تعبیر خواب دندان درآوردن ، افتادن و کشیدن چیست؟

تعبیر خواب دندان زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند و شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب دندان از نظر معبران باستانی

دیدن حالت‌های مختلف از دندان از نظر معبران باستانی معانی و تعابیری متعددی دارد. در ادامه تعبیر خواب دندان را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

تعبیر خواب دندان از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین از معبران بزرگ باستانی و اسلامی گفته است اگر فردی در خواب ببیند که دندان پیشین او در کف دست و یا بر زمین افتاده است، اما در خاک نیافتاده است، بدین معنی است که صاحب فرزند، خواهر و یا برادری خواهد شد. اما اگر ببیند که دندان او بر خاک افتاده است، نشان دهنده آن است که فردی از او جدا خواهد شد.

اگر فرد در خواب ببیند که بعضی از دندان‌هایش شکسته و یا از بین رفته است، نشان دهنده این است که به او بلا و گرفتاری خواهد رسید.

اگر شخصی در خواب ببیند که دندان های پیشین او زیاد شده است و یا کاملا تمیز است، بدین معنی است که به او خیری خواهد رسید.

اگر فردی در خواب ببیند که دندان‌ها و یا دندان او از آبگینه و یا از سیم و سفال است، بدین معنی است که مرگ او نزدیک است.

تعبیر خواب دندان از نظر ابراهیم کرمانی

از نظر ابراهیم کرمانی اگر فردی در خواب ببیند که دندان های او بسیار خوش بو است، یعنی خویشاوندانش پشت سر او به نیکی یاد می‌کنند و در غیر این صورت دندان‌های بد بود نشان از این است که پشت سر او غیبت می‌کنند.

اگر فردی در خواب ببیند که دندان درد داشته است و دندانش را می‌کند، نشان از این دارد که مال و اموالی به او خواهد رسید و اگر ببیند دندانش سیاه شده است، بدین معنی است که غم و اندوهی به او خواهد رسید.

تعبیر خواب دندان از نظر مغربی

مغربی می‌گوید اگر فردی در خواب ببیند که برخی از دندان‌هایش ناپدید شده است، بدین معنی است که از نزدیکان او که در غربت و دوری بوده‌اند، به سلامت نزد او باز می‌گردند.

تعبیر خواب دندان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی از معبران باستانی اسلامی گفته است که تعبیر خواب دندان به افراد خانواده برمی‌گردد. بدین معنی که دندان های فک بالا مردان فامیل، دندان‌های فک زیرین زنان، دندان‌های کرسی همسر و پدر و مادر و دندان‌های جلو فرزندان می‌باشند.

اگر شخصی در خواب ببیند که یکی از دندان‌های جلویی او کنده می‌شود، بدین معناست که یکی از جوانان از فامیل فرد ازدواج کرده و یا به مسافرت خواهد رفت. اگر دندان‌های کناری این وضعیت را داشته باشد، بدین معناست که از اقوام دور کسی ازدواج خواهد کرد.

اگر شخصی در خواب ببیند که دندانش بر روی زمین افتاده است اما با خاک آلوده نشده است، بدین معنی است که یکی از نزدیکانش بیمار خواهد شد، اما اگر با خاک آلوده شود، بدین معنی است که یکی از نزدیکانش می‌میرد.

اگر فردی در خواب ببیند که دندان کرم خورده‌ای دارد که درد می‌کند، بدین معنی است که گرفتار دشمن خواهد شد، اما دندان درد نشان از گرفتار قرض و بدهی شدن است.

اگر فردی در خواب ببیند که دندان کرسی او درد می‌کند، یعنی با همسر خود اختلاف پیدا خواهد کرد و اگر آن دندان را بکشد، بدین معنی است که از همسرش جدا می‌گردد.

تعبیر خواب دندان از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) دیدن دندان را در خواب مربوط به شش مورد می‌داند که در وهله اول اهل بیت خانواده و بستگان و سپس مال، منفعت، غم و اندوه، گزند و زیان، مفارقت و جدائی از خویشان است.

تعبیر خواب دندان از نظر حضرت یوسف (ع)

حضرت یوسف (ع) می‌فرماید که اگر فرد در خواب ببیند که دندانش می‌افتد، بدین معنی است که یکی از خویشان او از وی جدا می‌گردد. دیدن شکستن دندان نیز نشان دهنده مصیبت و جدل است.

تعبیر خواب دندان از نظر حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال نیز بر این عقیده بوده است که خواب دندان مرتبط با خانواده فرد می‌باشد.

تعبیر خواب دندان‌ها از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با علل خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب نوزاد ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب دندان به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در ادامه تعابیر مختلفی از حالت‌های دندان را مطابق کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آورده‌ایم.

ریختن دندان ها

ریختن دندان ها در واقع نشان دهنده از دست دادن چیزی می‌باشد. معمولا این حس از دست دادن، حس از دست دادن اعضای خانواده است.

اما یونگ ریختن دندان‌ها را این گونه نیز تعبیر می‌کند که چون دندان‌های ما در هفت سالگی می‌ریزد و در واقع برای اولین بار بخشی از بدن‌مان را از دست می‌دهیم و می‌ترسیم که دیگر اعضای خود را نیز از دست بدهیم. در واقع نشان دهنده نگرانی‌ها در مورد رو به پیری رفتن نیز باشد.

افتادن یک دندان

افتادن یک دندان در خواب نشان دهنده این است که فرد در زندگیش چیزی را از دست می‌دهد و البته می‌تواند به مرگ کسی نیز اشاره داشته باشد.

کشیدن یک دندان

یونگ عقیده دارد، کشیدن دندان برای زنان به معنای زایمان می‌باشد. کشیدن دندان نشان دهنده یک لطمه و یا از دست دادن دردناک می‌باشد.

تف کردن مقدار زیادی دندان به بیرون

اگر شخصی در خواب ببیند که مقدار زیادی دندان را به بیرون تف می‌کند، نشان دهنده این است که چیزی در زندگی این شخص وجود دارد که او را وادار به اعتراف کردن می‌کند.

دندان نداشتن

اینکه فرد در خواب ببیند هیچ دندانی ندارد، نشان دهنده این است که او قدرت خود را در زندگی از دست خواهد داد.

دندان فاسد

دندان فاسد در خواب از نظر یونگ نشان دهنده بخش دردناک زندگی است. سخنان همراه با خشم و تاسف.

دندان مصنوعی

دندان مصنوعی در خواب نشان از سخنان دروغ و یا نقاب‌های دروغین دارد.

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره