تعبیر خواب انگور از معبران بزرگ

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب انگور زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب انگور از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از انگور در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر انگور را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

معنی خواب انگور از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین از بزرگترین معبران باستانی می‌باشد که می‌گوید : خوردن انگور سفید در خواب به معنای به دست آوردن مالی سخت می‌باشد. در همین باب خوردن انگور قرمز در خواب نیز به معنای رسیدن به منفعت اندک است.

اگر فردی در خواب ببیند که در حال خوردن انگوری است که دارای پوست به اصطلاح سختی است، به معنای به دست آوردن مال و ثروت به سختی می‌باشد. خوردن انگورهایی به رنگ روشن نشان دهنده مال حلال است.

انگور با ظاهری تازه و طعمی شیرین نشان دهنده مال و ثروت، جاه و مقام و عزت و بزرگی می‌باشد.

معنی خواب انگور از نظر یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) می‌فرماید : خوردن انگور سیاه در خواب نشان دهنده غم و اندوه می‌باشد. اگر فردی در خواب ببیند که در حال خوردن انگور به صورت دانه دانه است، به ازای هر یک دانه انگور که می‌خورد، یک چوب تازیانه بر او می‌زنند.

در مقابل خوردن انگور سفید و یا رنگ روشن در خواب نشان دهنده نعمت‌های این دنیا است.

معنی خواب‌انگور از نظر جابر مغربی

اگر فردی در خواب ببیند که در حال له کردن انگور در تشت بزرگی است، به این معناست که او به زن بزرگی خدمت خواهد کرد. فشردن انگور درون یک کاسه نیز به عقیده جابر مغربی به خدمت کردن به یک فرد خسیس معنا می‌شود.

تعبیر خواب انگور از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) نیز از معبران باستانی می‌باشد که می‌فرماید دیدن انگور سفید و سیاه در خواب دارای سه تعبیر به شرح موارد زیر است :

 • فرزند نیک
 • علم
 • مال حلال

در تعبیری دیگر امام صادق (ع) می‌فرماید فشردن انگور در خواب نیز دارای سه تعبیر به شرح موارد زیر می‌باشد :

 • مال با خیر و بركت
 • فراخی نعمت
 • از قحطی نجات پیدا کردن

معنی‌‌خواب‌‌انگور از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید : دیدن خواب انگور خوب می‌باشد و نشان دهنده امید است. ریشه درخت انگور همانند امیدی است که در دل خاک کاشته می‌شود و می‌توان تا سال‌ها از بهره و میوه آن استفاده کرد.

اگر فرد بیماری در خواب خود انگور ببیند، به این معناست که او شفا پیدا می‌کند. دیدن انگور در خواب به معنای به ثروت رسیدن تهی دست نیز می‌باشد.

البته در تعابیری دیگر منوچهر مطیعی تهرانی معتقد است که دیدن انگور در خواب به معنای بی‌خردی و سرمستی هم می‌باشد.

تعبیر خواب انگور از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب انگور ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب انگور به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است که دیدن خواب انگور نمادی از ثروت و رسیدن به موقعیت‌های بهتر در زندگی است. در واقع دیدن خواب انگور به این معنی است که فرد بیننده خواب پاداش کارهای خوب خود را دریافت خواهد کرد.

یونگ معتقد است دیدن خواب انگور در تعابیری دیگر اشاره به جاودانگی و یا حس از خود گذشتگی نیز دارد.

درخت انگور

یونگ می‌گوید : اگر فردی در خواب خود درخت انگور ببیند به مال و ثروت می‌رسد و در ناز و نعمت غرق می‌شود. درخت انگور در خواب نمادی از بردباری و توانایی فرد بیننده خواب در شاد کردن دیگر افراد نیز می‌باشد.

در تعابیری دیگر از یونگ، درخت انگور نشان دهنده افکار آرمان گرایانه و امید دهنده فرد بیننده خواب نیز هست.

تعبیرخواب تاکستان

دیدن تاکستان در خواب به عقیده یونگ، بیانگر نتیجه کارهایی است که در زندگی خود انجام داده‌اید. در واقع فردی که تاکستان را در خواب خود می‌بیند، نتیجه تلاش‌ها و سخت کوشی‌های خود را دریافت می‌کند.

تعبیرخواب انگور به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید : اگر فردی در خواب ببیند که در حال چیدن انگور است، به این معنی است که او بعد از مشکلات و دردسرهای بسیار به شادی می‌رسد.

دیدن خواب خوردن انگوری سبز رنگ، به این معناست که فرد بیننده خواب برای رسیدن به لذت، اسیر احساسات می‌شود و مرتکب یک خطا می‌گردد.

به طور کلی به عقیده آنلی بیتون دیدن خواب انگور به معنای فرار از یک کار سخت است. دیدن خواب انگور برای دختران جوان، به معنای دلسردی از رسیدن به آرزوها می‌باشد.

تعبیرخواب انگور به روش لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو هم برای دیدن خواب انگور در حالت‌های متفاوت، تعابیر گوناگونی را ارائه کرده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره کرده‌ایم :

 • انگور خوردن در خواب : تب کردن
 • چیدن انگور از درخت : جدایی
 • انگور سفید : رسیدن به شادی
 • گرفتن انگور از شخص دیگری : آشنایی‌های تازه
 • کشمش : دعوا با همسایه
 • انگور سیاه : غصه

تعبیر خواب انگور به روش کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها برای دیدن انگور در خواب چند تعبیر ارائه شده است. در ادامه به تعبیر خواب انگور در کتاب سرزمین رویاها پرداخته‌ایم :

 • دیدن خواب انگور : فرار از کار سخت
 • خوردن انگور : استرس و اضطراب
 • انگور سفید : پیروزی بر دشمنان
 • دیدن و یا خوردن انگور سیاه : احتیاط بیشتر در کارها
 • درخت انگور پر بار : عمر طولانی
 • چیدن انگور : شانس بزرگ در زندگی
 • خریدن انگور در خواب : احتیاط
 • فروختن انگور در خواب : برطرف شدن نگرانی ها
 • خوشه های انگور : افزایش دارایی
 • حمل و جابه جا کردن انگور : ثروت

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره