثروت‌مند : رسیدن به مقامی برتر از اطرافیان
 • عروسی کردن و نداشتن وجه مشترک با همسر : پایمال شدن خوشی‌ها و وقوع حوادث نامطلوب
 • بستن پیمان ازدواج در خواب : خبر از مرگ بیننده خواب
 • بودن در جشن عروسی خود با لباس عزا : داشتن زندگی زناشویی با دعوا و ناراحتی

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب عروسی می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

یک دیدگاه

 1. سلام من سنم کمه و مجردم من خواب دیدم که عروسم کردن و داماد رو ندیدم و فقط لحظه ای باهاش راه رفتم اما چهره شو ندیدم و داخل عروسی کسی بهم اهمیت نمی داد و با اصرار زیاد خودم لباس عروس پوشیدم حتی آرایش هم نداشتم و عروسی داخل خونه بود داخل عروسی هم دعوا شد و مهمون ها فقط اقوام خودم بودند و مادرم قصد پاره کردن گردنبند من رو داشت اولش خوشحال بودم و شوق داشتم اما بعد خیلی ناراحت بودم و فقط با چهره ناراحت به بقیه نگا میکردم
  تعبیرش چیه ؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره