تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب مسافرت زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب مسافرت از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از مسافرت در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر مسافرت را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

معنی خواب مسافرت از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین از معبران باستانی می‌گوید : اگر شخصی به مسافرت برود و وقتی به مقصد برسد، آنجا از آنچه که تصور می‌کرد، زیباتر بود به این معنی است که اتفاقاتی خواهد افتاد که حال او خوب می‌شود. همین خواب در حالت برعکس دارای تعبیر برعکس نیز می‌باشد.

معنی خواب‌مسافرت از نظر ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که به مسافرت می‌رود اما خودش نمی‌داند که مقصد کجاست، خواب او به این معنی است که او از زنش جدا می‌شود.

در صورتی که فرد در خواب ببیند که برای خداحافظی با دسته‌ای از افراد به مسافرت می‌رود، به این معنی است که در حال او تغییر و دگرگونی ایجاد خواهد شد.

معنی خواب مسافرت از نظر جابر مغربی

جابر مغربی نیز دیدن خواب مسافرت همراه با شادی فرد بیننده خواب را به نیکو شدن حال او تعبیر می‌کند.

معنی خواب‌مسافرت از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی بر این باور است که دیدن خواب مسافرت و سفر کردن، نشان دهنده تغییر و دگرگونی است.

اگر فردی در خواب ببیند که همراه با ساک و چمدان‌های بسیاری آماده است و به مسافرت می‌رود، به این معنی است که تغییراتی در زندگی واقعی او ایجاد خواهد شد که تکالیف زیادی را بر عهده او قرار می‌دهد.

در صورتی که فرد در خواب ببیند که از سفر همراه با سوغات و وسایل زیادی برگشته است، به این معنی است که دگرگونی‌های زیاد و خوبی در زندگی واقعی در انتظار فرد است.

این معبر باستانی به سفر رفتن همراه با گریه را نیز در واقعیت به خوشحالی تعبیر می‌کند.

تعبیر خواب مسافرت از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با علل خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب مسافرت ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب مسافرت به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است، که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است، مسافرت در خواب می‌تواند به کشف خود یا یک پیشرفت اشاره داشته باشد. کسی که در خواب سفر می‌کند، در صورتی که منظره‌هایی را در سفر ببیند، می‌تواند آن ها را نمادی از احساسات خود بداند.

رفتن به سفر

به طور کلی رفتن به مسافرت در خواب به این معنی است که فرد در زندگی واقعی خود، نیاز دارد تا زمان‌هایی را برای استراحت و تفریح اختصاص دهد. در واقع فرد به دنبال راهی است تا از روزمرگی‌هایی که دارد فرار کند.

در تعبیری دیگر مسافرت رفتن در خواب، به این معنی است که فرد به دنبال کشف جنبه متفاوتی از زندگی‌اش می‌باشد.

سفر با دوستان

یونگ باور دارد اگر فردی در خواب ببیند که با دوستانش به یک سفر می‌رود، به این معنی است که او در زندگی واقعی یک تغییر خوشایند و هماهنگ را تجربه خواهد کرد.

تعبیر خواب سفر کاری

دیدن خواب رفتن به یک سفر کاری می‌تواند بیانگر این باشد که فرد زمان سختی را پیش رو دارد که باید تلاش کند تا با گذر از این زمان سخت، به آرامش برسد.

مسافرت با ماشین

سفر کردن با ماشین در خواب، به تصمیماتی که فرد در زندگی‌اش می‌گیرد اشاره دارد. اگر در این سفر جاده هموار و بدون مشکل باشد، به این معنی است که فرد بیننده خواب مراحل زندگی خود را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارد.

در صورتی که جاده‌ای که فرد در آن در حال مسافرت با ماشین است، هموار نباشد به این معنی است که زندگی او ممکن است پر از موانع و مشکلات باشد.

تعبیر خواب مسافرت با هواپیما

یونگ معتقد است که اگر فرد ببیند که در حال مسافرت با هواپیما است، به این معنی می‌باشد که او یک دوره شادی کوتاه مدت را در زندگی‌اش تجربه خواهد کرد.

تعبیر خواب مسافرت با کشتی

مسافرت با کشتی در خواب به این معنی است که فرد بیننده خواب بسیار ایده آل گرا می‌باشد. در واقع این فرد افکار واقع گرایانه‌ای در سر ندارد و ممکن است هیچ کدام از اهداف او به واقعیت تبدیل نشود.

تعبیر خواب مسافرت به روش آنلی بیتون

اگر فردی در خواب ببیند که در سفر خود از یک مسیر پر از سنگلاخ و شیب دار باید عبور کند، به این معنی است که او پس از رسیدن به یک منفعت بزرگ، زیان زیادی را متحمل می‌شود.

عبور از تپه‌های سرسبز و دیدن مناظر زیبا در حین مسافرت در خواب، نشان دهنده شادمانی و خوشحالی است.

مسافرت به مکان‌های ناشناخته در خواب به داشتن دشمنان خطرناک و مسافرت از طریق دریا به رسیدن به پول و ثروت زیاد تعبیر می‌شود.

در صورتی که فرد در خواب ببیند که در حال مسافرت با کشتی در دریا است اما ناگهان در دریا با یک فاجعه مواجه می‌شود، به این معنا است که او ممکن است گرفتار یک عشق دروغین شود.

آنلی بیتون معتقد است مسافرت به تنهایی و با ماشین نیز به معنای رفتن به یک مسافرت پر حادثه در زندگی واقعی فرد بیننده خواب می‌باشد.

تعبیر خواب مسافرت به روش لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو نیز حالت‌های مختلف دیدن خواب مسافرت را با تعابیر مختلفی بیان کرده است. در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم:

  • رفتن به سفر علمی : شادمانی
  • پای پیاده سفر کردن : انجام امور بسیار مهم
  • مسافرت از طریق دریا : سفر به سرزمین‌های دور
  • سفر بر روی آب : تجربه یک زندگی متوسط
  • سفر کردن با بار بسیار : بار زیاد اشاره به غم و غصه و یا خرج بیهوده
  • مسافرت در شب : ترک کشور

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره