مرور برچسب

استعداد، هوش

کشف استعداد کودکان

اکثر پدرومادرها به دنبال کشف استعداد کودکان خود هستند تا بتوانند زمینه را برای شکوفا شدن آن فراهم نمایند. چرا که مسیر موفقیت وقتی مطابق با توانایی‌ و استعداد بچه‌ها باشد، مسلما نتیجه بهتری خواهد داشت. شاید با خود بگویید فرزندم هنوز آنقدر…
دریافت مشاوره