تعبیر خواب گرگ

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب گرگ زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب گرگ از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از گرگ در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر گرگ را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

تعبیر خواب گرگ از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین از بزرگ‌ترین معبران باستانی است که می‌گوید : دیدن گرگ در خواب نشانه‌ای از طلاق گرفتن همسر می‌باشد، اما اگر گرگ حمله کند، دارای تعابیر متفاوتی است و به معنای مشکلات بسیار در زندگی می‌باشد.

اگر در خواب خود دیدید که گرگی در یک روز برفی به شما حمله کرد، تعبیر خوابتان این است که شخصی بدخواهی شما را می‌کند و بهتر است حواستان باشد تا به شما آسیبی وارد نکند. تعبیر خواب گاز گرفتن گرگ به معنای این است که شخصی در عالم واقعیت به شما آسیب وارد خواهد کرد.

ابن سیرین معتقد است اگر فردی در خواب گرگی را بکشد و گوشت آن را بخورد، خواب او به این معنی است که در عالم بیداری به همان اندازه که گوشت خورده، ثروت و مال به دست می‌آورد.

تعبیر خواب‌ گرگ از نظر خالد بن علی بن محد العنبری

گرگ در خواب به عقیده العنبری نشانه‌ای از دزدی، ستم، دروغگویی و دشمنی می‌باشد. اگر فردی در خواب خود گرگی را مشاهده کند، در عالم بیداری به شخصی تهمت ناروا زده است. ورود گرگ به خانه نیز به دزد تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب گرگ از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرماید : دیدن گرگ در خواب دارای سه تعبیر متفاوت است که در ادامه آن‌ها را آورده‌ایم:

  1. زن و همسر
  2. کنیز
  3. خدمتکار

تعبیرخواب گرگ از نظر یوسف نبی (ع)

از نظر یوسف نبی (ع)، گرگ در خواب به دشمن تعبیر می‌شود. خواب بیننده در واقعیت باید تلاش کند تا از هر گونه گزند در امان بماند.

تعبیرخواب گرگ از نظر جابر مغربی

جابر مغربی دیدن خواب خوردن شیر گرگ را به خیانت دیدن از همسر تعبیر کرده است.

تعبیر خواب گرگ از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید : اگر فردی در خواب ببیند که گرگ زوزه می‌کشد، تعبیر خواب او پیروزی بر دشمنان است.

معنی خواب گرگ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد دیدن خواب گرگ و شنیدن صدای زوزه او، با ابراهیم کرمانی هم عقیده نیست و این خواب را به اخبار ناگوار و ناامید شدن تعیبر می‌کند.

تعبیر خواب گرگ از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب گرگ ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب گرگ به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است، که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است که دیدن گرگ در خواب نمادی از زیبایی، تنهایی، نجات، رمز و راز، غرور و البته اعتماد به نفس است.

در واقع فردی که خواب گرگ را می‌بیند، قادر است در بالا و پایین‌های زندگی، آرامش خود را حفظ کند و در هر موقعیتی تصمیم‌گیری درستی داشته باشد.

به عقیده یونگ، خواب گرگ در تعابیر منفی نیز به معنای پرخاشگری، آب زیرکاهی و خصومت می‌باشد. در واقع این خواب می‌تواند بازتابی از یک موقعیت غیر قابل کنترل در زندگی باشد.

تعبیر خواب گشتن گرگ

اگر در خواب خود دیدید که یک گرگ را می‌کشید، معنی آن خیانت است. در واقع در عالم بیداری رازهایی از زندگی برای شما آشکار خواهد شد.

تعبیر خواب تعقیب شدن توسط یک گرگ

یونگ می‌گوید : اگر در خواب خود دیدید که گرگی در حال تعقیب شما است، خوابتان به این معنی می‌باشد که شما در عالم بیداری از رویارویی با یک موضوع هراسان هستید و می‌ترسید که تاثیرات منفی بر زندگی شما داشته باشد.

تعبیر خواب شنیدن زوزه گرگ

شنیدن زوزه گرگ در خواب، به عقیده یونگ به معنای درخواست کمک از دیگران در زندگی بیداری می‌باشد.

تعبیر خواب گرگ شدن

اگر در خواب خود دیدید که یک گرگ شده‌اید، خواب شما بیانگر این است که در بیداری به تنهایی نیاز دارید. در واقع این خواب نمادی از حس ضد اجتماعی بودن خواب‌بیننده است.

تعبیر خواب گرگ سیاه

به عقیده یونگ گرگ سیاه در خواب، نمادی از سایه خود خواب‌بیننده می‌باشد. در واقع ویژگی‌هایی در گرگ وجود دارد که خواب‌بیننده وجود آن‌ها را در خود انکار می‌کند.

برخی از معبران دیدن گرگ سیاه را در خواب به مرگ و یا عذاب تعبیر می‌کنند. به این معنی که این خواب می‌تواند هشداری برای از دست دادن یکی از عزیزان در زندگی باشد.

تعبیر خواب گرگ سفید

یونگ می‌گوید : گرگ سفید در خواب نمادی از شجاعت، قدرت و پیروزی می‌باشد. دیدن این خواب به معنی است که خواب‌بیننده حتی در تاریک‌ترین ساعات زندگی نیز توانایی دیدن نور را دارد. البته در تعابیری دیگر یونگ می‌گوید : دیدن خواب گرگ سفید می‌تواند به این معنی نیز باشد که شما دانشی فراتر از محیط زندگی خود دارید.

در تعابیری دیگر از خواب گرگ سفید، این خواب به بخش‌هایی از درون ما اشاره می‌کند که قابل تطابق با قوانین اجتماعی نیست. یا می‌تواند نمادی از احساسات سرکوب شده خواب‌بیننده برای پذیرفته شدن در جامعه باشد.

تعبیرخواب گرگ به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون از دیگر معبران غربی، بر این باور است که گرگ در خواب، در واقع فردی است که اسرار خواب بیننده را فاش خواهد کرد.

شنیدن صدای زوزه در خواب به عقیده بیتون به این معنی است که خواب‌بیننده در یک رقابت صادقانه به دلیل اتحادی نهانی، شکست خواهد خورد. کشتن گرگ در خواب اشاره به شکست دشمنان دارد.

اگر فردی در خواب ببیند که یک تیر به سمت یک گرگ شلیک می‌کند، تعبیر خواب او ستمی است که به دوستان و یا خانواده وارد می‌شود.

تعبیرخواب گرگ به روش کتاب فرهنگ تفسیر رویاها

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است که گرگ در خواب، در واقع احساس بیم از خطرهای ناشناخته را به تصویر می‌کشد.

ترس از واکنش‌های غریزی انسان در شرایط سخت می‌باشد، بنابراین در قالب یک حیوان در خواب به تصویر کشیده می‌شود. در واقع خواب‌بیننده خود را اسیر احساسات غریزی‌اش می‌بیند.

در تعابیری دیگر در این کتاب، برای دیدن خواب گرگ تعابیر ترس زنانه از جنسیت مردانه، خشم و یا خواسته‌های سرکوب شده و احساساتی که خواب بیننده از آن‌ها هراس دارد نیز آورده شده است.

تعبیرخواب گرگ به روش کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها، گرگ نشانه‌ای از شانس و خوشبختی می‌باشد. اگر در خواب خود دیدید که گرگی در حالت دویدن است، تعبیر خوابتان این است که به زودی با دشمنان باهوش و حیله‌گرتان برخورد خواهید داشت.

اگر فردی در خواب ببیند که گرگی لباس انسان را به تن کرده است، خواب او به این معنی می‌باشد که باید در تصمیم‌گیری‌های خود با احتیاط بیشتری عمل کند و آینده‌نگر باشد. دیدن خواب بازی دو گرگ باهم، به معنای داشتن دوستانی دورو است و همینطور به دام انداختن گرگ در خواب نیز اشاره به مال و ثروت فراوان دارد.

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو
دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره