تعبیر خواب کچل شدن

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب کچل شدن زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب کچل شدن

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از کچل شدن در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر کچل شدن را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

تعبیر خواب کچل شدن از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین یکی از بزرگ‌ترین معبران باستانی است که می‌گوید : اگر مردی در خواب ببیند که موهای جلوی سرش ریخته و کچل شده است، تعبیر خواب او رهایی از غم و انده می‌باشد.

اگر زنی در خواب ببیند که کچل شده است و موهای سرش ریخته است، تعبیر خواب او این است که ممکن است مشکلی در زینت و آرایش و یا زیبایی او به وجود آید.

معنی‌ خواب‌ کچل شدن از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید : اگر بازرگانی در خواب ببیند که کچل شده است، تعبیر خواب او رسیدن به سود مالی می‌باشد.

تعبیر خواب کچل شدن از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) بر این باور می‌باشد که دیدن کچل شدن در خواب، برای مردان به غم و اندوه و برای زنان کم شدن عزت در برابر همسر است. اگر فردی در خواب ببیند که خود موهایش را تراشیده و کچل شده است، تعبیر خواب او یکی از پنج مورد زیر است:

  1. رفتن به حج
  2. رفتن به مسافرت
  3. رسیدن به عزت و مقام بالای الهی
  4. داشتن امنیت در زندگی
  5. دولت

تعبیر خواب کچل شدن از نظر خالد اصفهانی

اگر فردی در خواب ببیند که خود و یا فرد دیگری از اطرافیانش کچل شده است، تعبیر خواب او این است که احتمالا یکی از نزدیکانش در زندگی او دخالت خواهد کرد که مانع از پیشرفت او می‌گردد.

به عقیده خالد اصفهانی کچل شدن در خواب به معنای کسالت در آینده است. اگر زنی در خواب ببیند که بخشی از سرش کچل شده است، تعبیر خواب او یکی از موارد مرگ، از دست دادن رفیق، بدشانسی، بیماری و گرفتاری‌های بزرگ می‌باشد.

تعبیر خواب کچل شدن از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب کچل شدن ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب کچل شدن به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است، که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است که دیدن خواب کچل شدن اشاره به کمبود اعتماد به نفس خواب‌بیننده دارد. در واقع فردی که خواب کچل شدن را می‌بیند از پیر شدن هراسان است و ترس دارد.

در تعابیر دیگری از یونگ برای خواب کچل شدن، ریختن موها در خواب نمادی از خلوص، فداکاری و فروتنی می‌باشد. در واقع فردی که این خواب را می‌بیند با اعتماد به نفس بالا، تمایل دارد در معرض دید عموم قرار بگیرد.

تعبیرخواب کچل شدن به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید : اگر زنی در خواب ببیند که موهایش می‌ریزد و کچل می‌شود، تعبیر خواب او این است که باید برای امرار معاش در زندگی تلاش کند.

تعبیرخواب کچل شدن به روش لوک اویتنهاو

به عقیده لوک اویتنهاو دیدن خواب کچل شدن، ناراحتی است. اگر فردی در خواب ببیند که موهایش می‌ریزد و کچل می‌شود، تعبیر خواب او این است که از موضوعی نگران است.

تعبیرخواب کچل شدن به روش معبران غربی

به عقیده معبران غربی کچل شدن در خواب دارای ارتباط مستقیمی با اعتماد به نفس خواب‌بیننده می‌باشد. چراکه از دست دادن موها همانند از دست دادن بخشی از وجود انسان، می‌تواند سخت و ناراحت کننده باشد. چراکه همه داشتن موهای زیبا را دوست دارند و ترس از عدم توجه دیگران، احساس ناامنی و آسیب‌پذیر بودن می‌تواند از تعابیر این خواب باشد.

در تعابیری دیگر از خواب کچل شدن، معبران غربی بر این باور هستند که خواب‌بینده توانایی کنترل خود را در ارتباط با دیگران ندارد و در واقع او بر احساساتش مسلط نیست. در ادامه به چند تعبیر دیگر از ریزش مو و کچل شدن در خواب از نگاه معبران غربی اشاره کرده‌ایم:

  • نگران از افکار خود پیرامون افزایش سن، از دست دادن جوانی و رسیدن به سنین پیری
  • هشدار در مورد عدم تکیه به دیگران و متکی بودن به خود
  • عدم کمک گرفتن از دیگران برای کارهای خود

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو
دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره