تعبیر خواب آینه

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب آینه زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب آینه از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از آینه در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر آینه را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

معنی خواب آینه از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین از بزرگ‌ترین معبران باستانی است که دیدن آینه در خواب را اعتبار و آبرو تعبیر می‌کند. اگر در خواب خود دیدید که در حال هدیه دادن آینه‌ای به شخص دیگری هستید؛ خوابتان به این معنی است که شما پولی را به فرد دیگری قرض خواهید داد و یا ممکن است چیزی را به عنوان ضمانت به او بدهید.

دیدن آینه با قاب نقره‌ای در خواب، تعبیر خوبی ندارد. به طوری که اگر فردی در خواب ببیند که در آینه‌ای با قاب نقره‌ای نگاه می‌کند، ممکن است جایگاه و مقام خود را از دست بدهد. نگاه کردن در آینه نیز به عقیده محمد بن سیرین، به معنای برادردار شدن می‌باشد.

معنی‌ خواب‌ آینه از نظر جابر مغربی

اگر در خواب خود چهره شخص دیگری را در آینه دیدید؛ از قضا آن شخص از چهره زیبا و نیکویی برخوردار بود، خواب شما به بزرگی، عزت و احترام تعبیر می‌شود. در صورتی که شخصی که در آینده دیدید ناشناس بود، این خواب شما تعبیر خاصی ندارد.

به طور کلی جابر مغربی برای دیدن خود آینه در خواب تعبیری ارائه نکرده است و بر این باور می‌باشد که تعبیر خواب آینده با توجه به چیزی است که درون آینه وجود دارد. مثلا اینکه تصویر آینه صاف باشد یا کدر و یا شخصی در آینه دیده شود و یا خیر.

معنی‌ خواب‌ آینه از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید : اگر مردی در خواب ببیند که یک آینه آهنی در دست دارد و خود را در آن نگاه می‌کند، خواب او به شرط داشتن همسر باردار، به معنای این است که صاحب یک فرزند پسر خواهد شد.

اگر زن بارداری در خواب ببیند که در آینه نگاه می‌کند، خواب او به فرزند دختر تعبیر می‌شود. اما اگر زن باردار نباشد تعبیر خواب او این است که شوهر خواب‌بیننده او را طلاق می‌دهد و با زن دیگری ازدواج می‌کند.

اگر پسری در خواب ببیند که در آینه نگاه می‌کند، خواب او به این معنی است که در عالم بیداری صاحب یک برادر می‌شود. دیدن این خواب توسط یک دختر، به معنای خواهردار شدن است.

در صورتی که یک فرد مسئول و یا صاحب منصب در خواب به آینه نگاه کند، تعبیر خواب او از دست دادن مقام و منصب در عالم بیداری است.

تعبیر خواب آینه از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرماید : دیدن آینه در خواب دارای شش تعبیر متفاوت است:

 • ازدواج
 • صاحب یک پسر شدن
 • مقام و حکومت
 • دوست و يار
 • شريک
 • کار با وضعيت خوب

امام صادق (ع) می‌فرماید : اگر مرد مجردی در خواب خود آینه ببیند، تعبیر خواب او این است که به زودی زن می‌گیرد و به جایگاه و مقام بالایی نیز می‌رسد. دیدن این خواب برای دختران مجرد، به معنای شوهر کردن و عزیز شدن در پیش همسر است.

اگر فردی در خواب ببیند که یک مرد ناشناس به او آینه‌ای هدیه می‌دهد تا در آن نگاه کند، خواب او به این معنی است که خواب‌بیننده از دیدن دوستی که سال‌ها او را ندیده است، خوشحال می‌گردد.

تعبیرخواب آینه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی دیدن آینه در خواب را به دوست، همدم، یار و مونس معنا می‌کند. این معبر باستانی می‌گوید که دیدن آینه در خواب خوب است؛ در حالی که فرد خودش را در آینه نگاه کند. در صورتی که فرد پس از نگاه کردن به آینه، صورت خودش را ببیند خداوند یک پسر به او می‌دهد و اگر فرزندی در راه نداشته باشد، از جانب فرزندش سود و منفعتی به او خواهد رسید.

اگر زنی چهره خودش را در خواب در آینه ببیند، خداوند یک دختر به او می‌دهد و اگر از سن فرزنددار شدن آن زن گذشته است، محبتی از جانب فرزندان به سوی زن روانه می‌گردد.

اگر در خواب خود دیدید که آینه‌ای در دست دارید اما آن را به دیگران می‌بخشید، این خواب شما به این معنی است که در زندگی واقعی از مال و ثروت خود بذل و بخشش می‌کنید و یا شرایطی را فراهم می‌کنید که دیگران به پول و ثروت برسند.

دیدن آینه با قاب نقره‌ای در خواب خوب نیست و اشاره به بی‌حرمت شدن خواب‌بیننده دارد که تمامی معبران باستانی دیدن آینه نقره در خواب را مکروه می‌دانند.

تعبیر خواب آینه از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب آینه ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب آینه به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است، که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است که دیدن خواب آینه اشاره به شخصی دارد که خواب‌بیننده به آن علاقه‌مند است. شخص مورد نظر می‌تواند دوست، همسر و یا حتی پدر و مادر باشد.

یونگ می‌گوید : دیدن آینه غبار آلود در خواب، به معنای این است که خواب بیننده شناخت درستی از خودش ندارد و نمی‌داند به دنبال چه اهدافی است؛ به همین دلیل سردرگم و پریشان می‌باشد.

اگر خودتان را در عالم خواب در آینه دیدید، این خواب به این معنی می‌باشد که شما چه تصویری از خودتان دارید و دیگران چگونه شما را در آینه نگاه می‌کنند. ممکن است شما سعی کنید برخی ویژگی‌های شخصیتی‌تان را تغییر دهید. اگر در خواب ببینید که به آینه نگاه می‌کنید اما بازتاب تصویری خود را در آن مشاهده نمی‌کنید؛ این خواب به معنای از دست دادن هویت تعبیر می‌گردد. البته در تعابیری دیگر معنای این خواب تغییر دادن خود به خاطر دیگران است به گونه ای که خواب‌بیننده به اندازه‌ای تغییر کرده است که خودش را نمی‌شناسد.

همینطور یونگ بر این باور می‌باشد که اگر فردی در عالم خواب آینه را بشکند، خواب او به این معنی است که تمایل دارد تصویر قدیمی خود را از بین ببرد. در واقع این خواب حتی می‌تواند به معنای پایان دادن به یک عادت قدیمی باشد.

تعبیرخواب آینه به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون دیدن آینه شکسته در خواب را به معنای از دست دادن یکی از نزدیکان و عزیزان در زندگی تعبیر می‌کند. اگر شما دختر مجردی هستید و در عالم رویا در خواب می‌بینید که آینه‌ای که در مقابل شماست، می‌شکند، تعبیر خوابتان ازدواجی است که به طلاق کشیده می‌شود.

اگر در آینه نگاه کردید اما شخص دیگری را دیدید، تعبیر خوابتان این است که شخصی به خاطر منفعت و خودخواهی، رفتاری به دور از عدالت و انصاف با شما دارد. دیدن حیوان و یا حیواناتی در خواب به دل‌سردی، ناکامی و ضرر و زیان مادی تعبیر می‌گردد.

در صورتی که در خواب دیدید که در آینه به خود نگاه می‌کنید، تعبیر خوابتان این است که به زودی بیمار می‌شوید و در بستر درد و رنج گرفتار خواهید شد.

تعبیرخواب آینه به روش لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو دیدن آینه در خواب را به اتفاقات و خبرهای ناخوشایند تعبیر می‌کند، به طوری که می‌گوید اگر فردی در عالم خواب یک آینه شکسته را مشاهده کند، خواب او به معنای یاس، ناامیدی و سردرگمی است.

تعبیر خواب آینه به روش کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها برای دیدن آینه در خواب چندین تعبیر ارائه شده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره کرده‌ایم :

 • نگاه کردن یک زن در آینه به خود : فریب خوردن از دوستان
 • شکستن آینه : اتفاقات غیر منتظره و یا سردرگمی و ناراحتی
 • نگاه کردن یک مرد در آینه به خود : دقت بیشتر در کارها
 • نگاه کردن یک دختر جوان در آینه به خود : تغییر دوست یا نامزد
 • نگاه کردن یک زن شوهر دار در آینه به خود : عدم وفاداری به همسر
 • نگاه کردن یک عاشق در آینه به خود : وفادار نبودن معشوق

تعبیر خواب آینه به روش اچ میلر

اگر در خواب خود آینه‌ای را دیدید، خواب شما به معنای رسیدن به شناخت بیشتر نسبت به خودتان می‌باشد. اگر در خواب دیدید که آینه‌ای که در مقابلتان وجود دارد مات و کدر است، خوابتان به این معنی می‌باشد که شما از خودتان تصویر خوبی دارید و خود را فردی باشخصیت فرض می‌کنید. به عقیده اچ میلر دستور درست کردن آینه در خواب، به معنای این است که شخصی در حال تدارک دیدن یک خیانت بزرگ نسبت به خواب‌بیننده است.

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو
دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره