تعبیر خواب اسب | معنی خواب اسب سیاه و قهوه ای

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب اسب زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی.

تعبیر خواب اسب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب اسب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

تعبیر خواب اسب از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از اسب در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر اسب را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

معنی خواب اسب از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب اسب می‌گوید : اگر فردی در خواب ببیند که سوار بر یک اسب برهنه و بدون زین است، به این معنی است که او دچار مصیبت، معصیت و گناه می‌گردد.

اگر فردی در خواب ببیند که سوار بر اسبی است که بال دارد و می‌تواند پرواز کند، به این معنی است که او به بزرگی می‌رسد. خوردن گوشت اسب به صورت کباب و بریان شده، به معنای منفعت بردن از جانب یک شخص بزرگ می‌باشد.

در صورتی که فردی در خواب ببیند که اسبی او را لگد می‌زند، به این معنی است که در کارش گره می‌افتد. پهن اسب در خواب نیز اشاره به مال و نعمت فراوان دارد.

برای آشنایی با راه های رفع موانع موفقیت کلیک کنید.

معنی خواب اسب از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرماید : تعبیر خواب اسب دارای پنج وجه متفاوت است :

  • مورد احترام واقع شدن
  • کسب مقام و جاه
  • رسیدن به فرمانروایی
  • به دست آوردن عظمت و بزرگی
  • خیر و بركت

تعبیر خواب اسب از نظر حضرت دانیال (ع)

به عقیده حضرت دانیال نبی(ع)، دیدن و تعبیر خواب اسب تازی به معنای رسیدن به عزت و بزرگی است. اگر اسبی که فرد بر آن سوار است، دارای دم بلند و پری باشد، به این معنی است که خادمان بسیاری خواهد داشت.

کم بودن عضوی از اسب در خواب، به معنای وجود نقصان و کاستی در عزت و شرف بیننده خواب است. اگر فردی در خواب ببیند که با اسبی درگیر شده و شکست می‌خورد، به این معنی است که بیننده خواب دچار مصیبت و گناه می‌شود.

برای آشنایی با راه های جبران و غلبه بر احساس گناه کلیک کنید.

خواب اسب از نظر جابر مغربی

جابر مغربی در ارتباط با تعبیر خواب اسب گفته است که اگر فردی در خواب ببیند که گله بزرگی از اسب‌ها در نزدیکی خانه او پرسه می‌زنند، به این معنی است که در آنجا باران می‌بارد و سیل جاری می‎‌شود.

شلاق زدن اسب در خواب نیز به معنای این است که بیننده خواب برای شخصی کاری را انجام می‌دهد ولی در عین حال منت نیز می‌گذارد.

اگر فردی در خواب ببیند که کسی اسب مادیانی را به او داده است، به این معنی است که بیننده خواب در یک ازدواج خسته با زنی ازدواج می‌کند.

معنی خواب‌اسب از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب اسب می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند که سوار بر اسب سیاهی است، به این معنی است که او اقدام به کاری می‌کند که از آن جهت به مال و اموال می‌رسد.

دیدن خواب سوار شدن بر اسب، به معنای رسیدن به شرف و بزرگی می‌باشد. سوار شدن بر اسب برهنه و بدون زین به معنای گرفتار شدن در گناه و مصیبت است.

اگر کسی در خواب ببیند که دم اسب را در دست گرفته است، به این معنی است که به همان اندازه به مال و ثروت می‌رسد. سم اسب نیز نشان دهنده مال و اموال است. ابراهیم کرمانی اضافه کرده است که شیهه اسب در خواب نشان دهنده اخبار خوب برای بیننده خواب می‌باشد.

برای اطلاع از علت دیدن خواب تکراری کلیک کنید.

معنی خواب‌اسب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب اسب را نیکو می‌داند. دیدن اسب سفید در خواب نشان دهنده شرف و بزرگی است. در مقابل اسب سیاه به معنای اجبار به انجام کاری است که در مسیر فرد بیننده خواب قرار می‌گیرد. اسب سبز نشان دهنده دین و اسب زرد نوید دهنده رهایی از بیماری می‌باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی نیز همچون دیگر معبران باستانی بر این عقیده است که گله اسب نشان دهنده نزول باران و  اسب مادیان به زن تعبیر می گردد.

برای رسیدن به مقصود حتما درباره خصوصیات ثروتمندان بخوانید.

تعبیر خواب اسب از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند.

ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب اسب ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب اسب به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است، که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است که اسب نمادی از نیرومندی، قدرت، تحمل و انرژی فیزیکی قوی می‌باشد. به عقیده یونگ فردی که خواب اسب می‌بیند، نیاز دارد تا نیروهای وحشی درونی خود را رام کند.

تعبیرخواب اسب دو سر

یونگ در ارتباط با تعبیر خواب اسب می‌گوید : اگر فردی در خواب اسبی را ببیند که دو سر دارد، به این معنی است که او در زندگی واقعی در یک دوراهی گیر کرده است.

تعبیرخواب اسب سیاه

اسب سیاه در خواب نشان دهنده راز و در تعبیری دیگر درنده‌خویی است. البته یونگ معتقد است که دیدن اسب سیاه در خواب می‌تواند به قرار گرفتن در یک موقعیت ناشناس و یا حتی نیروی غیبی نیز اشاره داشته باشد.

تعبیر خواب اسب سفید

به عقیده یونگ دیدن اسب سفید در خواب اشاره به پاکدامنی، کامیابی و خوش شانسی دارد.

تعبیر خواب اسب مرده

اسب مرده در خواب، به معنای این است که چیزی در زندگی گذشته فرد بوده است که به او قدرت می‌بخشیده است و حالا آن منبع انرژی و قدرت از بین رفته است.

تعبیرخواب گله اسب

دیدن یک گله اسب وحشی در خواب، به معنای حس آزادی و نداشتن مسئولیت می‌باشد. البته یک گله اسب وحشی می تواند به احساسات غیر قابل کنترل فرد نیز اشاره داشته باشد. به طور کلی اسب وحشی در خواب نشان دهنده تمایلات جنسی نامحدود است.

تعبیر خواب اسب سواری

اسب سواری در خواب به عقیده یونگ، به معنای قرار گرفتن در یک جایگاه و یا موقعیت بالا است.

تعبیرخواب اسب زره پوش

اسب زره پوش در خواب نشان دهنده پرخاشگری، وحشی گری و یا سخت بودن بیننده خواب می‌باشد.

تعبیرخواب شستن اسب

اگر فردی در خواب ببیند که اسبی را می‌شوید، به این معنا است که او در زندگی واقعی تمایل دارد انرژی از دست رفته خود را احیا کند.

تعبیر خواب خوردن گوشت اسب

اگر فردی در خواب ببیند که در حال خوردن گوشت اسب است، در حالی که اینکار در فرهنگ او ناپسند می‌باشد، به این معنی است که موقعیتی در زندگی فرد وجود دارد که او نمی‌خواهد جزئیات آن را بداند. لذت بردن از خوردن گوشت اسب در خواب به معنای کسب تجربه‌های جدید در زندگی است.

تعبیر خواب نگاه کردن به مسابقه اسب دوانی

اگر فردی در خواب ببیند که در حال تماشای یک مسابقه اسب دوانی می‌باشد، به این معنی است که او برای پیش رفتن در زندگی دارای قدرت و انگیزه‌ای مضاعف است.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب اسب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت شهری با شماره 9099070354 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره